คนไทยกลับเข้าประเทศ ไม่ต้องกรอก Thailand Pass เริ่ม 1 มิ.ย.

คนไทยกลับเข้าประเทศ ไม่ต้องกรอก Thailand Pass เริ่ม 1 มิ.ย.
ภาพจากเพจเฟซบุ๊ก Suvarnabhumi Airport

ศบค. เคาะมาตรการเดินทางเข้าประเทศ ยกเลิกกักตัวกลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีน-รับไม่ครบ-ไม่มีผลตรวจ คนไทยไม่ต้องลงข้อมูลใน Thailand Pass เริ่ม 1 มิถุนายนนี้ 

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ครั้งที่ 8/2565 มีการอนุมัติการปรับมาตรการป้องกันโรคสำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักรและการบริหารจัดการระบบ Thailand Pass ที่เสนอโดย ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 กระทรวงสาธารณสุข

หลักการและเหตุผล

การคัดกรองคนเดินทางเข้าประเทศในช่วงการระบาดขาลง (Declining phase) มีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาระสาธารณสุขในประเทศ กรณีที่มีผู้เดินทางเข้าประเทศมีการติดเชื้อ

สิ่งจำเป็นที่จะต้องมีในกลุ่มผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรในช่วงนี้ ได้แก่

  1. วัคซีน : เพื่อลดความรุนแรงของโรค และควรมีการฉีดเข็มกระตุ้น
  2. ประกันสุขภาพ : วงเงินที่เพียงพอต่อการรักษาในไทย โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน
  3. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ก่อนเดินทางเข้าประเทศ : จำเป็นในกลุ่มที่ไม่ฉีดวัคซีน

1.แผนการผ่อนปรนมาตรการเข้าประเทศเพื่อรองรับ Endemic Approach ปรับลดการตรวจ เริ่ม 1 มิถุนายน 2565

ปรับลดการตรวจในการเข้าราชอาณาจักร ดังต่อไปนี้  1. ผู้เดินทางที่ไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับวัคซีนไม่ครบ สามารถแสดงผล pro-ATK หรือ RT-PCR ภายใน 72 ชม. ก่อนเดินทาง
  2. ยกเลิกการกักตัว ในกลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับไม่ครบ และไม่มีผลตรวจ โดยเมื่อเดินทางมาถึงสามารถตรวจ pro-ATK เมื่อถึงสนามบิน

2.ปรับแผนการผ่อนปรนมาตรการเข้าประเทศเพื่อรองรับ Endemic Approach ปรับการลงทะเบียน Thailand Pass เริ่ม 1 มิถุนายน 2565

ปัจจุบัน

  • ผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรทุกคนต้องลงข้อมูลในระบบ Thailand Pass ก่อนเข้าราชอาณาจักร ขอปรับเป็น
  • ยังคงให้ผู้เดินทางเฉพาะต่างชาติต้องลงข้อมูลในระบบ Thailand Pass
  • คนไทยไม่ต้องลงข้อมูลใน Thailand Pass (ปัจจุบันผู้เดินทางไทยมีสัดส่วนร้อยละ 12-20 ต่อวันของผู้เดินทางทั้งหมด)
  • Thailand Pass ให้ปรับเปลี่ยน (สำหรับต่างชาติ) เพื่อความสะดวกดังนี้

1.ปรับรูปแบบให้ง่าย โดยเหลือข้อมูลที่จำเป็น ได้แก่ 1) Vaccine/Test2  2) Insurance และ 3) Passport

2.ให้เป็นการออก QR code ทันทีหลังลงทะเบียนเสร็จ (ไม่มีการรออนุมัติ) แต่ระบบสามารถตรวจสอบด้วยระบบ AI และ QR code ของวัคซีนได้

3.ประกันสุขภาพต่างชาติยังคงไว้ที่ 10,000 USD

4.แนวปฏิบัติ ให้สายการบินตรวจสอบเอกสารต่างชาติ ที่ปรากฏตามหน้า QR code (วัคซีน หรื อผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ) และออก Boarding Pass

5.เดินทางถึงประเทศไทยทำการตรวจสอบและลงระบบคัดกรองเข้าประเทศ

  • ระบบ Thailand Pass โอนให้กรมควบคุมโรค ทั้งระบบ ทรัพยากร และงบประมาณ เพื่อมาพัฒนาระบบการติดตามโรคติดต่ออันตราย ได้แก่ โรคไข้เหลือง อีโบลา และโรคอุบัติใหม่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ