ไต้หวันเร่งแก้โจทย์ “ภัยแล้ง” สะเทือนศูนย์กลางผลิต “ชิป”โลก

ไต้หวัน

“ไต้หวัน” ในฐานะศูนย์กลางการผลิตอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ระดับโลก เตรียมรับมือกับภาวะภัยแล้งรุนแรงและปัญหาขาดแคลนน้ำครั้งใหญ่ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้อุตสาหกรรมการผลิตชิปที่มีความจำเป็นต้องใช้น้ำในปริมาณมหาศาลต้องหยุดชะงัก และกระทบต่อซัพพลายเชนชิประดับโลก

นิกเคอิ เอเชีย รายงานว่า หลายเมืองของไต้หวันโดยเฉพาะศูนย์กลางการผลิตชิปทางตอนใต้ของเกาะ ได้ออกมาตรการลดการใช้น้ำเพื่อเตรียมรับมือกับภาวะขาดแคลนน้ำ ผลมาจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่ทำให้การกักเก็บน้ำจืดในปีนี้มีปริมาณน้อยลง

“อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ไต้หวัน” ซึ่งเป็นแหล่งการผลิตชิปในเมืองไถหนาน ได้ขอให้โรงงานต่าง ๆ ลดการใช้น้ำในกระบวนการผลิตลง 10% เช่นกันกับศูนย์กลางการผลิตอีกแห่งในเมืองเกาสง ทั้งนี้ไต้หวันเผชิญกับภาวะขาดแคลนน้ำ เนื่องจากต้องพึ่งพาน้ำฝนตามฤดูกาลในการเติมเต็มอ่างเก็บน้ำ แต่ความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศทำให้ปริมาณน้ำฝนสะสมลดลง ขณะที่พายุไต้ฝุ่นฤดูร้อนซึ่งเคยเป็นแหล่งน้ำสำคัญยังขาดช่วงเป็นเวลานานตั้งแต่ ส.ค. 2019

ขณะนี้อ่างเก็บน้ำเจิงเหวิน (Tsengwen) ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำใหญ่สุดของไต้หวัน และจ่ายน้ำให้กับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ไต้หวัน มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 57 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือเพียง 11.2% ของความจุ ส่วนอ่างเก็บน้ำหนานฮวา (Nanhua) ที่จ่ายน้ำให้กับเมืองไถหนานและเมืองเกาสง มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 41% ของความจุ อุตสาหกรรม เซมิคอนดักเตอร์มีความจำเป็นต้องใช้น้ำในปริมาณมหาศาล

Advertisement

ข้อมูลของผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของไต้หวันอย่าง “ทีเอสเอ็มซี” ระบุว่า โรงงานผลิตชิปในอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ไต้หวันเพียงแห่งเดียวต้องการใช้น้ำมากถึง 99,000 ตัน/วัน

อย่างไรก็ตาม ไต้หวันเคยเผชิญภาวะภัยแล้งครั้งรุนแรงมาแล้วในปี 2021 ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับภาคการผลิตและภาคการเกษตรที่ต้องหยุดชะงักลงจากปัญหาขาดแคลนน้ำ และกลายเป็นบทเรียนที่ภาคธุรกิจได้เรียนรู้

ทั้งนี้ ทีเอสเอ็มซีมีมาตรการลดการใช้น้ำ รวมถึงโรงงานรีไซเคิลน้ำเสียที่เริ่มดำเนินการใน ก.ย. 2022 ซึ่งสามารถนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้ราว 10,000 ตัน/วัน พร้อมระบุว่า “ทีเอสเอ็มซีมีแผนฉุกเฉินหลายขั้นตอนในการจำกัดการใช้น้ำ และพร้อมทำงานร่วมกับภาครัฐและเอกชนในการประหยัดและพัฒนาแหล่งน้ำ”

ขณะที่ผู้ผลิตชิปรายอื่นอย่าง “ยูเอ็มซี” เปิดเผยว่า ได้เริ่มแผนลดการใช้น้ำมาตั้งแต่ ม.ค. 2023 เช่นกันกับ “อินโนลักซ์” ผู้ผลิตจอแสดงผลระบุว่า ได้ลงทุนในอุปกรณ์อนุรักษ์น้ำมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2022 และยังได้เช่าอุปกรณ์การรีไซเคิลน้ำเสีย หลังจากที่มองเห็นสัญญาณสถานการณ์น้ำทางตอนใต้ของไต้หวันเริ่มแย่ลง

ส่วนทางการไต้หวันก็มีแผนสำรวจและขุดเจาะแหล่งน้ำใหม่อีก 54 แห่ง โดยคาดว่าจะสามารถเพิ่มปริมาณน้ำได้ 136,000 ตัน/วัน ภายในสิ้นเดือน เม.ย.นี้ นอกจากนี้ยังมีโครงการท่อส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำสือเหมิน (Shihmen) ในนิวไทเป ไปยังเมืองซินจู๋ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการผลิตชิปสำคัญอีกแห่งของไต้หวัน คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2026

การรักษาสายการผลิตชิปไม่ใช่เพียงความจำเป็นทางเศรษฐกิจของไต้หวัน แต่ยังมีความสำคัญต่อชาติพันธมิตรโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาที่กำลังลดบทบาทของจีนในซัพพลายเชนชิประดับโลก ซึ่งหากการผลิตชิปในไต้หวันหยุดชะงักก็อาจทำให้การผลิตอุปกรณ์เทคโนโลยีทั่วโลกต้องสะดุดไปด้วยเช่นกัน

Advertisement