ประธานาธิบดีเยอรมนีเยือนไทย เปิดกำหนดการ พบใคร ทำอะไรที่ไหนบ้าง

ประธานาธิบดีเยอรมันเยือนไทย
ประธานาธิบดีเยอรมัน และภริยา พร้อมคณะ เดินทางถึงประเทศไทยในช่วงค่ำวันที่ 24 มกราคม 2024 โดยมีนายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้การต้อนรับ

ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2024 ดร.ฟรังก์-วัลเทอร์ ชไตน์ไมเออร์ (Frank-Walter Steinmeier) ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและภริยาเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) ตามคำเชิญของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีของไทย

การเยือนครั้งนี้มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและกิจการสังคมสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและภูมิอากาศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และคณะผู้แทนภาคธุรกิจเยอรมนีร่วมคณะด้วย

ในการนี้ ดร.ฟรังก์-วัลเทอร์ ชไตน์ไมเออร์ และภริยา พร้อมคณะ เดินทางถึงประเทศไทยในช่วงค่ำวันที่ 24 มกราคม ซึ่งในฝั่งไทยมีนายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้การต้อนรับ

ในการเยือนประเทศไทยครั้งนี้ ประธานาธิบดีเยอรมนีมีกำหนดพบหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 

การเยือนครั้งนี้นับเป็นการเดินทางเยือนประเทศไทยครั้งแรก นับตั้งแต่ ดร.ฟรังก์-วัลเทอร์ ชไตน์ไมเออร์ เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเมื่อปี 2022 และถือเป็นครั้งแรกในรอบ 20 ปี ของการเยือนประเทศไทยในระดับประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี หลังจากที่เคยมีการเยือนประเทศไทยในระดับประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีครั้งล่าสุดเมื่อปี 2002 

และที่สำคัญการเยือนของประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีครั้งนี้เป็นการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำรัฐจากต่างประเทศเป็นครั้งแรกของรัฐบาลชุดปัจจุบัน 

ประธานาธิบดีเยอรมัน และภริยา พร้อมคณะ เยือนไทยอย่างเป็นทางการ วันที่ 24 มกราคม 2024
ดร.ฟรังก์-วัลเทอร์ ชไตน์ไมเออร์ และภริยา พร้อมคณะเดินทางถึงประเทศไทยในช่วงค่ำวันที่ 24 มกราคม โดยมีนายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้การต้อนรับ

กระทรวงการต่างประเทศของไทยระบุว่า การเยือนประเทศไทยของประธานาธิบดีในครั้งนี้ เป็นโอกาสของฝ่ายไทยและเยอรมนีในการเสริมสร้างความเป็นพันธมิตรทั้งในด้านการเมือง การขยายโอกาสทางการค้า และการลงทุนของภาคเอกชนทั้งสองฝ่าย รวมทั้งต่อยอดความร่วมมือในมิติสำคัญต่าง ๆ บนพื้นฐานของค่านิยมและผลประโยชน์ร่วมกัน ตลอดจนความร่วมมือเพื่อรับมือกับความท้าทายใหม่ของโลกทั้งในระดับทวิภาคีและภูมิภาค เพื่อนำไปสู่การยกระดับความสัมพันธ์สู่ความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) ต่อไป

สำหรับกำหนดการเยือนของประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในครั้งนี้ จะเริ่มจากประธานาธิบดีและภริยา พร้อมด้วยคณะผู้แทนเยอรมนีเข้าร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน ซึ่งนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีและภริยา พร้อมด้วยคณะผู้แทนเยอรมนี ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2024 เวลา 10.00 น. ณ ทำเนียบรัฐบาล 

คณะผู้แทนภาคธุรกิจฝ่ายเยอรมนีจะเข้าร่วมรับฟังนโยบายส่งเสริมการลงทุนและโอกาสทำธุรกิจในประเทศไทย พร้อมกันนี้จะมีการแถลงข่าวร่วม 

ประธานาธิบดีเยอรมัน และภริยา พร้อมคณะ เดินทางถึงประเทศไทยในช่วงค่ำวันที่ 24 มกราคม 2024 โดยมีนายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้การต้อนรับ
ประธานาธิบดีเยอรมัน และภริยา พร้อมคณะ เดินทางถึงประเทศไทยในช่วงค่ำวันที่ 24 มกราคม 2024 โดยมีนายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้การต้อนรับ

ในโอกาสการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานวโรกาสให้ประธานาธิบดีพร้อมด้วยภริยา เข้าเฝ้าฯ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 

นอกจากนั้น ประธานาธิบดีและคณะจะเยี่ยมชมโรงงานเมอร์เซเดซ-เบนซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) ณ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นฐานการผลิตรถยนต์และยานยนต์ไฟฟ้าด้วยระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่ดีและความพร้อมด้านแรงงานมีฝีมือ รวมทั้งการเชื่อมโยงกับภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ประเทศไทยจึงมีศักยภาพเป็นฐานการผลิตรถยนต์และยานยนต์ไฟฟ้า

จากนั้นในวันที่ 26 มกราคม ประธานาธิบดีและคณะจะเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำไฮบริดที่เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งดำเนินการโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยโรงงานดังกล่าวมีศักยภาพการผลิตกระแสไฟฟ้าแบบไฮบริดจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังน้ำที่ใหญ่อันดับต้นของโลก ซึ่งช่วยส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนของไทยภายในปี ค.ศ. 2050 อย่างเป็นรูปธรรม 

อีกทั้งจะเดินทางไปเยี่ยมชมโครงการผลิตข้าวที่ยั่งยืนแบบครบวงจร (Inclusive Sustainable Rice Landscape Project) ณ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี และเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติผาแต้ม อำเภอโขงเจียม 


นอกจากนี้ ประธานาธิบดีและคณะผู้แทนเยอรมนีจะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยด้วย