โซลสร้าง Co-Living Space คนโสด ค่าเช่าถูกลงครึ่งหนึ่ง รับ “ครัวเรือนที่มีคนเดียว” เต็มเมือง

กรุงโซล เกาหลีใต้
ริมแม่น้ำฮัน กรุงโซล เกาหลีใต้/ แฟ้มภาพ 13 มิถุนายน 2022 (ภาพโดย ANTHONY WALLACE / AFP)

กรุงโซลเตรียมสร้าง Co-Living Space โครงการที่อยู่อาศัยสำหรับคนโสด ค่าเช่าถูกกว่าราคาตลาดครึ่งหนึ่ง เพื่อรองรับ “ครัวเรือนที่สมาชิกคนเดียว” ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2024 บลูมเบิร์ก (Bloomberg) รายงานว่า รัฐบาลกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ จะจัดหาที่อยู่อาศัยให้เช่าในราคาที่ “เข้าถึงได้มากขึ้น” สำหรับคนโสด โดยเป็นที่อยู่อาศัยในรูปแบบของพื้นที่สำหรับอยู่อาศัยร่วมกัน (Co-Living Space) เนื่องจากจำนวน “ครัวเรือนที่มีสมาชิกคนเดียว” ในเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 

ห้องพักในโครงการนี้จะมีราคาถูกกว่าราคาตลาดถึง 50% โดยให้สิทธิเช่าสูงสุด 6 ปี สำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 19-39 ปี และสูงสุด 10 ปีสำหรับผู้เช่าที่มีอายุมากกว่า 40 ปี 

โครงการที่อยู่อาศัยดังกล่าวจะถูกสร้างขึ้นในพื้นที่ซึ่งอยู่ใกล้สถานีรถไฟใต้ดิน ถนนสายหลัก และสถานพยาบาล เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนที่แตกต่างหลากหลาย โดยรัฐบาลกรุงโซลจะให้สิ่งจูงใจแก่ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในการสร้างที่อยู่อาศัยดังกล่าว รวมถึงการผ่อนคลายอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR) ให้สร้างได้สูงสุดถึง 500% ของที่ดิน เพื่อให้มีโครงการเหล่านี้มากเพียงพอ

“ในปี 2030 บ้าน 2 ใน 5 หลังในกรุงโซลจะเป็นครัวเรือนที่มีสมาชิกคนเดียว และนั่นมันแค่อีก 5 ปีข้างหน้านี้เท่านั้น … ถึงเวลาแล้วที่จะดำเนินการสนับสนุนที่อยู่อาศัยสำหรับครัวเรือนที่มีสมาชิกคนเดียว” ฮันพย็องยอง (Han Byeongyong) หัวหน้าสำนักงานนโยบายการเคหะของรัฐบาลกรุงโซล (Seoul Metropolitan Government) กล่าวในแถลงการณ์ 

ทั้งนี้ ตามข้อมูลของหน่วยงานสถิติของเกาหลีใต้ (Statistics Korea) ปัจจุบัน คนโสดคิดเป็นมากกว่า 1 ใน 3 ของครัวเรือนในเมืองหลวงของเกาหลีใต้ เนื่องจากการมีคนแต่งงานน้อยลง และจำนวนประชากรสูงวัยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งผู้สูงอายุจำนวนมากก็ใช้ชีวิตอยู่เพียงลำพัง และคาดว่าครัวเรือนที่มีสมาชิกคนเดียวจะกลายเป็นส่วนใหญ่ของจำนวนครัวเรือนในประเทศภายในปี 2050