เทรนด์ศัลยกรรมและความงาม ปี 2024 ร่างกาย จิตใจ เอไอ ความเรียบง่าย

เทรนด์ศัลยกรรมความงาม 2024
ภาพจาก Pixabay ใช้เพื่อประกอบเท่านั้น

สำรวจเทรนด์สุขภาพความงามและศัลยกรรมในปี 2024 ความสัมพันธ์ของร่างกาย-จิตใจ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และความเรียบง่าย กำลังส่งผลต่ออุตสาหกรรมนี้ ปัจจุบันไทยมีมูลค่าตลาดประมาณ 72,000 ล้านบาท

“นางสาวลภัสรดา เลิศภานุโรจ” รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) ในนามโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช เผยว่า อุตสาหกรรมศัลยกรรมความงามของไทยมีมูลค่าตลาดประมาณ 71,000-72,000 ล้านบาท ขยายตัวราว 2.3-3.6% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

โดยเริ่มกลับมาฟื้นตัวภายหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง แต่มูลค่าดังกล่าวยังไม่กลับไปเท่าก่อนโควิด-19 และตัวเลขการเติบโตในภาพรวมอาจไม่ได้สะท้อนผลประกอบการที่ดีขึ้นของผู้ประกอบการทุกราย

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการตอบโจทย์ลูกค้า ทั้งในเรื่องของค่าบริการ รสนิยม คุณภาพ และมาตรฐานในการให้บริการ รวมถึงผลลัพธ์หรือความพึงพอใจในผลงานของแพทย์ ซึ่งเป็นทางเลือกที่ผู้บริโภคมีต่อการเลือกใช้บริการธุรกิจศัลยกรรมและเสริมความงามที่แตกต่างกันออกไป

สำหรับทั่วโลก คาดว่าอุตสาหกรรมนี้จะเติบโตที่ประมาณ 13.2% ในช่วงปี 2024-2032 เพราะมีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านศัลยกรรมความงาม และมาตรฐานของอุตสาหกรรมดังกล่าวในระดับสูง

ปัจจุบันประเทศไทยเป็นเมืองหลวงด้านศัลยกรรมความงามของเอเชียตะวันออกเชียงใต้ และในเอเชียเราเป็นรองแค่เพียงประเทศเกาหลีใต้ โดยมีปัจจัยเอื้อคือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์และความนิยมที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของโซเชียลมีเดีย ทุกคนจึงสามารถเข้าถึงการทําศัลยกรรมความงามได้มากขึ้น

ทั้งนี้ ตลาดศัลยกรรมความของเกาหลีใต้มีมูลค่า 1.95 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2023 โดยได้รับแรงหนุนจากอิทธิพลของคนดังและมาตรฐาน K-beauty ที่สูง

โดยมีหัตถการที่โดดเด่น 2-3 อย่าง ได้แก่ การดึงหน้า ยกคิ้ว การทำตาสองชั้น การผ่าตัดปรับโครงสร้างหน้า ยุบโหนก ตัดกราม การเสริมจมูก โดยเฉพาะการปรับโครงสร้างจมูกโอเพน นางสาวลภัสรดากล่าว

ร่างกาย จิตใจ เทคโนโลยี และความเรียบง่าย

เทรนด์ศัลยกรรมความงาม 2024
หัตถการจมูกโอเพน

รายงานแนวโน้มข้อมูลเชิงลึกถึงเทรนด์ที่เริ่มส่งผลต่ออุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม รวมถึงการก้าวสู่ปี 2024 ของอุตสาหกรรมนี้ จาก Mintel บริษัทวิจัยระดับโลกระบุไว้ดังนี้

1.เทรนด์ความสัมพันธ์กันของจิตใจและร่างกาย

เทรนด์ความสัมพันธ์กันของจิตใจและร่างกาย (NeuroGlow หรือกายงามใจฟู ใจสุขกายฉ่ำ) ช่วงชีวิตต่อไปของสุขภาพที่ดีจะเป็นความงามด้านคุณค่าทางจิตใจและร่างกาย ทั้งภายในและภายนอกมีความเชื่อมโยงถึงกัน

เทรนด์นี้ได้ถูกใช้ประโยชน์แล้ว สำหรับกลุ่มความงามและอาหารเสริม ที่มุ่งเน้นให้ทั้งคุณประโยชน์ด้านความงามและความรู้สึกดีเพิ่มขึ้น ความเชื่อมโยงระหว่างสุขภาพจิตที่ดี การมีสุขภาพกายที่ดี เนื่องจากสภาวะของจิตใจส่งผลโดยตรงต่อสภาพผิวพรรณ ความงาม

2.ความงามกับปัญญาประดิษฐ์

เทคโนโลยีจะมีบทบาทสำคัญในกระแส NeuroGlow ด้วยเช่นกัน ทั้งปัญญาประดิษฐ์ (AI), เครื่องสร้างความเป็นจริงเสมือน (VR)  และเครื่องสร้างความเป็นจริงเสริม (AR) จะเป็นตัวสร้างประสบการณ์เฉพาะบุคคล พร้อมติดตามชี้วัดความเป็นอยู่ว่าดีจริงหรือไม่ และให้คำปรึกษาด้วยการวิเคราะห์แนวทางการมีสุขภาพที่ดีแบบเสมือนจริง เหล่านี้จะเกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรมสุขภาพ การติดตามการรักษา การดูแลผู้ป่วย และผู้สูงอายุ

นอกจากนี้ ปัญญาประดิษฐ์จะเปลี่ยนอุตสาหกรรมความงาม โดยทำให้มีอัตลักษณ์เฉพาะบุคคล และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในแง่นวัตกรรมเทคโนโลยี และข้อมูลที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก ความรู้ และทักษะจะก้าวกระโดดไปพร้อมกัน

อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคอาจไม่ไว้ใจต่อเทคโนโลยี เพราะข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภคมักถูกเปิดเผย เพื่อสร้างความไว้ใจของผู้บริโภค จึงต้องโฟกัสที่การปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภคด้วยความโปร่งใส นางสาวลภัสรดากล่าว

3.ความเรียบง่าย ใส่ใจ เข้าประเด็น

นางสาวลภัสรดากล่าวว่า แบรนด์ต้องยืนหยัดความโปร่งใสที่เพิ่มขึ้นในการให้บริการ เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัย ไม่มีใครอยากฟังวิชาการทั้งหมด หรือเข้าใจทุกอย่างก่อนรับบริการ เราต้องยินดีเปิดเผยทุกอย่างในลำดับการบริการเพื่อความโปร่งใส

ความเรียบง่ายคือความพรีเมีjยม ทั้งเส้น สี รูปแบบ และการออกแบบภาพรวมที่เรียบง่าย ส่งผลให้สินค้าและบริการถ่ายทอดภาพลักษณ์มีลักษณ์พรีเมี่ยม เพราะเมื่อย่อรายละเอียดให้เข้าใจง่ายขึ้น ลดความจุกจิกลง ผู้บริโภคจะใช้เวลาคิดอ่านและพิจารณาไม่นานเกินไป

อีกอย่างคือ น้อยจุดแต่จัดหนัก ผู้บริโภคจะมุ่งใช้จ่ายไปในจุดที่จำเป็นและเน้นคุณภาพสูงแทน ทำให้ความคุ้มค่าของหัตถการที่ส่งผลสูงสุดต่อชีวิตได้รับคำแนะนำเพื่อแก้ปัญหาอย่างตรงจุด

เป็นตัวเองในแบบที่ดีกว่าเดิม

เทรนด์ศัลยกรรมความงาม 2024
ความงามด้านผิวพรรณ

นางสาวลภัสรดากล่าวว่า เทรนด์ชีวิตและมุมคิดของปี 2024 เมื่อนำมาเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมศัลยกรรมความงาม MASTER มองว่าเราไม่ได้มาเปลี่ยนใครให้กลายเป็นคนอื่น สิ่งที่เรายึดมั่นเสมอคือ เป็นเราในแบบที่ดีกว่าเดิม หรือ “Be a Better You” ซึ่งประกอบไปด้วย

ความพอดี ไม่มากเกินไป ถ้ามองจากงานหัตถการ ไม่ว่าจะเป็น เสริม ลด แก้ไข หรือปรับสภาพ ทุกอย่างจะมุ่งเน้นไปสู่ความไม่ใหญ่โตหรือแปลกแตกต่างจากธรรมชาติ เช่น การเสริมจมูกก็จะไม่แตกต่างจากโครงของเชื้อชาติกำเนิด หรือมากจนน่าตกใจ หรือการเสริมหน้าอกในความพอดีให้เหมาะกับสัดส่วนร่างกาย

การเสริมขนาดอวัยวะเพศชายด้วยฟิลเลอร์ของคนเอเชีย ก็พิจารณาให้เหมาะสมกับคู่ชีวิต หรือการปลูกผม คิ้ว หนวด เครา ก็ให้เหมาะกับตัวตนและวิถีชีวิต เป็นต้น

ความงามเฉพาะบุคคล นางสาวลภัสรดากล่าวว่า หมดยุคของการนำรูปมาปรึกษาแล้วบอกว่าเอาแบบนี้ ต้องการเป็นเหมือนศิลปินหรือคนดัง เพราะท้ายสุดความเข้าใจในสัดส่วน สรีระ โครงสร้างใบหน้า และร่างกายเฉพาะบุคคลเป็นสิ่งสำคัญกว่า จะเป็นไปตามหลักสมดุลของทั้งตัวผู้รับบริการ และเทคนิคที่เหมาะสม เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดตามเคสนั้น ๆ

สุดท้าย ความยั่งยืนของโลกศัลยกรรมความงามต้องมาจากความคุ้มค่า มาตรฐาน และความปลอดภัย เราพบข่าวเศร้าและสะท้อนสังคมบ่อยครั้ง จากการรับบริการการศัลยกรรมความงามในสถานที่ที่ไม่ได้มาตรฐานและไม่ปลอดภัย

โลกอุตสาหกรรมอื่น ๆ ในเชิงกายภาพอาจลดการใช้ ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ แต่สำหรับธุรกิจบริการคือการทำให้คุ้มค่า ซื้อเท่านี้ ได้เกินคุ้ม ได้ของดี น่าพอใจ ไม่ต้องแก้

การแก้ศัลยกรรมมีค่าใช้จ่ายไม่แพ้กับการทำศัลยกรรม หรืออาจสูงกว่ามากหากอาการหนัก ฉะนั้น แล้วสังคมและผู้บริโภคจึงเริ่มตระหนักในข้อนี้ แต่ต้องไม่ตระหนก นางสาวลภัสรดากล่าว

ปลอยภัยและอยู่ได้นานหรือไม่

สำหรับคำถามศัลยกรรมที่พบบ่อยคือ “การทำศัลยกรรมความงามปลอดภัยหรือไม่” นางสาวลภัสรดากล่าวว่า เช่นเดียวกับการผ่าตัดแบบอื่น ๆ การทำศัลยกรรมมีความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น แต่สามารถปิดความเสี่ยงทั้งหมดได้

จากการเลือกแพทย์ที่มีประสบการณ์ สถานพยาบาลที่มีมาตรฐานทางการแพทย์ และถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งประเมินรูปแบบศัลยกรรมความงามกับแพทย์เจ้าของเคสก่อนทำอย่างลงลึก และปฏิบัติตามคำแนะนำก่อนและหลังการผ่าตัดอย่างระมัดระวัง

อีกคำถามคือ “ผลลัพธ์ของการทำศัลยกรรมจะอยู่ได้นานแค่ไหน” ความคงทนของผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น อายุ นิสัย การใช้ชีวิต และประเภทของการทำศัลยกรรม

เช่น การฉีดฟิลเลอร์ โบท็อกซ์บนใบหน้า อาจอยู่ได้ไม่กี่เดือน ในขณะที่การทำหน้าอก เสริมจมูก ยกคิ้ว ปลูกผม อยู่ได้นานหลายปี

การรักษาวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี และการปฏิบัติตามคำแนะนำหลังการผ่าตัดทั้งหมด สามารถช่วยยืดอายุผลลัพธ์ของการทำศัลยกรรมได้ และจะสร้างผลข้างเคียงหรือส่งผลเสีย ขึ้นอยู่กับการเลือกสถานที่ทำที่ได้มาตรฐาน รวมถึงทำศัลยกรรมกับแพทย์ชำนาญการ นางสาวลภัสรดากล่าว