ปตท. ทุ่ม 200 ล้าน หนุน 20 สมาคมกีฬา ปลุก Soft Power

นายเศรษฐา ทวีสิน

กลุ่ม ปตท. ขับเคลื่อน Soft Power เสริมศักยภาพกีฬาสู่สากล ทุ่ม 200 ล้านหนุน 20 สมาคม วางแผนระยะยาว 4 ปี (2567-2570) เสริมความสามารถนักกีฬาไทย

วันที่ 29 มีนาคม 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนสมาคมกีฬา จากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน โดย กลุ่ม ปตท. ได้ผนึกพลังร่วมขับเคลื่อนนโยบาย Soft Power ของประเทศทางด้านกีฬา

โดยสนับสนุนสมาคมกีฬา จำนวน 20 สมาคม งบประมาณ 200 ล้านบาท และมีแผนการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา 4 ปี (ปี พ.ศ. 2567-2570) เพื่อวางแผนการพัฒนานักกีฬาในระยะยาวอย่างครบวงจรให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

โดยมีนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง กลุ่ม ปตท. เข้าร่วมพิธี

นายอรรถพลกล่าวว่า นอกจากการยึดมั่นในภารกิจการสร้างความมั่นคงทางพลังงานอย่างต่อเนื่องมาตลอด กลุ่ม ปตท. ยังให้ความสำคัญกับการดูแลสังคม ชุมชน และพร้อมเป็นพลังหลักในการจุดศักยภาพคนไทยสู่สากล จึงได้ให้การสนับสนุนการพัฒนาการกีฬาของประเทศ

นอกจากจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของสมาคมกีฬาและการพัฒนานักกีฬาไทยสู่ความเป็นเลิศในเวทีนานาชาติแล้ว ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่หรือผู้สนใจอาชีพสายกีฬาได้เดินตามความฝัน อันจะนำมาซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ สร้างความภาคภูมิใจของคนไทย ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใช้กีฬาเป็นพลังสร้างสรรค์สังคม ตามแนวทาง Soft Power เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนความยั่งยืนของประเทศ

สำหรับความร่วมมือการสนับสนุนสมาคมกีฬา ในครั้งนี้ กลุ่ม ปตท. ได้ให้การสนับสนุนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวน 20 สมาคม ได้แก่

– สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

– สมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทย

– สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย

– สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย

– สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย

– สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย

– สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย

– สมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย

– สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย

– สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

– สมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทย

– สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย

– สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย

– สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย

– สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

– สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย

– สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย

– สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย

– สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย

– สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย

“กลุ่ม ปตท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนสมาคมกีฬาครั้งนี้ จะเป็นการจุดพลังครั้งสำคัญเพื่อยกระดับการพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬาของไทยให้ทัดเทียมสากลได้สมดังเจตนารมณ์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน” นายอรรถพลกล่าว