ภาษีขายหุ้น กฤษฎีกาตรวจร่างเสร็จแล้ว คาดเริ่มเก็บ พ.ค. 66

เงินหุ้น

กรมสรรพากรเผยคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจร่างกฎหมายเก็บภาษีขายหุ้นเสร็จแล้ว คาดเริ่มจัดเก็บภาษี 0.055% ได้เดือน พ.ค. 2566 เป็นเดือนแรก

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 แหล่งข่าวจากกรมสรรพากรเปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่าขณะนี้ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะ และกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … หรือการเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ผ่านการตรวจร่างโดยคณะกรรมการกฤษฎีกาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างทูลเกล้าฯ

ซึ่งหากกฎหมายลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้เรียบร้อยแล้ว จากนั้นจะมีระยะเวลาอีก 90 วันในการเตรียมพร้อม หรือเริ่มจัดเก็บตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนที่ 4 ถัดจากเดือนที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักลงทุน มีระยะเวลาให้ปรับตัว โดยคาดว่าจะเริ่มจัดเก็บภาษีได้ประมาณเดือน พ.ค. 2566

“การจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะจะเหมือนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ที่จะมีการนำส่งทุกเดือน” แหล่งข่าวกล่าว

ทั้งนี้ หลังกฎหมายบังคับใช้ไปถึงสิ้นปี 2566 จะจัดเก็บภาษีในอัตราครึ่งหนึ่งของอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ที่ 0.1% (เมื่อรวมกับภาษีท้องถิ่นจะเป็น 0.11%) หรือจัดเก็บที่ 0.055% (รวมภาษีท้องถิ่น) ซึ่งจะทำให้รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้นในปีแรกราว 8,000 ล้านบาท ส่วนปีต่อ ๆ ไป จะมีรายได้ 16,000 ล้านบาท