ธปท.กำหนดโอนเงิน-ปรับวงเงินเกิน 5 หมื่น ต้องยืนยันตัวตน

ธปท.กำหนดโอนเงิน-ปรับวงเงินเกิน 5 หมื่นบาท ลูกค้าจะต้องยืนยันตัวตน หวังสกัดภัยการเงิน

วันที่ 9 มีนาคม 2566 นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท.ได้มีการกำหนดให้มีการยืนยันตัวตนด้วย Biometric ผ่านหน้า Face Recognition

โดยกำหนด 3 ธุรกรรมที่จะต้องมีการยืนยันตัวตนคือ 1.การโอนวงเงินเกิน 50,000 บาทต่อรายการ 2.โอนวงเงินเกิน 200,000 บาทต่อวัน และ 3.การปรับเพิ่มวงเงินเกิน 50,000 บาทต่อวัน โดยลูกค้าจะต้องมีการ Verify ตัวตนลูกค้า

“การทำทั้ง 3 ส่วนจะช่วยป้องกันภัยจากคนร้าย และช่วยแก้บัญชีม้าได้ หากมีการบังคับใช้สแกนใบหน้า”

Advertisement