เช็กเงื่อนไข ออมสิน ปล่อยสินเชื่อซื้อ “รถอีวี-ไฮบริด” ดอกเบี้ยต่ำสุด 1.99% 

ออมสิน
ออมสิน

ธนาคารออมสินปล่อย สินเชื่อ GSB Go Green ให้กู้ “ซื้อรถอีวี-ไฮบริด-มอเตอร์ไซค์อีวี-ติดตั้ง EV Charger-ติดตั้งหลังคาโซลาร์เซลล์” ดอกเบี้ยคงที่ต่ำสุด 1.99% วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิ.ย. 2567

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้สื่อข่ารายงานว่า ตามที่ธนาคารออมสินได้ออกผลิตภัณฑ์ “สินเชื่อ GSB Go Green” เพื่อสนับสนุนเงินทุนในการติดตั้งและซื้ออุปกรณ์ ลดมลพิษ และประหยัดพลังงานสำหรับบุคคลธรรมดา

โดยสินเชื่อดังกล่าวมีเงื่อนไข ดังนี้

1.ผู้กู้ต้องเป็นบุคคลธรรมดา อายุ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

2.วัตถุประสงค์กู้เพื่อติดตั้ง หรือซื้ออุปกรณ์ช่วยลดมลพิษ และประหยัดพลังงานงาน ดังนี้

 • ซื้อโซลาร์เซลล์หรือโซลาร์รูฟท็อป
 • ติดตั้ง EV Charger สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า
 • ซื้อรถยนต์ไฟฟ้า (EV), รถยนต์ไฮบริด (Hybrid), รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
 • ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า เบอร์ 5 ที่ช่วยประหยัดพลังงาน

จำนวนเงินให้กู้

 • กรณีใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน เงินกู้ระยาว (L/T) จำนวนเงินให้กู้สูงสุดไม่เกินรายละ 5,000,000 บาท ให้กู้สูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาที่ธนาคารกำหนด
 • กรณีไม่มีหลักประกัน (Clean Loan) ให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 10 เท่าของรายได้รวม และไม่เกินรายละ 500,000 บาท

ระยะเวลาชำระเงิน

 • กรณีใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน ไม่เกิน 30 ปี โดยเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี

ยกเว้นกรณีวัตถุประสงค์เพื่อซื้อรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle : EV รถยนต์ไฮบริด (Hybrid) หรือรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ไม่เกิน 15 ปี

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการกู้ร่วมกับบุคคลอื่นให้นับระยะเวลาชำระเงินกู้ตามอายุของผู้กู้ที่มีอายุน้อยที่สุดเพียงคนเดียว

 • กรณีไม่มีหลักประกัน (Clean Loan) สูงสุดไม่เกิน 7 ปี โดยเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

ยกเว้น กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือเจ้าของกิจการ ระยะเวลาชำระเงินกู้สูงสุด ไม่เกิน 5 ปี

อัตราดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยคงที่ต่ำสุดที่ 1.99% ต่อปี นาน 3 เดือนแรก โดยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Rate) อยู่ระหว่าง 1.990-11.590% ต่อปี

 • กรณีใช้หลักทรัพย์ประกันเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) อยู่ระหว่าง 5.884-5.950% ต่อปี
 • กรณีไม่มีหลักประกัน (Clean Loan) อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) อยู่ระหว่าง 11.394-11.590% ต่อปี

ระยะเวลา

 • ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2567