สินมั่นคงฯยันจ่ายเคลมน็อนโควิดปกติ แจง 3 แนวทางชำระหนี้ เจอจ่ายจบ

สินมั่นคงประกันภัย มั่นใจฟื้นฟูกิจการสำเร็จ หากศาลล้มลายกลางมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ ยืนยันจ่ายเคลมน็อนโควิดตามปกติ พร้อมแจง 3 แนวทาง ชำระหนี้เจอจ่ายจบ “แปลงหนี้เป็นทุน-เพิ่มทุนจากนักลงทุน-การผ่อนชำระหนี้โควิด”

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) เผยแนวทางการดูแลผู้เอาประกันภัยในช่วงฟื้นฟูกิจการ พร้อมดูแลการรับประกันและจ่ายสินไหมสำหรับผู้เอาประกันประเภทอื่นที่ไม่ใช่โควิดต่อไปตามปกติ และอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางและวิธีการชำระหนี้ที่เหมาะสมให้กับเจ้าหนี้สินไหมโควิด

ภายหลังจากที่บริษัท ได้กำหนดกรอบระยะเวลาประมาณการเพื่อฟื้นฟูกิจการและขั้นตอนกระบวนการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมาย เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาสินไหมโควิดและสร้างความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทต่อไปนั้น บริษัทได้มีการหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. ถึงแนวทางการดูแลผู้เอาประกันในช่วงฟื้นฟูกิจการ และยืนยันว่าบริษัทจะรับผิดชอบดูแลการรับประกันและจ่ายสินไหมสำหรับผู้เอาประกันประเภทอื่นที่ไม่ใช่โควิดต่อไป

พร้อมทั้งให้ความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยตามปกติ รวมถึงต้องรักษาคุณภาพ ความสะดวกรวดเร็ว ในการให้บริการดังเดิม ในขณะที่การฟื้นฟูกิจการจะเปิดโอกาสให้บริษัท และผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อโควิดได้เจรจาร่วมกัน เพื่อหาแนวทางในการชำระหนี้ที่เหมาะสมและเป็นแนวทางที่ยอมรับได้ของทุกฝ่าย

สำหรับแนวทางและวิธีการชำระที่เหมาะสมให้เจ้าหนี้สินไหมโควิดนั้น บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางและวิธีการชำระหนี้ที่เหมาะสมและเป็นไปได้ให้กับเจ้าหนี้สินไหมโควิด โดยในเบื้องต้นคือ การจัดหาแหล่งเงินทุนจากผู้ร่วมทุน เพื่อนำมาชำระให้กับเจ้าหนี้สินไหมโควิด และ/หรือ การแปลงหนี้สินไหมโควิดเป็นทุน และ/หรือ การผ่อนชำระหนี้

ทั้งนี้ ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานที่ดีต่อไปในอนาคต ซึ่งจะเพิ่มโอกาสความสำเร็จของแนวทางการชำระหนี้ในทุกแนวทาง ทั้งแนวทางการแปลงหนี้เป็นทุน การเพิ่มทุนจากนักลงทุน การผ่อนชำระหนี้โควิด หรือแนวทางผสมผสานของทั้ง 3 แนวทาง

โดยบริษัทมีความมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการให้มีผลดำเนินงานที่ดีต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากธุรกิจหลักที่เป็นน็อนโควิด (Non COVID) เช่น ประกันรถยนต์และน็อนมอเตอร์ ยังคงมีฐานที่แข็งแกร่ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2565 มีผลกำไรอยู่ที่ 292.42 ล้านบาท นอกเหนือจากนี้ปัจจัยความสำเร็จในการฟื้นฟูกิจการครั้งนี้ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของทุกฝ่าย อันประกอบด้วย บริษัท สินมั่นคงประกันภัย เจ้าหนี้สินไหมโควิด นักลงทุน และสำนักงาน คปภ.


สินมั่นคงประกันภัย