สุวรรณภูมิแจ้งผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ เผื่อเวลา 3 ชั่วโมง

สุวรรณภูมิ
ภาพจากเพจ Suvarnabhumi Airport

สุวรรณภูมิชี้แจงปิดจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ 1 จุด แจ้งนักเดินทางเผื่อเวลา 3 ชั่วโมง

วันที่ 3 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เนื่องจากมีการเผยแพร่ข้อความผ่านโซเชียลแจ้งเตือนผู้โดยสารที่มาใช้บริการท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิขาออก ว่าต้องใช้เวลาในการรอการตรวจกระเป๋าบริเวณจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออกค่อนข้างนานกว่าปกติ และมีผู้โดยสารรอรับการตรวจค้นเป็นแถวยาวนั้น

ขณะที่เพจเฟซบุ๊กบัญชีชื่อ Suvarnabhumi Airport ได้โพสต์ว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ดำเนินการปิดพื้นที่จุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ โซน 3 บางส่วนชั่วคราว (ด้านทิศตะวันตก) ระหว่างวันที่ 1-29 มีนาคม 2566 เพื่อติดตั้งระบบส่งคืนถาดใส่สัมภาระอัตโนมัติ (Automatic Return Tray System หรือ ARTS)

โดยในช่วงที่ปิดปรับปรุงนี้ ผู้โดยสารสามารถใช้บริการที่จุดตรวจค้น โซน 2 (บริเวณเคาน์เตอร์เช็กอิน Row J และ M) จุดตรวจค้น โซน 3 ด้านทิศตะวันออก (บริเวณเคาน์เตอร์เช็กอิน Row S) และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เพิ่มช่องทางตรวจค้นสำหรับผู้โดยสารทั่วไปที่จุดตรวจค้น โซน 1 (บริเวณเคาน์เตอร์เช็กอิน Row A) ซึ่งแต่เดิมเป็นจุด Fast Track มีการเปิดให้ผู้โดยสารทั่วไปใช้งานระหว่างดำเนินการปรับปรุงอยู่

Advertisement

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขออภัยในความไม่สะดวกในช่วงเวลาที่ต้องปิดพื้นที่จุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออกบางส่วนชั่วคราว เพื่อดำเนินการดังกล่าว และขอความร่วมมือผู้โดยสารที่จะเดินทางเที่ยวบินขาออกระหว่างประเทศควรเผื่อเวลาก่อนการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง