ลอยกระทง “จันทร์ซ้อนจันทร์” 27 พ.ย. 66 “อาบแสงจันทร์” เสริมดวง

ลอยกระทง วันจันทร์ เดือนเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำเดือน 12

ลอยกระทงปีนี้ ตรงกับวันจันทร์ที่ 27 พ.ย. 2566 เป็นวัน “จันทร์ซ้อนจันทร์” เชื่อฤกษ์แรง ฤกษ์ดี เคล็ดลับเสริมดวง “อาบแสงจันทร์” คืนวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ซึ่งเป็นวันลอยกระทง โดยปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 27 พ.ย. 66 “วันจันทร์เต็มดวง” พอดิบพอดี

มติชนออนไลน์ รายงานว่า วันลอยกระทงปีนี้ตรงกับ “วันจันทร์”  นับเป็นวันพิเศษวันหนึ่ง ในทางโหราศาสตร์มีความเชื่อกันว่าเป็นวันมหาฤกษ์ หรือที่เรียกว่า “จันทร์ซ้อนจันทร์” ที่พระจันทร์เต็มดวงในวันจันทร์ ช่วยส่งเสริมพลัง “จันทรคติ” “สุริยคติ”

สายมูเชื่อว่า ช่วงเวลาเที่ยงคืน พระจันทร์เต็มดวง ลอยตั้งฉากเหนือศีรษะ สามารถประกอบพิธีกรรม “อาบแสงจันทร์” หรือ “อาบน้ำมนต์” เสริมเสน่ห์ โชคลาภ ได้

วันลอยกระทงปีนี้ และจันทร์ซ้อนจันทร์ ที่ตรงกันปีนี้ หมอเค้ก Magic Stone เชื่อว่า ”วันดังกล่าวฤกษ์แรงสุด ฤกษ์จันทร์ซ้อนจันทร์ คืนพระจันทร์เต็มดวง เชื่อว่าถ้าทำพิธีกรรมจะส่งเสริมโชคลาภและหนุนดวงได้ดีมาก จะส่งผลต่อผู้ทำพิธีได้ดีที่สุด”

ลอยกระทง
ภาพ : ศูนย์ภาพเครือมติชน

สำหรับพิธีบูชาจันทร์ซ้อนจันทร์ เพื่อส่งเสริมเสน่ห์ คนรักใคร่เอ็นดู คู่ครองคนรัก และขอทรัพย์จากพระจันทร์ ดังนี้

– เริ่มทำพิธีเที่ยงคืน จันทร์เพ็ญลอยตั้งฉากเหนือศีรษะ

– ตักน้ำสะอาด ใส่ขันทำน้ำมนต์ วางไว้กลางแจ้ง รอให้เงาพระจันทร์สะท้อนอยู่บนน้ำกลางขัน

– ลอยอัญมณี ดอกบัวลงในขัน

– เมื่อเงาพระจันทร์ลอยกลางขันน้ำมนต์ ให้กล่าวบทสวดบูชาพระจันทร์ โองการจันทร์เพ็ญ มนต์อิติปิโสบัวบาน

– ท่องมนต์ จนกว่าเงาพระจันทร์ ลอยเลื่อนออกจากขันน้ำมนต์

– นำน้ำมนต์จันทร์เพ็ญ มาอาบกลางแจ้งตามความเชื่อ

– ห้ามคนด่าทอบุพการี คนเป็นมือที่สาม ประกอบพิธีนี้

ลอยกระทง
ภาพ : ศูนย์ภาพเครือมติชน

มนต์อิติปิโสบัวบาน หลวงพ่อกลั่น ธมฺมโชติ วัดพระญาติการาม พระคาถาอิติปิโสบัวบาน เป็นพระคาถาศักดิ์สิทธิ์ ชีวิตเจริญรุ่งเรืองไม่ตกต่ำ เป็นคาถาที่หลวงพ่อกลั่น ธมฺมโชติ วัดพระญาติการาม จ.พระนครศรีอยุธยา ใช้ทำน้ำมนต์เป็นประจำ โดยมีเนื้อหาดังนี้

ตั้งนะโม 3 จบ

ระลึกถึงพระรัตนตรัย 3 ครั้ง

อิติปิโส ภะคะวา มะอะอุ ทุกขัง กุสลาธัมมา อะกุสะลาธัมมา

อิติปิโส ภะคะวา อุอะมะอุ อะนัตตา ทุกขา อะทุกขา ธัมมา

สะวาสุนามะรูปัง ทุกขัง สะวาสุนามะรูปัง อะนิจจัง


สะวาสุนามะรูปัง อะนัตตา อะระหังสัมมา ติวาคะภะโธฯ