ม.นเรศวรสกัด “กล้วยไข่” ป้องกันผิวอักเสบ

วิจัยกล้วยไข่

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รุกใช้นวัตกรรมสกัดสารสำคัญใน “ผอไข่” แปรรูปเพิ่มมูลค่าทำ “ผลิตภัณฑ์นิวตราซูติคอลเม็ดเคี้ยวกล้วยไข่ผสมน้ำมันเมล็ดกัญชง” ป้องกันผิวหนังอักเสบแดง หมองคล้ำจากแสงแดด พร้อมต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์

ศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงกรกนก อิงคนินันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า มหาวิทยาลัยนเรศวรมีนโยบายสนับสนุนการทำงานวิจัยและนวัตกรรม พร้อมถ่ายทอดสู่ผู้ประกอบการเพื่อนำไปผลิตในเชิงพาณิชย์ และช่วยเกษตรกรในภูมิภาคนี้ ด้วยการเพิ่มมูลค่าให้กล้วยไข่ซึ่งเป็นผลผลิตที่หาได้ง่ายในภูมิภาคนี้

รศ.ดร.พัชราภรณ์ สุดชาฎา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า “กล้วยไข่” เป็นผลไม้เศรษฐกิจส่งออกที่สำคัญของประเทศ เนื้อแน่นเหนียว รสชาติหวาน และสามารถปลูกกล้วยไข่ได้ทุกพื้นที่ของประเทศไทย ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ พร้อมคณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร

จึงยกระดับ “กล้วยไข่” นำมาผสมผสานกับสมุนไพร “เมล็ดกัญชง” สู่การแปรรูปสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็น “ผลิตภัณฑ์นิวตราซูติคอลเม็ดเคี้ยวกล้วยไข่ผสมน้ำมันเมล็ดกัญชง” เพิ่มการดูดซึมของเบต้า-แคโรทีน เพื่อป้องกันการแดงของผิวหนังจากการสัมผัสแสงแดด

โดยได้รับการสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ซึ่งผลิตภัณฑ์นิวตราซูติคอลเม็ดเคี้ยวกล้วยไข่ผสมน้ำมันเมล็ดกัญชงนี้ ถูกพัฒนาจากผลไม้และสมุนไพรไทยเพื่อให้ได้สัมผัสกับความธรรมชาติและความเป็นเอกลักษณ์ของกล้วยไทยในรูปแบบผลิตภัณฑ์รูปแบบเม็ดเคี้ยวจากกล้วยไข่และน้ำมันเมล็ดกัญชง ใช้เป็นอาหารว่างหรือเพิ่มเติมในอาหารมื้อหลัก

นอกจากจะได้รับรสชาติของกล้วยในขณะเคี้ยวแล้ว ยังช่วยให้สารสำคัญดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และเพิ่มการดูดซึมเบต้า-แคโรทีน ด้วยสูตรตำรับที่ผ่านการวิจัยและพัฒนา เพื่อป้องกันการแดงของผิวหนังจากการสัมผัสแสงแดด ซึ่งจะนำไปสู่การป้องกัน Photoaging โดยผ่านกรรมวิธีการสกัดและการแปรรูปที่เน้นการรักษาประสิทธิภาพของสารสำคัญ

ส่วนประกอบที่ถูกคัดสรรมาให้เข้ากันได้เพื่อผลิตสูตรตำรับเม็ดสำหรับเคี้ยวที่เหมาะสม และผ่านการทดสอบทางคลินิกเพื่อยืนยันประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในการป้องกันการแดงจากแสงแดด

ศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงจารุภา วิโยชน์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะทำหน้าที่เพิ่มหรือบูตความสามารถในการ Antioxidant ที่ผิวหนัง ซึ่งจะช่วยลดปัญหาจากการที่ผิวหนังสัมผัสกับแสงแดด เช่น การทำให้เกิดความหมองคล้ำ หรือการอักเสบที่ผิวหนัง เพราะปัจจุบันแสงแดดในประเทศไทยค่อนข้างแรงมาก

และที่อันตรายคือรังสียูวี ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการแสบผิว ผิวแดง และผิวหมองคล้ำ ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์นิวตราซูติคอลเม็ดเคี้ยวกล้วยไข่ผสมน้ำมันเมล็ดกัญชง พร้อมต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร “มหาวิทยาลัยเพื่อสังคมของผู้ประกอบการ” หากผู้ประกอบการสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา


“ปกติคนทั่วไปใช้ครีมกันแดด แต่ปัญหาของครีมกันแดด คือเจอเหงื่อ เจออะไรมันจะหลุดไปหมด ไม่สามารถป้องกันผิวได้ ปกติต้องคอยทาทุก 2 ชม. จึงอยากหาอะไรที่กระตุ้นผิว คือสารในกลุ่มของแคโรทีน ที่กินเข้าไปในร่างกายจะเปลี่ยนเป็นวิตามินเอ ซึ่งเป็น Antioxidant จะทำให้ร่างกายช่วยสร้าง Antioxidant System เพื่อช่วยในการป้องกันอันตรายจากแสงแดด ผลิตภัณฑ์นิวตราซูติคอลเม็ดเคี้ยวกล้วยไข่ผสมน้ำมันเมล็ดกัญชง ถูกพัฒนาจากผลไม้และสมุนไพรไทย เพื่อให้ได้สัมผัสกับความธรรมชาติและความเป็นเอกลักษณ์ของกล้วยไทยในรูปแบบผลิตภัณฑ์เม็ดเคี้ยว”