ระงับนำเข้า “ยาง” ด่านเจดีย์สามองค์ หวังสกัดการลักลอบนำเข้

ด่านเจดีย์สามองค์

ผู้ว่าฯ กาญจน์ชงปลัด มท. ประสานกรมศุลกากร “ทบทวน” การอนุญาตขนยางพาราผ่านแดนด่านพระเจดีย์สามองค์ ชี้ก่อปัญหาหวั่นกระทบเศรษฐกิจท่องเที่ยวเสียหาย ด่านเด้งรับ “ระงับ” นำเข้าชั่วคราว เผยหวังสกัดยางลักลอบนำเข้า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากเมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2567 ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีหนังสือด่วนที่ กจ 00173/3106 ถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ช่วยเร่งหารือกับศุลกากร พิจารณาทบทวนการอนุญาตการขนยางผ่านแดน (Transit) ณ จุดผ่านแดนชั่วคราวบ้านพระเจดีย์สามองค์ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกับบ้านพญาตองซู ประเทศเมียนมา โดยเนื้อหาหนังสือระบุว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศ เรื่องผ่อนผันเปิดจุดผ่านแดนชั่วคราวพระเจดีย์สามองค์ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้ชาวต่างประเทศเดินทางเข้า-ออกได้เฉพาะเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ลงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2541

หลังจากนั้นในเดือนธันวาคม 2564 ด่านศุลกากรสังขละบุรีได้อนุญาตให้ผู้บริการส่งสินค้าผ่านแดนขนส่งยางพาราจากประเทศเมียนมาไปยังประเทศมาเลเซีย โดยใช้รถบรรทุกพ่วง 22 ล้อ ความยาว 13.65 เมตร น้ำหนักบรรทุกคันละ 30 ตัน วันละ 5-19 คัน/วัน และในเดือนกันยายน 2566 ได้ปรากฏข่าวสารทางสื่อมวลชนว่ามีการ “ลักลอบ” นำเข้ายางพาราเถื่อนผ่านจุดผ่านแดนชั่วคราวบริเวณด่านพระเจดีย์สามองค์

และคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบผลกระทบการขนส่งยางพาราผ่านแดน เมื่อวันที่ 17-18 ธันวาคม 2566 นั้น

จังหวัดกาญจนบุรีขอเรียนให้ทราบว่า การขนส่งยางพาราผ่านแดน (Transit) ผ่านจุดผ่านแดนชั่วคราวบริเวณด่านพระเจดีย์สามองค์ส่งผลกระทบ ดังนี้ 1.อุบัติเหตุจากรถบรรทุกยางพาราผ่านแดนพลิกคว่ำ โดยในช่วงเดือนตุลาคม 2566-กุมภาพันธ์ 2567 ได้เกิดอุบัติเหตุ 3 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 2 ราย การจราจรติดขัดแต่ละครั้งนานกว่า 20 ชั่วโมง

2.นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางเข้า-ออก อำเภอสังขละบุรีได้ตามที่วางแผนการเดินทางไว้ 3.รถพยาบาล/รถฉุกเฉิน/รถกู้ภัยไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันเวลา

4.ถนนชำรุด เนื่องจากถนนในพื้นที่อำเภอสังขละบุรีไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อการพาณิชย์ ความกว้างไม่เหมาะสม ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรถพ่วงและรถบรรทุก ทำให้เกิดการกินเลน และเกิดอุบัติเหตุ และด่านศุลกากรสังขละบุรีไม่มีตราชั่งน้ำหนักรถบรรทุก

ทั้งนี้ จังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาแล้วเห็นว่า บริเวณด่านพระเจดีย์สามองค์และสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอสังขละบุรี มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ประกอบกับการเปิดจุดผ่านแดนมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และการกระจายรายได้แก่ประชาชนท้องถิ่น หากปิดจุดผ่านแดนชั่วคราวอาจส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จึงขอให้กระทรวงมหาดไทยประสานกรมศุลกากรพิจารณาทบทวนการอนุญาตการขนส่งยางพาราผ่านแดน (Transit)

และในระหว่างการทบทวนขอให้พิจารณา “ระงับ” การส่งยางพาราผ่านแดน (Transit) ณ จุดผ่านแดนชั่วคราวบริเวณด่านพระเจดีย์สามองค์ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการส่งยางพาราผ่านแดน (Transit) และมีการปรับปรุงถนนให้มีความพร้อมในการรองรับรถบรรทุกขนาดใหญ่

ทั้งนี้ ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าผ่านแดนสามารถส่งสินค้าผ่านช่องทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรีได้

นายอาณุภาพ หอมจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนบริการด่านศุลกากรอำเภอสังขละบุรี เปิดเผยว่า หลังจากมีหนังสือหารือของผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ทางด่านศุลกากรได้ขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการยางพาราผ่านแดนให้ระงับการนำเข้ายางพาราผ่านแดนไว้ก่อน เพื่อรอความชัดเจนจากผู้บังคับบัญชา ส่วนสินค้าชนิดอื่นที่ได้รับอนุญาตยังคงสามารถดำเนินการนำเข้า-ส่งออกได้ตามปกติ

จากข้อมูลของด่านศุลกากรสังขละบุรีพบว่า ตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายน 2566 จนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2567 มีการนำยางพาราผ่านแดนเข้ามาแล้วกว่า 51,000 ตัน