รพ.สมุทรสาครแจง กลุ่มสัมผัส-เสี่ยง “กากแคดเมียม” เกินค่ามาตรฐาน ยังไม่มีอาการป่วย

รพ.สมุทรสาครแจง ประชาชนกลุ่มสัมผัส-กลุ่มเสี่ยง ”กากแคดเมียม” เกินค่ามาตรฐาน ยังไม่มีอาการบ่งชี้ได้รับสารพิษ เผยต้องรอลุ้นผลแล็บยืนยันเพิ่ม

วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567 รายงานข่าวจากสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร แจ้งว่าตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ 6 กระทรวงหลักที่เกี่ยวข้องกรณีตรวจพบกากแคดเมียมและกากสังกะสี ในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดชลบุรี ดำเนินการจัดประชุม ณ ห้องประชุมมหาชัยศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

โดยมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม สาระสำคัญในการพิจารณาการเคลื่อนย้ายกากแคดเมียมกลับสู่แหล่งกักเก็บที่จังหวัดตาก ตามมาตรฐานความปลอดภัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อบูรณาการในการจัดทำแผนการเคลื่อนย้ายกากแคดเมียมกลับสู่แหล่งกักเก็บจังหวัดตากโดยเร็วที่สุดนั้น

นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมติดตามสถานการณ์และการดำเนินงาน กรณีพบกากแคดเมียมและกากสังกะสีในจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดชลบุรี และจังหวัดตาก โดยมีสาระสำคัญดังนี้

Advertisment

1.สถานการณ์ด้านสุขภาพในปัจจุบัน พบเพียงประชาชนกลุ่มสัมผัส/กลุ่มเสี่ยง มีผลทางห้องปฏิบัติการเกินค่าอ้างอิง โดยยังรอผลการตรวจวินิจฉัยยืนยันเพิ่มเติม และยังไม่พบว่ามีอาการและอาการแสดงใดที่บ่งชี้ถึงการได้รับสารพิษเฉียบพลันหรือเจ็บป่วยจากสารพิษดังกล่าว

2.การดำเนินการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขที่ผ่านมา จังหวัดทั้ง 3 แห่ง ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตอบโต้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพดี ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านการแพทย์ สาธารณสุข และสื่อสาร

3.โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ติดตามผู้ที่ได้รับผลกระทบเข้ารับการตรวจยืนยัน ตรวจสุขภาพโดยละเอียด และสอบสวนโรค จำนวน 1 ราย เบื้องต้นยังไม่พบอาการผิดปกติทางกายภาพ ดำเนินการเฝ้าระวัง ในการตรวจปัสสาวะ 24 ชั่วโมง ตรวจเลือดและการทำงานของปอดโดยละเอียด ส่วนพนักงานอีก 1 ราย จากการสอบสวนพบว่าไม่มีประวัติการสัมผัสกากแคดเมียม

4.ตามที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร ได้รับพนักงานจากบริษัท เจ แอนด์ บี เมททอล ทั้งหมด 21 ราย เข้ารับการตรวจสุขภาพเพิ่มเติม พบว่า พนักงานทุกรายมีสุขภาพแข็งแรงดี และอยู่ระหว่างการรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ จึงได้เตรียมความพร้อมพนักงาน ในการให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัย แนวทางการรักษา และวางแผนการจำหน่ายพนักงานดังกล่าว หลังผลทางห้องปฏิบัติการครบถ้วน

Advertisment