ลุ้นทุเรียนลอตสุดท้าย 3 แสนตัน “ส่งออกจีน” ฉลุย

ทุเรียน

ลุ้นต่อโค้งสุดท้ายตลาดทุเรียนภาคตะวันออก เตรียมส่งออกไปจีนอีก 3 แสนตัน ทั้งขนส่งทางรถ-ทางเรือเริ่มติดขัดซ้ำหน้าด่าน ผู้ส่งออกหวั่นโดนสุ่มตรวจและใช้เวลานานเกินครึ่งเดือน โอกาสเสี่ยงสูงทุเรียนเน่า เผยด่านสถานีรถไฟผิงเสียงติดกับเวียดนาม-จีนเริ่มมีปัญหาใบอนุญาตตรวจพืชหมดอายุ ชี้สถานการณ์ราคาทุเรียนพ้นวิกฤต ตลาดมังคุดผันผวนหนักกว่า

ภายหลังคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร พร้อมหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนเกษตรกร และผู้ส่งออก ไปเดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เพื่อหารือแนวทางการบริหารจัดการป้องกันปัญหาราคาทุเรียนและผลไม้ตกต่ำ

ขอจีนผ่อนคลายกฎเข้ม

นายอันวาร์ สาและ ประธานคณะกรรมาธิการฯ เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ได้รับฟังปัญหาจากทุกภาคส่วนเรื่องภาพรวมของตลาดผลไม้ในภาคตะวันออกที่จะส่งออกไปประเทศจีน สรุปว่าราคาทุเรียนยังพอไปได้ แต่มังคุดกลับมีราคาตกต่ำ ผลจากจีนมีนโยบายคุมเข้มตามมาตรการ Zero-COVID ซึ่งรัฐบาลไทยต้องช่วยเจรจาให้ผ่อนคลายมาตรการ พร้อมหาตลาดใหม่เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและรายได้

นอกจากนี้ยังได้หารือเรื่องแรงงาน การขนส่งโลจิสติกส์ ซึ่งทางกรรมาธิการจะรวบรวมข้อมูลสรุปประเด็นเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสัปดาห์หน้า และใช้เวลาติดตามภายใน 1-2 สัปดาห์ ขณะเดียวกันตลาดภายในประเทศเริ่มมีปัญหา โดยชาวสวนระบุว่า ได้ทำผลผลิตให้มีคุณภาพแล้ว แต่ไม่สามารถจำหน่ายในราคาที่สูงได้

หวั่นทุเรียน 3 แสนตันเน่า

นายชลธี นุ่มหนู ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 (สวพ.6) เปิดเผย ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ปีนี้ภาคตะวันออกมีผลผลิตทุเรียน 7.2 แสนตัน ส่งออกแล้ว 2 แสนตัน คาดว่าในเดือนพฤษภาคมนี้จะส่งออกมากถึง 3 แสนตัน ทั้งนี้ การส่งออกตลาดจีนถือเป็นตลาดหลักที่ต้องให้ความสำคัญมากกว่าตลาดอื่น เพราะถ้าขายจีนไม่ได้จะส่งผลย้อนกลับทำให้ราคายิ่งตกต่ำ ซึ่งปีนี้จีนเข้มงวดเรื่องมาตรการโควิด-19 ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน 2565 ถึงปัจจุบัน จีนตรวจพบทุเรียนไทยปนเปื้อนเชื้อโควิด-19 และกรมวิชาการเกษตรได้สั่งระงับการส่งออกไปแล้วรวม 13 ล้ง จากจำนวนล้งทุเรียนในจังหวัดจันทบุรีทั้งหมด 300 แห่ง

ขณะที่ตลาดมังคุดคาดว่าจะมีผลผลิตรวม 2 แสนตัน ล่าสุดส่งออกไปแล้ว 5 พันตัน สถานการณ์มังคุดปีนี้ค่อนข้างผันผวนและมีความเสี่ยงมากกว่าทุเรียน โดยมีล้งมังคุด 200 แห่ง ล้งที่ทำทั้งทุเรียนและมังคุดอีก 200 แห่ง แต่ล้งมังคุดเปิดรับซื้ออยู่เพียง 50-60 ล้งเท่านั้น

นายสัญชัย ปุรณะชัยคีรี นายกสมาคมผู้ค้าและส่งออกผลไม้ไทย เจ้าของล้งดราก้อน เฟรช ฟรุท จ.จันทบุรี เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ภาวะการตลาดในช่วงนี้ไม่มีความแน่นอน แม้การส่งออกทางเรือไปจีนเริ่มผ่อนปรนมาตรการตรวจโควิด-19 ให้พอสมควร ทำให้นำเข้าสินค้าได้มากขึ้น โดยเฉพาะด่านบ่อหานและด่านเรือกวางเจา

แต่ความไม่แน่นอนขณะนี้คือ มีสินค้าจำนวนมากที่รอตรวจ ทำให้รถติดอยู่ที่หน้าด่านทั้งทางบกและทางเรือ ซึ่งต้องใช้เวลา 5 -10 วัน ถ้าหากสินค้าไม่โดนสุ่มตรวจจะใช้ระยะเวลา 12 วัน แต่ถ้าโดนสุ่มตรวจ 30 % ต้องใช้เวลา 15-18 วัน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่ทุเรียนมูลค่าสูงหลายล้านบาทที่อยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ส่งออกจะเริ่มเน่า แตก และเสียหาย ทำให้ผู้ส่งออกบางรายไม่กล้าเสี่ยง เพราะสินค้าบางล็อตราคาค่อนข้างสูง

ขณะเดียวกันกำลังมีปัญหาไม่สามารถขนส่งทุเรียนผ่านประเทศเวียดนามเข้าไปที่ด่านสถานีรถไฟผิงเสียงของจีนได้ เพราะใบอนุญาตตรวจพืชที่ใช้ผ่านแดนของเวียดนาม มีสัญญาปีต่อปีจะหมดอายุภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม 2565 และยังไม่ได้มีการต่อให้ ตอนนี้ทางกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ได้ทำหนังสือไปแล้ว แต่ยังไม่ทราบผลเจรจาจะเป็นอย่างไร

ทั้งนี้ ด่านสถานีรถไฟผิงเสียงของจีน ถือเป็นด่านหลักของการส่งออกจากไทยอีกด่านหนึ่ง สำหรับการขนส่งผลไม้ที่ต้องผ่านเวียดนามไปจีนมีหลายด่าน ซึ่งใบอนุญาตจะยังไม่หมดอายุ แต่ผู้ส่งออกไม่มีใครอยากไปเพราะจราจรติดขัดนายสัญชัย กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทส่งออกทางเรือ 70% ทางรถยนต์ 30% โดยส่งออกได้เพียง 2 ด่าน คือบ่อหานและกวางเจา ต่างจากเมื่อก่อนมี 4-5 เส้นทาง แต่ตอนนี้เส้นผ่านเวียดนามปิดเกือบทุกเส้นแล้ว

“เราก็ไม่แน่ใจว่าเกิดจากปัญหาอะไร หรืออาจเป็นเพราะว่าเวียดนามมีโรคโควิด-19 ระบาด เลยไม่ให้เข้าหรือเปล่า ตอนนี้อยากให้รัฐบาลช่วยเรื่องการจราจรในท่าเรือที่เริ่มจะแออัดแล้ว พร้อมเจรจากับเวียดนามเรื่องที่ปิดด่านด้วย ถ้าจะให้ไปทางด่านโหย่วอี้กวาน ซึ่งสมัยก่อนเราส่งออกได้ 200 กว่าตู้ แต่คงไปได้ยากเพราะรถติดมาก”

ล่าสุด ราคาผลไม้ในตลาดรวมถือว่าดีทุกตัว อาทิ ทุเรียนกิโลกรัมละ 110-120 บาท มังคุดกิโลกรัมละ 60 บาท โชคดีที่เข้าใกล้กลางฤดูแล้ว ซึ่งจะพ้นจุดวิกฤตราคาตกต่ำจากที่เคยคาดการณ์ไว้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งประเทศจีนได้ลดความเข้มงวดบ้างแล้ว แต่ไม่ได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร


ด่านตรวจพืชจันทบุรี สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร โดยสวพ.6 กรมวิชาการเกษตร รายงานสถานการณ์ปริมาณการส่งออกทุเรียนไทยไปจีน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 10 พฤษภาคม 2565 รวมทั้งหมด 198,905.76 ตัน แบ่งเป็นส่งออกทางบก 68,347.79 ตัน ทางเรือ 114,084.50 ตัน ทางอากาศ 16,440.47 ตัน ส่วนปริมาณส่งออกมังคุดไทยไปจีน ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2565 รวม 14,640 ตัน แบ่งเป็นส่งออกทางบก 7,420 ตัน ทางเรือ 7,120 ตัน ทางอากาศ 100 ตัน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ