เซ็นทรัลรีเทลชี้แจงกรณีห้าง Selfridges ของบฯเพิ่ม

เซ็นทรัลรีเทล-ห้าง Selfridges

เซ็นทรัลรีเทลชี้แจงกรณีห้าง Selfridges ของบฯเพิ่ม พร้อมย้ำแนวทางสำคัญ

วันที่ 5 มกราคม 2567 เซ็นทรัลรีเทล หรือ CRC ส่งหนังสือต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชี้แจงกรณีข่าวห้าง Selfridges ในอังกฤษเจรจากับกลุ่มเซ็นทรัล เพื่อขอการสนับสนุนทางการเงิน เมื่อช่วงปลายปี 2566 ที่ผ่านมา

เซ็นทรัลรีเทลระบุว่า ยังไม่ได้รับการติดต่อจากทั้งกลุ่มเซ็นทรัล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของเซ็นทรัลรีเทล และพันธมิตรทางธุรกิจ เกี่ยวกับกรณีการลงทุนใน Selfridges Group แต่อย่างใด

พร้อมย้ำว่า บริษัทมีแนวทางพิจารณาการลงทุนในธุรกิจบน 3 หลักการสำคัญ คือ ความเหมาะสมทางด้านกลยุทธ์และแผนดำเนินธุรกิจของบริษัท ราคาที่เหมาะสม และจังหวะเวลาที่สมควร รวมทั้งธุรกิจนั้นต้องสร้างประโยชน์ต่อบริษัท

ก่อนจะทิ้งท้ายว่า หากบริษัทตัดสินใจจะลงทุนในกิจการใด ๆ บริษัทจะดำเนินการทุกอย่างตามขั้นตอนและกฎเกณฑ์ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงสิทธิและประโยชน์สูงสุดของบริษัท รวมถึงผู้ถือหุ้นทุกราย

ทั้งนี้เมื่อปี พ.ศ. 2565 เซ็นทรัลรีเทลเคยประกาศไม่เข้าลงทุน ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมดใน Selfridges Group มาแล้วครั้งหนึ่ง

โดยให้เหตุผลว่า ลงทุนโดยบริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด (HCDS) จะช่วยให้บริษัทในฐานะกลุ่มธุรกิจในเครือเซ็นทรัล (Central Group) อาจใช้ความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจของ HCDS เช่น ความสัมพันธ์กับแบรนด์คู่ค้าระดับโลก เพื่อประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทได้