องค์การเภสัชกรรม แจงยิบ ส่งฟาวิพิราเวียร์ทุกวันไม่เว้นวันหยุด

ยาฟาวิพิราเวียร์

องค์การเภสัชกรรม เผยนอกจากฟาวิพิราเวียร์ที่ส่งแล้ว 3.7 ล้านเม็ด และอีก 21.3 ล้านเม็ด ที่จะทยอยส่งมอบตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไปแล้ว ยังจัดหา “ยาโมนูลพิราเวียร์” อีก 5  ล้านแคปซูล

วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 เภสัชกรหญิงศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า องค์การเภสัชกรรม ได้มีการบริหารจัดการสำรอง “ยาฟาวิพิราเวียร์” (Favipiravir)  เพื่อรองรับกับสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19  จำนวน 25 ล้านเม็ด 

เภสัชกรหญิงศิริกุล เมธีวีรังสรรค์
เภสัชกรหญิงศิริกุล เมธีวีรังสรรค์

โดยได้ดำเนินการจัดส่งกระจายตามการจัดสรรให้กับหน่วยบริการแม่ข่ายตามการจัดสรรของศูนย์ PHEOC  อย่างต่อเนื่องทุกวันไม่เว้นวันหยุด หลังจากนั้นหน่วยงานแม่ข่ายจะทำการบริหารจัดการและกระจายให้แก่หน่วยบริการลูกข่ายในแต่ละพื้นที่ต่อไป

ทั้งนี้ได้ดำเนินการจัดส่งแล้วจำนวน 3.7 ล้านเม็ด ส่วนที่เหลืออีกจำนวน 21.3 ล้านเม็ด ทยอยส่งมอบพื้นที่ได้ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป รวมทั้งสั่งซื้อวัตถุดิบเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ ได้ดำเนินการการจัดหา “ยาโมนูลพิราเวียร์” (Molnupiravir) จำนวน 5 ล้านแคปซูล ได้ส่งมอบให้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้วจำนวน 2 ล้านแคปซูล เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 อีก 3 ล้านแคปซูลอยู่ระหว่างจัดหา คาดว่าสามารถส่งมอบได้ไม่เกินปลายเดือนกรกฎาคม 2565

Advertisment

ทั้งนี้องค์การเภสัชกรรมจะมีการติดตามและประเมินสถานการณ์ความต้องการใช้อย่างใกล้ชิด เพื่อทำการปรับแผนการสำรองทั้งการผลิตเองและจัดหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของการระบาดของโรคโควิด-19