ความสำคัญ ของการใช้รูปโปรไฟล์ตัวจริง ในโลกออนไลน์

profile
คอลัมน์ ​: Pawoot.com 
ผู้เขียน : ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ

การใช้รูปโปรไฟล์ตัวจริงในโลกออนไลน์เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในยุคสมัยที่สังคมออนไลน์มีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น การใช้รูปโปรไฟล์ที่เป็นตัวตนจริงของเรามีผลต่อหลายด้าน ทั้งในเรื่องของความน่าเชื่อถือ, การสร้างความสัมพันธ์ และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

ในยุคดิจิทัลที่สังคมออนไลน์มีบทบาทสำคัญในการกำหนดภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ของเรากับโลกภายนอก การใช้รูปโปรไฟล์ตัวจริงกลายเป็นเรื่องที่มีความหมายมากยิ่งขึ้น ไม่เพียงแต่เป็นการแสดงออกถึงความเป็นตัวเองเท่านั้น แต่ยังมีผลกระทบอย่างมากต่อวิธีที่เราสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นในโลกไซเบอร์

หากใครที่ติดตามผมหรือรู้จักผม จะทราบดีว่าผมใช้รูปโปรไฟล์ที่เป็นรูปสะดือของผมเอง ซึ่งที่ผ่านมาผมไม่เคยคาดคิดว่าจะมีคนเข้ามาปลอม Facebook เพื่อหลอกลวงคนอื่นว่าเป็นผม กลายเป็นว่า Facebook ปลอมนั้นมีความน่าเชื่อถือมากกว่าผมตัวจริงอีกครับ วันนี้ผมจะมาพูดถึงความสำคัญของการใช้รูปโปรไฟล์ตัวเองให้ทุกท่านทราบว่าสิ่งนี้จำเป็นอย่างไร

1.ความน่าเชื่อถือ

การมีรูปโปรไฟล์ที่เป็นตัวจริงช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือในสายตาของผู้ที่พบเห็นโปรไฟล์ของเรา เพราะในโลกออนไลน์ที่เป็นบัญชีปลอมหรือสแปมมีอยู่เป็นจำนวนมาก การแสดงให้เห็นว่าเราคือบุคคลจริงเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้อื่นรู้สึกว่าพวกเขากำลังติดต่อกับบุคคลที่สามารถเชื่อถือได้

2.การสร้างความสัมพันธ์

รูปโปรไฟล์ไม่ใช่แค่ภาพถ่าย แต่เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงตัวตนที่ช่วยให้ผู้อื่นรู้จักและเข้าใจเราได้ดียิ่งขึ้น การใช้รูปตัวจริงเป็นประตูสู่การสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริง ช่วยให้ผู้คนรู้สึกว่าพวกเขากำลังสื่อสารกับบุคคลที่พวกเขารู้จักหรือต้องการที่จะรู้จัก

Advertisment

3.การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

รูปโปรไฟล์ตัวจริงช่วยเพิ่มความเข้าใจและความรู้สึกส่วนร่วมในการสื่อสารออนไลน์ มันทำให้การสนทนาหรือการโต้ตอบไม่เพียงแต่มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ยังช่วยให้ความรู้สึกและน้ำเสียงในการสื่อสารนั้นส่งถึงกันและกันได้ดีขึ้น

4.การสร้างภาพลักษณ์

ในโลกออนไลน์ที่ทุกคนสามารถเป็นผู้สร้างเนื้อหาได้ รูปโปรไฟล์ของคุณกลายเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ส่วนบุคคล การเลือกใช้รูปที่เป็นตัวตนจริงช่วยให้คุณสามารถนำเสนอภาพลักษณ์ที่ชัดเจนและเป็นมืออาชีพ ทำให้คุณสามารถสร้างความประทับใจแรกที่ดีต่อผู้ที่เข้ามาติดต่อ

อย่างไรก็ตาม ความเหมาะสมและความปลอดภัยควรได้รับการพิจารณาเสมอ เราควรคำนึงถึงสถานการณ์และบริบทในการเลือกใช้รูปโปรไฟล์ เพื่อรักษาความสมดุลระหว่างการเปิดเผยตัวตนกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัย