เปิดประวัติ เหวียน ซวน ฟุก อดีตประธานาธิบดีเวียดนาม คนที่ 10

เหวียน ซวน ฟุก
ภาพจาก AFP

เปิดประวัติ เหวียน ซวน ฟุก อดีตประธานาธิบดีเวียดนาม คนที่ 10 ประกาศลาออกกระทันหัน หลังจากดำรงตำแหน่งได้ไม่ถึง 2 ปี

วันที่ 18 มกราคม 2566 หลังจาก นายเหวียน ซวน ฟุก ประธานาธิบดีเวียดนาม ลาออกจากตำแหน่งแล้วอย่างกะทันหัน หลังจากมีข่าวลือมาหลายวันนี้ว่า นายฟุกอาจถูกปลดจากตำแหน่ง ต่อเนื่องจากที่มีรองนายกรัฐมนตรี 2 คนถูกปลดไปแล้ว

การลาออกของนายเหวียน ซวน ฟุก เป็นเรื่องที่สื่อต่างประเทศมองว่า ผิดปกติอย่างยิ่งสำหรับประเทศคอมมิวนิสต์อย่างเวียดนาม ที่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมักจัดการอย่างระมัดระวังอย่างยิ่ง เพื่อไม่ให้กระทบต่อเสถียรภาพ

ทั้งนี้ “ประชาชาติธุรกิจ” จึงได้รวบรวมประวัติ ของ “เหวียน ซวน ฟุก” อดีตประธานาธิบดีเวียดนามคนที่ 10 ดังนี้

เหวียน ซวน ฟุก
ภาพจาก AFP

ประวัติ เหวียน ซวน ฟุก

เหวียน ซวน ฟุก อายุ 68 ปี เป็นชาวตำบล เกว๋ฝู จังหวัดกว๋างนาม ในสมัยรัฐเวียดนาม หรือเวียดนามเหนือ พ่อของเขาทำงานให้กับสาธารณรัฐเวียดนาม ในปี 2497 พ่อของเขามุ่งหน้าไปทางเหนือตามเส้นขนานที่ 17 ของข้อตกลงเจนีวา

ส่วนเหงียน ซวน ฟุก, แม่และพี่น้องของเขายังต้องอาศัยอยู่ที่บ้านเกิดจังหวัดกว๋างนาม ซึ่งเขาได้เรียนในโรงเรียนที่หมู่บ้าน ส่วนแม่ และพี่น้องของเขาแอบทำงานให้กับแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติเวียดนามใต้ หลังการสู้รบในปี 2508

น้องสาวของเขาถูกสังหารโดยกองทัพสหรัฐ และรัฐบาลเวียดนามใต้ ต่อมาในปี 2509 แม่ของเขาก็ถูกสังหารเช่นเดียวกัน

ส่วน เหวียน ซวน ฟุก ยังอาศัยอยู่กับพี่สาวในบ้านเกิดของเขาระยะหนึ่งจากนั้นก็ได้ติดตามเพื่อนของพ่อแม่ไปเวียดนามเหนือในปี 2510

ในปี 2525 เขาได้รับการยอมรับให้เข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม และต่อมาในปีเดียวกันเขาได้รับเป็นสมาชิกพรรคอย่างเป็นทางการ

การศึกษา

พ.ศ. 2516-2521 : สำเร็จการศึกษาระดับปริญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์แห่งชาติ ฮานอย (NEU)

พ.ศ. 2521-2522 : สำเร็จการศึกษา สาขาการจัดการด้านการบริหาร สถาบันการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ (NAPA)

เหวียน ซวน ฟุก
ภาพจาก AFP

เส้นทางบนชีวิตการเมือง

พ.ศ. 2536-2539 : ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและการลงทุนของจังหวัดกว๋างนาม-ดานัง

พ.ศ. 2540-2544 : เป็นสมาชิกถาวรของคณะกรรมการพรรคประจำจังหวัด (สมัยที่ 17, 18) และเป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่งของคณะกรรมการประชาชนประจำจังหวัดกว๋างนามและผู้อำนวยการคณะกรรมการบริหารเขตอุตสาหกรรมของจังหวัดกว๋างนาม และเป็นสมาชิกสภาประชาชนจังหวัด (สมัยที่ 6)

พ.ศ. 2544-2547 : ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคประจำจังหวัดกว๋างนามและประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดกว๋างนาม (วาระปี 2542-2547) และเป็นสมาชิกสมัชชาแห่งชาติของเวียดนาม (สมัยที่ 11) หัวหน้าสมาชิกสมัชชาจังหวัดกว๋างนามและเป็นสมาชิกของคณะกรรมการเศรษฐกิจและงบประมาณของสมัชชาแห่งชาติ (สมัยที่ 11)

มีนาคม พ.ศ. 2549 : ได้รับแต่งตั้งเป็นรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการ และในการประชุมใหญ่ครั้งที่ 10 พรรคได้เลือกให้เขาเป็นคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม

มิถุนายน พ.ศ. 2549 : ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม

มิถุนายน พ.ศ. 2549-สิงหาคม พ.ศ. 2550 : ดำรงตำแหน่งรองรัฐมนตรีประจำทำเนียบรัฐบาล และเป็นสมาชิกคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและงบประมาณของสมัชชาแห่งชาติ (สมัยที่ 11)

2 สิงหาคม พ.ศ. 2550-3 สิงหาคม พ.ศ. 2554 : ได้รับการอนุมัติจากสมัชชาแห่งชาติให้เป็นรัฐมนตรีประจำทำเนียบรัฐบาลเวียดนาม และหัวหน้าคณะทำงานฝ่ายนายกรัฐมนตรีในการปฏิรูปกระบวนการบริหาร

มกราคม พ.ศ. 2554-กรกฎาคม พ.ศ. 2554 : ได้รับเลือกเป็นสมาชิกของโปลิตบูโรของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม (CPV) สมัยที่ 11

2 สิงหาคม พ.ศ. 2554-7 เมษายน พ.ศ. 2559 : ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีเวียดนาม

7 เมษายน พ.ศ. 2559-2 เมษายน พ.ศ. 2564 : ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในการประชุมสมัยที่ 11 ของกองประชุมสมัชชาแห่งชาติครั้งที่ 13

30 มกราคม พ.ศ. 2564 : ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม สมัยที่ 13 (วาระปี 2021-2026)

31 มกราคม พ.ศ. 2564 : ได้รับเลือกเป็นสมาชิกของโปลิตบูโรของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม (CPV) สมัยที่ 13

5 เมษายน พ.ศ. 2564 : ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเวียดนามคนที่ 10

17 มกราคม พ.ศ. 2566 : ลาออกจากตำแหน่งประธานาธิบดี

เหวียน ซวน ฟุก
ภาพจาก AFP