จุรินทร์ เปรียบพักหนี้เกษตรกรแค่ยาแดง แนะแก้ระยะยาวแบบเบ็ดเสร็จ

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

จุรินทร์ เปรียบพักหนี้เกษตรกรเป็นแค่ยาแดง แต่ไม่ทำก็ไม่ได้ เพราะหาเสียงไว้ แนะแก้ปัญหาระยะยาวแบบเบ็ดเสร็จ ต้องคิดให้ครบ 4 ปี หากตั้งใจจะอยู่ยาว

วันที่ 27 กันยายน 2566 ที่รัฐสภา นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ถึงการที่รัฐบาลออกมาตรการพักหนี้เกษตรกร 3 ปี ว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลไม่ทำไม่ได้ เพราะได้เคยหาเสียงไว้ แต่การพักหนี้ก็เหมือนยาแดง ซึ่งตนเชื่อว่าสังคมต้องการเห็นการแก้ปัญหาหนี้สินระยะยาวแบบเบ็ดเสร็จ เพราะพักหนี้ก็ทำได้เพียง 3 ปี หากรัฐบาลคิดอยู่ 4 ปีแล้วปีที่ 4 จะเป็นอย่างไร

โดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ก็เคยทำการศึกษาเรื่องนี้ว่า ส่วนใหญ่การพักหนี้ที่เคยทำมาหลายครั้ง จะทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นหนี้เพิ่มถึง 70% ซึ่งก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องตระหนัก และเตรียมแก้ปัญหาไว้ล่วงหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมเงินใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมด ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องเตรียมการไว้สำหรับระยะยาวด้วย เพราะหมายถึงการนำเงินของคนทั้งประเทศออกมาใช้

               

ผู้สื่อข่าวถามว่า โครงการประกันรายได้เกษตรกรที่พรรคประชาธิปัตย์ทำไว้ควรจะต้องเดินหน้าต่อหรือไม่นั้น นายจุรินทร์กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลใหม่จะต้องตัดสินใจ แต่ตนยืนยันได้ว่า ประกันรายได้เกษตรกรนั้นเป็นนโยบายที่เป็นประโยชน์ และช่วยต่อลมหายใจให้เกษตรกรในยามที่พืชผลการเกษตรราคาตกได้

เพราะมีเงินส่วนต่างเข้าไปชดเชยทำให้เกษตรกรสามารถยังชีพได้ แต่ถ้าไม่มีส่วนนี้แล้ว ตนก็ไม่สามารถตอบล่วงหน้าได้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายอะไรอย่างไร เพราะยังไม่มีความชัดเจนจากรัฐบาล และเป็นสิทธิของรัฐบาลชุดใหม่ในการมีนโยบายเรื่องนี้อย่างไร

“ผมไม่อยู่ในฐานะที่จะไปบังคับได้ว่ารัฐบาลจะต้องเอานโยบายประกันรายได้เกษตรกรไปไว้ในรัฐบาลชุดนี้ เพราะเป็นสิทธิของรัฐบาล แต่ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นก็เป็นภาระความรับผิดชอบของรัฐบาลอยู่แล้ว” นายจุรินทร์กล่าว