วันแรก! โหวตโพลมติชน-เดลินิวส์ สุดคึกคัก ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ-ค่าน้ำมัน มากสุด

โพลมติชน-เดลินิวส์

เริ่มแล้ว โพลมติชน-เดลินิวส์ เปิดโหวตวันนี้วันแรก รับฟังเสียงประชาชนถึงรัฐบาล ว่าต้องการให้ “รัฐบาลเศรษฐาควรแก้ปัญหาอะไร?” ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้อ่านสื่อมติชนและเดลินิวส์ เข้ามาร่วมโหวตเป็นจำนวนมาก 

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เวลา 16.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โพลมติชน – เดลินิวส์  จากคำถามของโพลที่ระบุว่า ต้องการให้ “รัฐบาลเศรษฐาควรแก้ปัญหาอะไร?” มีผู้อ่านร่วมโหวตแล้วรวมกว่า 3,306 โหวต (โหวตบนช่องทางของมติชนเท่านั้น) ผู้อ่านมติชนได้สะท้อนความต้องการผ่านการโหวตให้กับการ “เร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ-ปากท้อง” มากที่สุด ในสัดส่วนร้อยละ 51 ของผู้ร่วมโหวตทั้งหมด

รองลงมาคือ “เร่งแก้ปัญหาการเมือง-ปฏิรูปโครงสร้างสังคม” ในสัดส่วนร้อยละ 49 ของผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 

เมื่อลงรายละเอียดการโหวตในวันแรกของโพลมติชน-เดลินิวส์ ผู้ที่โหวต “เร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ-ปากท้อง” นั้นต้องการให้รัฐบาลเศรษฐาแก้ปัญหาอะไรเป็นอันดับแรก ปรากฎว่า “ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ-ค่าน้ำมัน” ถูกโหวตมากที่สุด 

รองลงมาคือ “แก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือน-หนี้สาธารณะ” ขณะที่นโยบายสำคัญของรัฐบาลเศรษฐาอย่าง “แจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท” กลับมีจำนวนการโหวตอยู่ในอันดับที่ 3 เท่านั้น 

ทางด้านผู้โหวต “เร่งแก้ปัญหาการเมือง-ปฏิรูปโครงสร้างสังคม” ได้โหวตให้ “การแก้รัฐธรรมนูญ” เป็นคำตอบในการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง ด้วยจำนวนการโหวตสูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ “ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม” และ “ปฏิรูปกองทัพ” ตามลำดับ 

เพียงวันแรกของการโหวต ก็ทำให้พอมองเห็นความต้องการของประชาชน ว่าอยากให้รัฐบาลเศรษฐาแก้ไขปัญหาอะไรก่อน ซึ่งทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลไกภาคประชาชนส่งเสียงถึงรัฐบาลได้ ผ่านการโหวต “โพลมติชน X เดลินิวส์ : รัฐบาลเศรษฐาควรแก้ปัญหาอะไร?” 

โดยโหวตผ่านทุกช่องทางออนไลน์ ทุกแพลตฟอร์มของสื่อในเครือมติชนและเดลินิวส์ โหวตได้แล้ววันนี้-31 ต.ค. 66