3 เหล่าทัพ #แบนลาซาด้า ห้ามหน่วยงานสั่งซื้อสินค้า-ห้ามเข้าเขตทหาร

3 เหล่าทัพ

3 เหล่าทัพไทย ส่งหนังสือ – ออกแถลงการณ์ กรณีลาซาด้า 5.5 ล้อเลียนผู้พิการ “รับไม่ได้” ไม่ให้เกียรติและลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ สั่งแบน ห้ามหน่วยงานในสังกัดซื้อของ หากพบถือเป็นความบกพร่องของ ผบ.หน่วย  

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงาน กรณีเนื่องมาจากกรณีการโปรโมตแคมเปญโฆษณา ลาซาด้า 5.5 ของ “นารา เครปกะเทย” ที่แสดงร่วมกับ หนูรัตน์ ธิดาพร ชาวคูเวียง ซึ่งรับบทคนนั่งรถเข็น จนเกิดกระแสวิจารณ์ หมิ่นเหม่พาดพิงบุคคล และเป็นการล้อเลียนลักษณะทางร่างกายที่เกิดจากความเจ็บป่วย ในโฆษณา

ทั้งนี้ มีสินค้าจำนวนมากต่างแบนการซื้อสินค้าจากแพลตฟอร์มนี้ โดยเฉพาะ 3 เหล่าทัพ ได้แก่ กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ได้ออกมาแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งมีคำสั่งงดรถขนสิ้นค้าจากแพลตฟอร์มดังกล่าว รวมถึงมีคำสั่งห้ามรถส่งสินค้าเข้าพื้นที่เขตทหาร

ผบ.สูงสุด ไม่ยอมให้ใครล่วงเกินสถาบันเด็ดขาด

พล.ท. ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร และโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผยว่า จากการที่แพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์ ได้มีการนำเสนอโฆษณาด้านการตลาด ( Content ) ในลักษณะที่หมิ่นเหม่ ก้าวล่วงสถาบัน นั้น

พล.เอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด มีความกังวลต่อเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างมาก เนื่องจากได้สร้างผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนชาวไทย ในขณะเดียวกัน กองทัพก็มีจุดยืนในด้านการพิทักษ์ ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และจะมิยอมให้กลุ่มบุคคลใดกระทำการล่วงเกินสถาบันสูงสุดของประเทศโดยเด็ดขาด

ทั้งนี้ กองบัญชาการกองทัพไทยได้ชี้แจงกำลังพลให้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมทหาร คือ ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทั้งจักต้องพิทักษ์ รักษา ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเชิดชูรักษาไว้ ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า ดำรงความสำคัญของความเป็นชาติไทย และการจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันที่เคารพสูงสุดของประเทศชาติ

กองทัพบก สั่งห้ามเข้าเขตทหาร

พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้สั่งการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกประจำวัน พร้อมสั่งให้หน่วยทหารทั่วประเทศ งดสั่งสินค้าจากแพลตฟอร์มดังกล่าว รวมถึงห้ามรถส่งสินค้าเข้ามาในพื้นที่หน่วยทหาร แต่ไม่ห้ามกำลังพลในการสั่งซื้อสินค้า หากมีการสั่งก็ให้ออกไปรับนอกพื้นที่หน่วยทหาร

ต่อมา พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า จากการที่แพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์ “LAZADA” ได้มีการ นำเสนอโฆษณาด้านการตลาด (Content) ในลักษณะที่ก้าวล่วงสถาบัน บ่อนทำลายและกระทบต่อความรู้สึกของคนไทยอย่างร้ายแรง

ล่าสุดในส่วนของกองทัพบก ได้มีนโยบายห้ามทุกหน่วยทหารในสังกัด หรือกิจการใดๆ ของกองทัพบก ใช้บริการสั่งสินค้าจากแพลตฟอร์ม LAZADA รวมทั้งไม่อนุญาตให้มีการส่งของจากแพลตฟอร์ม LAZADA เข้ามาในพื้นที่ของหน่วยทหารหรือพื้นที่ที่กองทัพบกให้การดูแลทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงเจตนารมณ์ ในการปกป้องสถาบันและใช้มาตรการทางสังคมต่อองค์กรที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมและสร้างความแตกแยกในสังคมไทย ทั้งนี้ตั้งแต่วันนี้ (9 พ.ค.)

จากนั้น เสนาธิการทหารบก (เสธ.ทบ.) ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ส่งถึงหน่วยงานภายใต้สังกัดกองบัญชาการกองทัพบกทั่วประเทศ เช่น สลก.ทบ., ขว.ทบ., ยก.ทบ., กบ.ทบ., กร.ทบ., สปช.ทบ., สบ.ทบ., กง.ทบ, สห.ทบ., จบ. สวพ.ทบ., สตน.ทบ., กช., สพ.ทบ., พบ., ขส.ทบ.พธ.ทบ., ยย.ทบ, กส.ทบ., สส., วศ.ทบ, ทภ.๑, ทภ.๒, ทภ.๓, ทภ.๔, นสศ. นปอ, ศบบ, พล.ป, ขกท, ยศ.ทบ, นรด, รร.จปร, สก.ทบ, สธน.ทบ, ดย.ทบ, ศชบ.ทบ, สสน.บก.ทบ., สง.ปรมน.ทบ, กพ.ทบ. (กองธุรการฯ)

สง.ผบ.ทบ., สง.รอง ผบ.ทบ., สง.ปธ.คปษ.ทบ., สง.ผช.ผบ.ทบ.(๑), (๒), สบ.เสธ.ทบ, สง.ปษ.พิเศษ ทบ ((๑)),(๒)), สง.หน คณะ ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชา, สง. รอง เสธ.ทบ ((๑)),(๒),(๓),(๔),(๕)), ศปก.ทบ., สำนักงานและคณะทำงานภายใน บก.ทบ.

โดยข้อความในหนังสือ ระบุว่า 1.ตามที่ได้ปรากฏการผลิตและเผยแพร่สื่อโฆษณาด้านการตลาด (Content) ด้วยเนื้อหา ที่ไม่เหมาะสม ในลักษณะที่เป็นการบ่อนทำลาย ซึ่งกระทบกระเทือนต่อจิตใจของคนไทยและลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ของแพลตฟอร์มการขายสินค้าออนไลน์ บริษัท ลาซาด้า จำกัด (LAZADA)

ผบ.ทบ/ผบ.ศปก.ทบ. ได้กรุณาสั่งการในการประชุมติดตามสถานการณ์ประจำวันของ ศปก.ทบ. เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2565 โดยไม่อนุญาตให้มีการส่งสินค้าจากแพลตฟอร์มฯ ของบริษัทดังกล่าว ในพื้นที่ บก.ทบ. และหน่วยทหารของ ทบ.

รวมทั้งห้ามทุกหน่วยทหารหรือกิจการใด ๆ ของ ทบ. ใช้บริการสั่งสินค้าจากแพลตฟอร์มฯ ของบริษัทดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้ป็นต้นไป ทั้งนี้ หากมีการตรวจพบการกระทำผิดต่อกรณีดังกล่าว จะถือว่าเป็นความบกพร่องของ ผบ.หน่วย

2.ขอให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก(นขต. ทบ.) และหน่วยรอง รวมทั้งกิจการต่าง ๆ ของ ทบ. ยืดถือปฏิบัติตามข้อ 1 อย่างเคร่งครัด

กองทัพอากาศ สั่งไตร่ตรองซื้อ

ขณะที่ พล.อ.ต. บุญเลิศ อันดารา โฆษกกองทัพอากาศ เปิดเผยว่า ตามที่แพลตฟอร์มจำหน่ายสินค้าออนไลน์ Lazada ได้ลงโฆษณาที่มีลักษณะล้อเลียนผู้อื่นตามที่รับทราบกันโดยทั่วไปแล้วนั้น ในส่วนของกองทัพอากาศ จึงขอความร่วมมือกำลังพลของกองทัพอากาศและครอบครัว ดังนี้

“กองทัพอากาศขอให้พิจารณาไตร่ตรองการสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มจำหน่ายสินค้าออนไลน์ดังกล่าว เนื่องจากเป็นสิ่งที่กระทบต่อความรู้สึกของสังคม ไม่ให้เกียรติและลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต่อผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือเจ็บป่วย”

ทั้งนี้ กองทัพอากาศให้ความสำคัญและตระหนักในคุณค่าของสังคมไทยที่อยู่ร่วมกันอย่างให้เกียรติซึ่งกันและกัน

กองทัพเรือ “อย่าอดทนอดกลั้น” กับการกระทำ

พล.ร.ท.ปกครอง มนธาตุผลิน เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ในฐานะ โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า ตามที่แพลตฟอร์มจำหน่ายสินค้าออนไลน์แห่งหนึ่ง ได้ลงโฆษณาที่มีลักษณะล้อเลียนผู้พิการนั้น กองทัพเรือ โดย พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) มีความเป็นห่วงในการนำความบกพร่องของบุคคลอื่นมาล้อเลียน จึงขอให้ประชาชนใช้วิจารณญานในการรับชม

พล.ร.ท.ปกครอง กล่าวต่อว่า กรณีดังกล่าวนับว่าเป็นเรื่องที่สังคมไม่ควรยอมรับหรือปล่อยผ่าน โดยปกติเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นในประเทศที่ผู้คนมีจิตใจที่พัฒนาแล้ว จึงอยากขอให้ใช้วิจารณญานอย่างยิ่งยวดในการนำผู้ป่วย ผู้พิการ รวมถึงผู้ที่มีความอ่อนแอในด้านต่าง ๆ มาใช้ เพราะจะชี้นำทำให้สังคมคนไทยของเราตกต่ำ และวอนขอประชาชน “ไม่อดทนอดกลั้น” (zero tolerance) กับการกระทำรูปแบบนี้


“วอนเจ้าของผลิตภัณฑ์ เจ้าของบริษัทโฆษณา เจ้าของสื่อในรูปแบบต่าง ๆ คัดกรอง โฆษณาที่ใช้การล้อเลียน ส่อเสียด และมาช่วยกันสนับสนุนสื่อโฆษณาที่สร้างสรรค์ เห็นอกเห็นใจกัน มาช่วยกันสร้างสังคมที่มีความรักความเข้าใจ และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขต่อไป” พล.ร.ท.ปกครอง กล่าว

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ