เปิดอาณาจักรบ้านพักคนชรา 72 ไร่ “ซีเนียร์ คอมเพล็กซ์” บางพลี

โครงการ Senior Complex

ท่ามกลางประเทศไทยกำลังเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านสู่ “สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ” โดยคาดการณ์ว่าภายในปี 2564 จะเข้าสู่สังคมประชากรสูงวัยแบบสมบูรณ์ มีผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี เกิน 20% ของจำนวนประชากรทั้งหมด

ภาครัฐจึงต้องเตรียมรับมือความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ ทั้งการพัฒนาระบบสาธารณูปการ จัดสรรที่อยู่อาศัยอย่างเพียงพอและเหมาะสม

เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุตามที่กระทรวงการคลังเสนอ หนึ่งในมาตรการนั้น คือ สร้างที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ หรือ Senior Complex มี “กรมธนารักษ์” เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบโครงการ และเมื่อปี 2560 ได้เซ็นบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินโครงการศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร บนที่ดินราชพัสดุ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เนื้อที่ 72 ไร่

ภายในโครงการมีองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่

1.Hospice Zone ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โดยคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

2.Nursing Home Zone พื้นที่สำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการการพักฟื้นหรือฟื้นฟูสุขภาพ

3.Senior Housing Zone พื้นที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร

โครงการ Senior Complex

ความคืบหน้าล่าสุด “ศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์” รองอธิบดีกรมธนารักษ์ด้านที่ราชพัสดุ เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ในปี 2563 กรมร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ดำเนินโครงการศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร ภายใต้ชื่อ “โครงการ รามาฯ-ธนารักษ์” เป็นโครงการต้นแบบของที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุของประเทศไทย อยู่ระหว่างออกแบบเฟสแรก มี บจ.สถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม สถาบันอาศรมศิลป์ เป็นผู้ออกแบบ คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดจองสิ้นปีนี้

“เงื่อนไขผู้สูงอายุที่จะเข้ามาอยู่อาศัย ต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป จะได้สิทธิเข้าพักตลอดชีวิต ภายในจะมีบริการขั้นพื้นฐานเป็นแพ็กเกจจากโรงพยาบาลรามาธิบดี มีพยาบาลดูแลทุกตึก”

แนวคิดการออกแบบโครงการประกอบด้วย

1.ธรรมชาติบำบัด ออกแบบสภาพแวดล้อมภายในโครงการให้มีความเป็นธรรมชาติ มีต้นไม้พืชพันธุ์ที่หลากหลาย ทำให้ผู้สูงอายุรวมไปถึงบุคลากรภายในโครงการสดชื่นแจ่มใสทั้งกายและใจ

2.สังคมบำบัด ออกแบบพื้นที่ส่วนกลาง ที่เอื้อต่อการพบปะมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้คน

3.กิจกรรมบำบัด ออกแบบพื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลายสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อการฟื้นฟูสุขภาพทั้งกายและใจ 4.จิต-ปัญญาบำบัด เตรียมพื้นที่การภาวนา เอื้อต่อการสร้างภาวะภายในจิตใจที่แจ่มใส

โครงการ Senior Complex

ขณะที่องค์ประกอบภายในโครงการประกอบด้วยอาคารพักอาศัยรวมออกแบบภายใต้หลัก universal design มีสิ่งอำนวยความสะดวกสอดคล้องกับการดูแลผู้สูงอายุ เป็นอาคารสูง 8 ชั้น 8 อาคาร จำนวนไม่น้อยกว่า 921 ยูนิต พื้นที่ใช้สอย 30 ตารางเมตร ราคาขาย 1.8-1.9 ล้านบาท/ยูนิต มูลค่าโครงการ 1,750 ล้านบาท

พื้นที่ส่วนกลางมีคลับเฮาส์ พื้นที่สำหรับการภาวนา ออกกำลังกาย สระว่ายน้ำ ห้องพยาบาล และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ และพื้นที่พาณิชยกรรมกำหนดไว้ไม่เกิน 30% ของพื้นที่โครงการ

ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างเงื่อนไขการจัดสร้างและบริหารโครงการ โดยจะเปิดให้เอกชนที่สนใจเข้ามาประมูลก่อสร้างโครงการ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2566 จะเป็นศูนย์ที่พักอาศัยผู้สูงอายุครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย


โครงการ Senior Complex