ผู้ประกันตนมาตรา 40 รับเงินโอนแล้ว 2.8 ล้านคน กลุ่มไม่ได้รับ รีบตรวจสอบ

ชดเชย ประกันสังคม

ประกันสังคมโอนเงินคืนให้ผู้ประกันตน ม.40 ไปแล้วกว่า 2.8 ล้านคน แจ้งกลุ่มไม่ได้รับเงินคืน รีบตรวจสอบสาเหตุที่ www.sso.go.th แจง ผูกพร้อมเพย์ภายใน 8 กันยายนนี้

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงผลการดำเนินการคืนเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่นำส่งเงินสมทบไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระ โดยวิธีการโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน รอบที่ 1 ซึ่งสำนักงานประกันสังคม ได้โอนเงินรอบแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 8-11 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมาวันละ 1 ล้านคน

โดยโอนเงินคืนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ผู้ประกันตนมาตรา 40 ไปแล้ว จำนวน 2,884,909 ราย โอนเงินสำเร็จเป็นจำนวนเงิน 402,289,546 บาท

ทั้งนี้ ยังมีกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 40 อีกจำนวน 250,533 ราย แบ่งเป็น 6 สาเหตุ ดังนี้

  • โอนเงินไม่สำเร็จ เนื่องจากยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน จำนวน 243,992 ราย
  • บัญชีปิด จำนวน 4,218 ราย
  • ไม่มีบัญชี จำนวน 1,146 ราย
  • บัญชีติดเงื่อนไข (กรณีรายการ direct debit) จำนวน 39 ราย
  • เลขบัญชีไม่ถูกต้อง จำนวน 9 ราย
  • ไม่สามารถทำรายการได้เนื่องจากบัญชีไม่เคลื่อนไหวจำนวน 1,130 ราย

สำนักงานประกันสังคมขอแจ้งให้ผู้ประกันตนรีบดำเนินการตรวจสอบข้อมูลตนเองเป็นการด่วน โดยสำนักงานประกันสังคมได้นำข้อมูลขึ้นระบบ www.sso.go.th เพื่อให้ตรวจสอบว่าตนเองอยู่ในกลุ่มที่โอนเงินเข้าบัญชีไม่สำเร็จเพราะสาเหตุใด ในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า ขอย้ำให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่มีสิทธิจะต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารให้เสร็จสิ้นก่อน ในวันที่ 8 กันยายน 2565

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินให้กับผู้ประกันตนมาตรา 40 กลุ่มที่ยังไม่ได้รับเงินคืนในรอบแรกผ่านบัญชีพร้อมเพย์ พร้อมกับกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 40 ในรอบ 2 ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2565 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง