ยกเลิก Thailand Pass ต้องมีหลักฐานวัคซีน-ผลตรวจ 72 ชม. ก่อนขึ้นเครื่อง

thailand pass
FILE PHOTO : Lillian SUWANRUMPHA / AFP

“พิพัฒน์” รมว.ท่องท่องเที่ยวฯ ย้ำยกเลิก Thailand Pass แต่นักท่องเที่ยวต่างชาติยังต้องมีหลักฐานการฉีดวัคซีน หรือผลตรวจหาเชื้อแบบ Prof ATK/RT PCR 72 ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่อง

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากประชุม ศบค. ชุดใหญ่เมื่อเช้า (17 มิ.ย.2565) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้สัมภาษณ์สรุปรายละเอียดการผ่อนคลายมาตรการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเบื้องต้น ดังนี้

1. ปรับพื้นที่เผ้าระวังตามมาตรการเป็นสีเขียวทั้งประเทศ (ยกเลิกพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวสีฟ้า) โดยผ่อนคลายให้เศรษฐกิจภาคกลางคืน สามารถจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ตามกฏหมายปรกติเดิมก่อน ทั้งนี้ จะให้เริ่มมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจาฯ

2. ผ่อนคลายมาตรการเข้าราชอาณาจักร ด้วยการยกเลิกการลงทะเบียน Thailand Pass รวมทั้ง และยกเลิกการประกัน 10,000 USD สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วย (จากเดิมที่ยกเลิกให้ชาวไทยไปแล้วเมื่อ 1 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา)

Advertisment

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ยังคงต้องมีหลักฐานรับรองการได้รับวัคซีน หรือผลการตรวจเชื้อ Prof ATK หรือ RT PCR 72 ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่อง (ใช้ได้ทั้งรูปแบบเอกสาร หรือผ่านสมาร์ทโฟน) เพื่อการสุ่มตรวจ ณ ท่าอากาศยาน หรือจุดผ่านแดนถาวรทางบกของ 22 จังหวัด

หากสุ่มตรวจแล้วไม่มีหลักฐานดังกล่าวแสดง จำเป็นต้องต้องเข้ารับการตรวจ Prof ATK ณ ท่าอากาศยานหรือจุดที่ทางเข้านั้นๆ

และ 3. ประเด็นมาตรการทางสังคม ชุมชน องค์กร เรื่องหน้ากากอนามัยที่ยังคงมีประโยชน์ในการป้องกันนั้นจะมีการผ่อนคลายให้กับประชาชนและผู้รับบริการ แต่ผู้ให้บริการยังแนะนำให้ปฏิบัติต่อไป อย่างไรก็ตาม ให้รอข้อความประกาศที่ชัดเจนจาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเปลื่ยนผ่านสู่ Post Pandemic ของไทยต่อไป