พนักงานไม่มีความสุขทำบริษัทสหรัฐเสียหาย $1.9 ล้านล้าน กระทบเศรษฐกิจโลก $8.8 ล้านล้าน

พนักงาน คนทำงาน

ต่อให้ไม่มีงานวิจัยใด ๆ ยืนยัน เราก็สามารถพูดกันเองได้ว่า การที่คนทำงานไม่มีความสุขกับงานจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน และส่งผลโดยตรงต่อผลประโยชน์ขององค์กร หรือจะเป็นการไม่มีความสุขจากปัญหาชีวิตส่วนตัวก็ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานมากเช่นกัน 

แต่หากมีการศึกษาวิจัยถึงผลกระทบที่เกิดจากการที่พนักงานไม่มีความสุขกับงาน ก็ย่อมน่าสนใจว่าการที่คนทำงานไม่มีความสุขกับงานนั้นประเมินเป็นมูลค่าผลเสียต่อองค์กรมาก-น้อยเพียงใด 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บลูมเบิร์ก (Bloomberg) รายงานผลการศึกษาวิจัยโดยแกลลัพ (Gallup) บริษัทที่ปรึกษาธุรกิจในสหรัฐที่ทำการศึกษาพบว่า การที่พนักงานไม่มีความสุข-ไม่พึงพอใจกับการทำงาน ส่งผลให้บริษัทในสหรัฐสูญเสียประสิทธิภาพการผลิต (productivity) คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2023 เพียงปีเดียว

ตัวเลขที่น่าสนใจนี้เกิดจากการที่มีชาวอเมริกันจำนวนมากขึ้นที่รู้สึกไม่ผูกพันกับนายจ้างหลังเกิดโรคระบาดโควิด-19 

ก่อนหน้าจะเกิดโควิด-19 ระดับการมีส่วนร่วมหรือความรู้สึกผูกพันกับองค์กรของคนทำงานในสหรัฐ จากสำรวจของแกลลัพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 1 ทศวรรษ แต่ถึงจุดสูงสุดในปี 2020 แล้วก็ลดลง 

การหยุดชะงักในช่วงโควิด-19 ทำให้ “ความพึงพอใจในที่ทำงาน” ลดลง โดยมีพนักงานจำนวนมากขึ้นที่กล่าวว่า พวกเขาไม่ทราบอย่างชัดเจนว่าตัวเองคาดหวังอะไรจากที่ทำงานที่ทำอยู่ ซึ่งเป็นอาการหนึ่งที่ทำให้ความผูกพัน (engagement) ในองค์กรลดลง

ผลการวิจัยเผยให้เห็นภาพอันสิ้นหวังของแรงงานในอเมริกา มีผู้ตอบแบบสำรวจเพียง 1 ใน 3 เท่านั้นที่กล่าวว่าพวกเขามีส่วนร่วม-ผูกพันในงานที่ทำอยู่ ในขณะที่ผู้ตอบแบบสำรวจครึ่งหนึ่งตอบว่าตัวเองใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อยกับการทำงาน กล่าวคือไม่มีความทุ่มเทกับการทำงานแล้ว หรือที่มีคำเรียกว่า “การลาออกแบบเงียบ ๆ” 

สิ่งที่เกิดขึ้นและแนวโน้มนี้เป็นความเสี่ยงระดับสูงสำหรับบริษัท เนื่องจากความรู้สึกผูกพันของคนทำงานช่วยเพิ่มผลผลิต ช่วยเพิ่มยอดขายและกำไร และติดต่อสื่อสารที่ดีขึ้นกับพนักงานยังช่วยเพิ่มการรักษาพนักงานเอาไว้ด้วย 


นอกจากคำนวณราคาของประสิทธิภาพการทำงาน (productivity) ที่ลดลงในสหรัฐอเมริกาแล้ว แกลลัพได้ขยายการประมาณการผลกระทบออกไปในระดับโลก ซึ่งแกลลัพระบุว่า การที่คนทำงานไม่ผูกพันไม่มีส่วนร่วมกับงานส่งผลกระทบโดยรวมต่อเศรษฐกิจโลกเป็นมูลค่าประมาณ 8.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ