Home พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ชมการแสดงแสง เสียง ม่านน้ำ ชุด “แสงแห่งพระมหากรุณาธิคุณอบอุ่นหล้า” ในงานมหรสพสมโภชฯ (คลิป)

วันที่ 22 พ.ค. 2562 เวลา 19.30 น. รัฐบาล โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ...

ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ! มหรสพสมโภชฯ วันแรก ปชช.ร่วมงานคึกคัก แจกภาพประวัติศาสตร์ 7 แบบ

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม รัฐบาลโดยคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และคณะอนุกรรมการจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบ...

มหรสพสมโภชพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ 7 คืน ทั่วประเทศ

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แล้วเสร็จไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ แต่การเฉลิมฉลองวาระมหามงคลนี้ยังไม่จบลง เพราะ...

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเลี้ยง ทุุกฝ่ายร่วมจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทั่วประเทศ

ตามที่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาภิเษก เมื่อวันเสาร์ ที่ 4 พ.ค. พุทธศักราช 2562 แล้วนั้น ทรงชื่นชมโสมนัสอย่างยิ่งที...

ประกาศสำนักพระราชวัง ในหลวงทรงขอบใจและชมเชยทุกคนที่ร่วมจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 สำนักพระราชวัง ออกประกาศเรื่อง การจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ความดังนี้   ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง การจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโ...

บันทึกประวัติศาสตร์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ได้ประกอบการพระราชพิธีขึ้นอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ เป็นไปตามขัตติยราชประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดมาอย่างยาวนาน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศั...

10 ประเทศตอบรับร่วมแสดงมหรสพสมโภช พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

วันที่ 8 พ.ค. 2562 ที่ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า ในการที่กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดงานมหรสพสมโภช เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ...

เผยพระราชกิจแรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินี หลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เนื่องด้วยวันที่ 9 พฤษภาคมนี้ เป็นวันพืชมงคล ซึ่งตามประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อมาเนิ่นนาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ สำหรับปีนี้ก็เป็นเ...

คณะทูตานุทูต ถวายพระพร ในหลวง หวังรัชสมัยยิ่งยืนนานและเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม เวลา 17.30 น.คณะทูตานุทูตรวมทั้งผู้แทนจาก 130 ประเทศ และเลขาธิการคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิก (เอสแคป) ซึ่งเป็นองค์กรภายใต้องค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) รวม 235 คน ไ...

ในหลวง ทรงขอบใจคำอำนวยพร ด้วยน้ำใจ ไมตรี ความปรารถนาดี เป็นที่จับตา จับใจ อิ่มใจอย่างยิ่ง

เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ สืบราชสันตติวงศ์ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามขัตติยราชประเพณีสมบูรณ์พร้อม...

(ประมวลภาพ) ในหลวง พระราชินีเสด็จออกสีหบัญชร

เมื่อวันที่ 6 พ.ค.2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเสด็จออกสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562   โดยช่ว...

นายกฯ กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ สีหบัญชร

เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ สืบราชสันตติวงศ์ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามขัตติยราชประเพณีสมบูรณ์พร้อม...

ข่าวน่าสนใจ