Home พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สารคดีพิเศษ “เสวยราชสมบัติกษัตรา” ตอนที่ 4 “พิธีพราหมณ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”...

พระราชพิธีประวัติศาสตร์แห่งยุคสมัย สารคดีพิเศษ “เสวยราชสมบัติกษัตรา” ตอนที่ 4 “พิธีพราหมณ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” วันศุกร์ที่ 19 เมษายน ...

ขบวนเชิญน้ำอภิเษกไปเก็บในพระอุโบสถวัดพระแก้ว รอฤกษ์พระราชพิธี 4 พ.ค.

เมื่อเวลา 07.30 น. กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดหาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อทำน้ำสรงมุรธาภิเษกและน้ำอภิเษกสำหรับการพระราช...

สถานที่สำคัญในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกประกอบพิธีในพระบรมมหาราชวังเป็นหลัก ซึ่งมีรายละเอียดปลีกย่อยต่าง ๆ มากมาย ในขั้นตอนพิธีแต่ละขั้นตอนจะประกอบพิธี ณ พระที่นั่งต่าง ๆ หลายพระที่นั่งตามที่ปฏิบัติสืบทอดมาแต่ครั้งก...

สมเด็จพระสังฆราช-นายกฯเป็นประธานพิธีเสกน้ำอภิเษกสำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เวลา 17.19 น. วันที่ 18 เมษายน 2562 มีการทำพิธีเสกน้ำอภิเษกเพื่อใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เบื้องหน้าพระศรีศากยมุณี พระประธานในวิหารหลวง โดยมีสมเด็จพระส...

ขบวนเชิญน้ำอภิเษกถึงวัดสุทัศนฯ เตรียมทำพิธีเสกน้ำเย็นนี้

วันนี้ (18 เมษายน 2562) เป็นฤกษ์กำหนดการทำพิธีเสกน้ำอภิเษกที่จะใช้สำหรับการสรงพระมุรธาภิเษกและอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งพิธีเสกน้ำอภิเษกจะท...

ซ้อมใหญ่ครั้งแรก ‘ริ้วขบวนพยุหยาตราสถลมารค’ ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ

เมื่อเวลา 16.35 น. วันที่ 17 เมษายน คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดขบวนพยุหยาตราสถลมารค ภายใต้คณะกรรมการฝ่ายพิธีการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซึ่งมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได...

สารคดีพิเศษ “เสวยราชสมบัติกษัตรา” ตอนที่ 3 “หลักฐานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่พบในดินแดนไทย”...

พระราชพิธีประวัติศาสตร์แห่งยุคสมัย สารคดีพิเศษ “เสวยราชสมบัติกษัตรา” ตอนที่ 3 “หลักฐานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่พบในดินแดนไทย” วันพุธที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 19.30 น. #เสวยราชสมบัติกษัตรา #บรมราชาภิ...

คำเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : เศวตฉัตร

เศวตฉัตร คำว่า เศวตฉัตร แปลว่า ฉัตรขาว ใช้เป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นต้น เมื่อกล่าวว่าชิงฉัตร จึงหมายถึงแย่งชิงแผ่นดินมาปกครอง ดังลิลิตเตลงพ่าย พระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปร...

สารคดีพิเศษ “เสวยราชสมบัติกษัตรา” ตอนที่ 2 “ความหมายของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”...

พระราชพิธีประวัติศาสตร์แห่งยุคสมัย สารคดีพิเศษ “เสวยราชสมบัติกษัตรา” ตอนที่ 2 “ความหมายของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 19.30 น. #เสวยราชสมบัติกษัตรา #บรมราชาภิเษก ติดต...

“อัศวิน” ปธ.พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ กรุงเทพฯ ณ หอศาสตราคม ในพระบรมมหาราชวัง

เมื่อวันที่ 12 เมษายน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการประกอบ พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ หอศาสตราคม ในพระบรมมหาราชวัง สำหรับการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเ...

ชมภาพซ้อมใหญ่ขบวนเชิญน้ำอภิเษก วันจริง 18-19 เมษา เปิดให้ประชาชนชมขบวนตลอดเส้นทาง

 วันที่ 11 เมษายน กระทรวงมหาดไทยทำพิธีซ้อมขบวนเชิญน้ำอภิเษกและน้ำสรงมุรธาภิเษกจากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศนเทพวรารม และจากวัดสุทัศนเทพวรารามไปวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งขบวนแห่น้ำอภิเษกจากกระทรวงมหาด...

สารคดีพิเศษ “เสวยราชสมบัติกษัตรา” ตอนที่ 1 “คติพระจักรพรรดิราช”

พระราชพิธีประวัติศาสตร์แห่งยุคสมัย สารคดีพิเศษ “เสวยราชสมบัติกษัตรา” ตอนที่ 1 “คติพระจักรพรรดิราช” วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 19.30 น. #เสวยราชสมบัติกษัตรา #บรมราชาภิเษก ติดตาม สารคดีพิ...

ข่าวน่าสนใจ