Home พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ขสมก. จัดรถบริการประชาชนแทนเรือข้ามฟาก ช่วงการซ้อมขบวนเรือพระราชพิธี

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดรถบริการประชาชนแทนเรือข้ามฟาก ไป-กลับ ฝั่งธนบุรีและฝั่งพระนคร ระหว่างการซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีสำหรับการเ...

กรมเจ้าท่าประกาศงดเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อยช่วงซ้อมขบวนเรือพระราชพิธี

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ประกาศกำหนดการควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อย เป็นการเฉพาะคราว ในช่วงการฝึกซ้อมขบวนเรือพระรา...

ฝีพายเรือพระราชพิธี 2,200 นาย ฝึกซ้อมครบ 52 ลำครั้งแรก ทร.เผยใช้เลเซอร์จัดระยะห่างขบวนเรือ

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 8 สิงหาคม ที่เชิงสะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี กรุงเทพฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ที่มีพลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู...

ควบคุมจราจรแม่น้ำเจ้าพระยา 5-9 ส.ค. ซ้อมขบวนเรือพระราชพิธี

มีการประกาศ จากกรมเจ้าท่า กระทรวงคมกำหนดการควบคุมเส้นทางการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นการเฉพาะคราว สำหรับการฝึกซ้อมในวันที่ 5 - 8 สิงหาคม 2562 กองเรือเล็ก กรมการขนส่งทหารเรือ จัดให้มีการฝึกซ้อ...

สรุปความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมขบวนเรือฯ สำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องปลาย

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องปลาย มีขั้นตอนพระราชพิธีเพียงอย่างเดียว ได้แก่ การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดขึ้นในช่วงเ...

ชมการแสดงแสง เสียง ม่านน้ำ ชุด “แสงแห่งพระมหากรุณาธิคุณอบอุ่นหล้า” ในงานมหรสพสมโภชฯ (คลิป)

วันที่ 22 พ.ค. 2562 เวลา 19.30 น. รัฐบาล โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ท้องสนามหลวง โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทร...

ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ! มหรสพสมโภชฯ วันแรก ปชช.ร่วมงานคึกคัก แจกภาพประวัติศาสตร์ 7 แบบ

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม รัฐบาลโดยคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และคณะอนุกรรมการจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จัด งานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี...

มหรสพสมโภชพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ 7 คืน ทั่วประเทศ

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แล้วเสร็จไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ แต่การเฉลิมฉลองวาระมหามงคลนี้ยังไม่จบลง เพราะ...

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเลี้ยง ทุุกฝ่ายร่วมจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทั่วประเทศ

ตามที่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาภิเษก เมื่อวันเสาร์ ที่ 4 พ.ค. พุทธศักราช 2562 แล้วนั้น ทรงชื่นชมโสมนัสอย่างยิ่งที...

ประกาศสำนักพระราชวัง ในหลวงทรงขอบใจและชมเชยทุกคนที่ร่วมจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 สำนักพระราชวัง ออกประกาศเรื่อง การจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ความดังนี้   ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง การจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโ...

บันทึกประวัติศาสตร์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ได้ประกอบการพระราชพิธีขึ้นอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ เป็นไปตามขัตติยราชประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดมาอย่างยาวนาน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศั...

10 ประเทศตอบรับร่วมแสดงมหรสพสมโภช พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

วันที่ 8 พ.ค. 2562 ที่ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า ในการที่กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดงานมหรสพสมโภช เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ...

ข่าวน่าสนใจ