ดันครูสอนมวยไทยมีใบประกอบอาชีพ ส่งทำงานต่างประเทศ

มวยไทย
ภาพ :_Jonathan-Tomas-unsplash

กระทรวงแรงงานเดินหน้าทำมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ อาชีพผู้ฝึกสอนมวยไทย เตรียมผลักดันส่งออกต่างประเทศ สร้าง soft power ให้ชาติ ปัจจุบันมีแรงงานไทยทำงานด้านมวยไทยในต่างประเทศกว่า 6,000 คน

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดินหน้าทำมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ผู้ฝึกสอนมวยไทย ระดมสมองผู้เชี่ยวชาญกำหนดทักษะที่จำเป็น พัฒนามวยไทยเป็น soft power สู่เวทีโลก และพัฒนามวยไทยให้มีมูลค่าเพิ่ม สามารถสร้างรายได้ให้กับคนไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นายสุชาติ เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ต้องการเดินหน้าทำมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ผู้ฝึกสอนมวยไทย เพราะชาวต่างชาติให้ความสนใจศิลปะมวยไทยเป็นอย่างมาก จึงมีแรงงานไทยที่สนใจเข้าไปทำงานในต่างประเทศในอาชีพผู้ฝึกสอนมวยไทย

ถือเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยที่จะส่งเสริมให้ต่างประเทศได้รู้จักมวยไทยอย่างแพร่หลาย ซึ่งมวยไทยสามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ผู้ที่เป็นนักมวยอาชีพ หรือเป็นนักกีฬามวยไทยก็มีเงินสนับสนุน ช่วยสร้างรายได้ให้แก่ผู้ที่ประกอบอาชีพด้านนี้ ผู้ทำหน้าที่ฝึกสอนจึงจำเป็นต้องมีใบการันตีความรู้ความสามารถ การกำหนดมาตรฐานฝีมือว่าผู้ที่จะทำหน้าที่สอนมวยไทย ควรมีทักษะอะไรบ้างระดับไหน จึงมีความจำเป็นอย่างมาก

นายสุชาติกล่าวต่อไปว่า ได้รับรายงานจากอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (นายประทีป ทรงลำยอง) ว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ฝึกสอนมวยไทย เพื่อให้ผู้ที่จะทำหน้าที่ฝึกสอนนักมวยต้องมีความรู้และทักษะด้านมวยไทย สร้างนักมวยที่ได้มาตรฐาน จึงจัดสัมมนาผู้เชี่ยวชาญจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ฝึกสอนมวยไทย เพื่อวิเคราะห์ถึงสมรรถนะของผู้ฝึกสอนมวยไทยว่าควรต้องมีทักษะและความรู้ในด้านใดบ้าง

หลังจากนั้นจะเสนอให้คณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติพิจารณา ลำดับต่อไปจะเข้าสู่กระบวนการจัดทำประชาพิจารณ์เพื่อให้ผู้ที่อยู่ในอาชีพเดียวกันได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น เสนอแนะข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการกำหนดสมรรถนะของผู้ฝึกสอนมวยไทย แล้วเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเมื่อผ่านทุกขั้นตอนแล้ว จึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา พร้อมผลักดันให้นานาประเทศให้การยอมรับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติที่ประเทศไทยกำหนด เมื่อแรงงานไทยเข้าไปทำงานในอาชีพนี้ จะได้รับค่าจ้างที่สูง หรือสามารถเปิดค่ายมวยที่ต่างประเทศได้ นอกจากชาวต่างชาติจะรู้จักมวยไทยมากขึ้นแล้ว ยังเปิดตลาดการทำงานในต่างประเทศให้แก่พี่น้องแรงงานไทยมีอาชีพและรายได้มากขึ้นอีกด้วย

นายประทีปกล่าวว่า ข้อมูลเบื้องต้นทราบว่ามีแรงงานไทยไปทำงานที่เกี่ยวข้องกับมวยไทยในต่างประเทศกว่า 6,000 คน หากแรงงานกลุ่มนี้มีหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ฝึกสอนมวยไทย จะช่วยสร้างการยอมรับในต่างประเทศสามารถเปิดเป็นสถานที่เปิดสอนมวยไทยได้ ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะเร่งดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ ตามนโยบายของรัฐบาลและที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมาย เพื่อเพิ่มตลาดแรงงานในต่างประเทศให้มากขึ้น

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ