ร้านอาหารไทย 140 ร้าน รับตรา “Thai SELECT” การันตีคุณภาพ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มอบตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประจำปี 2566 จำนวน 140 ร้าน ทั้งนี้ กรมฯ ตั้งเป้าหมายเดินหน้าพัฒนาร้านอาหารไทยให้ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT จำนวนเพิ่มมากขึ้น พร้อมเติบโตได้บนมาตรฐาน และคุณภาพที่พร้อมสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้นักท่องเที่ยว

วันที่ 18 กันยายน 2566 นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประจำปี 2566 ว่า ร้านอาหารที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์เพื่อรับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT จะสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการ ว่าจะได้สัมผัสรสชาติอาหารไทย บริการที่ดี โดยในปี 2566 นี้มีร้านอาหารไทยจากทั่วประเทศสมัครเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 355 ร้าน ผ่านการคัดเลือกจำนวน 140 ร้าน แบ่งเป็น Thai SELECT SIGNATURE 5 ร้าน Thai SELECT UNIQUE 4 ร้าน และ Thai SELECT CLASSIC 131 ร้าน

ทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

โดยร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์ฯ จะได้รับประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ Thai SELECT สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ด้านการส่งเสริมการตลาด และประชาสัมพันธ์ร้านอาหาร Thai SELECT ให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในวงกว้าง อีกทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายโปรโมชั่นร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรและผ่าน LINE OA @thaiselect ที่มีสมาชิกกว่า 10,000 ราย ภายใต้แคมเปญ “ชวน ฟิน กิน Thai SELECT” ที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดและสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารให้มีโอกาสสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ส่งผลให้มูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศเติบโตเพิ่มขึ้นตามมา

               

นอกจากกิจกรรมมอบตราสัญลักษณ์เชิดชูเกียรติที่เกิดขึ้น ยังมีการออกร้านแสดงศักยภาพจาก 10 ร้านอาหารไทยที่ได้รับ Thai SELECT ในปีนี้ด้วย อาทิ ร้านเรือนนพเก้า ร้าน North Restaurant (Thai SELECT SIGNATURE) ร้านกะช่องฮิลล์ ร้านคำปอย (Thai SELECT UNIQUE) และร้านอาหาร (Thai SELECT CLASSIC) อีกหลายร้าน สำหรับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT จะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ได้รับ และมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง หากพบว่า ร้านอาหารมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมหรือไม่รักษาคุณภาพก็จะถูกเพิกถอนตราสัญลักษณ์ทันที เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพและความน่าเชื่อถือ

ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2566) มีร้านอาหารที่รักษามาตรฐานและได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ตั้งแต่ปี 2561-2566 จำนวนทั้งสิ้น 370 ร้านทั่วประเทศ แบ่งเป็น Thai SELECT SIGNATURE 18 ร้าน Thai SELECT CLASSIC 326 ร้าน และ Thai SELECT UNIQUE 26 ร้าน

“ปี 2566 กรมยังคงเล็งเห็นถึงศักยภาพร้านอาหารไทย ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานร้านอาหารอย่างต่อเนื่อง และมุ่งหวังให้ร้านอาหาร Thai SELECT เป็น Soft Power ที่คนทั่วโลกอยากเดินทางมาลิ้มลองรสชาติด้วยตนเอง เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ให้ดังไกลไปทั่วโลก พร้อมสร้างโอกาสทางการตลาดและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับร้านอาหารไทยอย่างยั่งยืน สำหรับร้านอาหารที่สนใจยกระดับคุณภาพร้านอาหารตามเกณฑ์มาตรฐานและได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT

Advertisement

สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ทาง Facebook fanpage : Thaiselectthailand และเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทรศัพท์ 0-2547-5954 e-Mail : [email protected] และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ” อธิบดีกล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้ คณะกรรมการที่พิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์ เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ฝ่ายครัวการบินไทย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี วิทยาลัยดุสิตธานี สมาคมเชฟประเทศไทย และ แม็คโคร โฮเรก้า อคาเดมี ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมคัดเลือกและลงพื้นที่ให้คำปรึกษากับร้านอาหารด้วย

Advertisement