วิธีขอเงินช่วยค่าตัดอ้อยสด ลดฝุ่น PM 2.5

ไร่อ้อย
Image by Momolebo2020 from Pixabay

วิธีขอเงินช่วยค่าตัดอ้อยสด ลดฝุ่น PM 2.5 หลัง ครม.ไฟเขียว 8 พันล้าน หนุนตัดอ้อยคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น

วันที่ 11 ธันวาคม 2566 รายงานข่าวระบุว่า หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการสนับสนุนเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 กรอบวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 7,990.60 ล้านบาท

เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่มีการตัดอ้อยสดส่งเข้าหีบ ปี 2565/66 (ปีที่แล้ว) ให้ติดต่อโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ของโรงงานน้ำตาล (นักเกษตร/นักส่งเสริม) เพื่อส่งสำเนาเอกสาร เงินช่วยค่าตัดอ้อยสดสะอาด ลดฝุ่น PM 2.5

สำหรับเอกสารที่จะต้องเตรียม ประกอบด้วย

1) สำเนาบัตรประชาชน
2) สำเนาบัตรชาวไร่อ้อย
3) สำเนาสมุดบัญชี ธ.ก.ส.

ส่วนการกำหนดวันที่ การให้สิทธิและเงื่อนไขรับเงินช่วยเหลือ ออกประกาศโดย สอน. สำหรับการประสานงานกับชาวไร่อ้อยที่ได้รับสิทธิและการรวบรวมเอกสารทำผ่านทางโรงงานน้ำตาลที่ท่านส่งอ้อย เงินจะโอนเข้าบัญชี ธ.ก.ส. ของชาวไร่โดยตรง

ทั้งนี้ ข้อมูลสำเนาบัตรประชาชนและเลขหลังบัตร มีความอ่อนไหวด้านสิทธิส่วนบุคคล ให้ระมัดระวังความเสี่ยงจากกลุ่มมิจฉาชีพ ที่อาจนำไปใช้หลอกลวง

ส่วนวิธีเช็กสถานะความเป็นเกษตรกร สามารถตรวจสอบจากการขึ้นทะเบียนกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2566 ตาม farmer.doae.go.th

และจากนั้นเกษตรกรชาวไร่อ้อย ตรวจสอบเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อย ของเว็บไซต์ ธ.ก.ส.

  1. เข้าไปที่ chongkho.inbaac
  2. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน
  3. กดค้นหา
  4. ระบบจะแจ้งว่า ชื่อโครงการ/เลขที่บัญชี/วันที่โอน/สาขา ธ.ก.ส./สถานะ

ซึ่งเว็บจะอัพเดตข้อมูลตลอด หรือจะดำเนินการผ่านแอปพลิเคชั่น BAAC Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องไปธนาคาร ทั้งนี้ คาดว่าจะมีชาวไร่อ้อยที่เข้าร่วมโครงการประมาณ 140,000 ราย และมีผลผลิตอ้อยสดคุณภาพดี ปีการผลิต 65/66 กว่า 64.79 ล้านตัน