ม.เชียงใหม่ ลงโทษบุคลากรซื้องานวิจัย “ไล่ออก-คืนเงินตามจำนวนที่ได้รับ”

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แถลงคำชี้แจงบุคลากรซื้องานวิจัย ทำผิดวินัยร้ายแรง ลงโทษด้วยการ “ไล่ออก” แล้ว พร้อมคำสั่งให้คืนเงินตามจำนวนที่ได้รับไปใช้ทำผลงาน 

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ออกคำแถลงคำชี้แจงเรื่องการดำเนินการทางวินัยกรณีการซื้อขายผลงานทางวิชาการของบุคลากรในมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาคำสั่งลงโทษ ไล่ออก พร้อมคำสั่งให้คืนเงินตามจำนวนที่ได้รับไปจากการใช้ทำผลงาน

“คำชี้แจงเรื่องการดำเนินการทางวินัยกรณีการซื้อขายผลงานทางวิชาการ

ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้แจ้งการดำเนินการสอบวินัยร้ายแรง กรณีที่มีการกล่าวถึงในสื่อสังคมออนไลน์เรื่องการซื้อขายผลงานทางวิชาการของบุคลากรในมหาวิทยาลัย โดยได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยและจะรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการให้ทราบนั้น

บัดนี้ การดำเนินการสอบสวน และพิจารณาโทษทางวินัยแก่บุคลากรที่ถูกกล่าวหาได้เสร็จสิ้นแล้วตามกระบวนการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอแจ้งผลการดำเนินการกับกรณีดังกล่าว โดยมหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งลงโทษ ‘ไล่ออก’ สำหรับการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงของบุคลากรดังกล่าว และได้ดำเนินการออกคำสั่งให้คืนเงินตามจำนวนที่ได้รับไปจากการใช้ผลงานที่มิชอบให้กับมหาวิทยาลัย

และจากบทเรียนของพฤติกรรมดังกล่าว เพื่อความโปร่งใสในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรมหาวิทยาลัย และเพื่อป้องกันมิให้เกิดการกระทำดังกล่าวซ้ำขึ้นอีกในอนาคต

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ทำการปรับปรุงและพัฒนาระบบการส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการของบุคลากรให้ตั้งอยู่บนความรับผิดชอบต่อสังคม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการอย่างเคร่งครัด”