เช็กเงื่อนไข เงินกู้ออมสินดอกเบี้ยต่ำ หนุนสหกรณ์รีไฟแนนซ์หนี้ข้าราชการ

ออมสิน

เปิดเงื่อนไข สินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อแก้ไขหนี้บุคลากรภาครัฐ ของธนาคารออมสิน ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ ปีแรก 2.99% สนับสนุนบุคลากรภาครัฐ ลดภาระดอกเบี้ยแพง

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ธนาคารออมสิน ได้ออกผลิตภัณฑ์ “สินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อแก้ไขหนี้บุคลากรภาครัฐ” เพื่อนำไปเป็นเงินทุนในการปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำให้กับสมาชิก ได้แก่ ข้าราชการครู ตำรวจ ทหาร พนักงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อไถ่ถอน หรือรีไฟแนนซ์หนี้ดอกเบี้ยสูง มาไว้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ของสมาชิกที่เดียว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อโครงการ

-สินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อแก้ไขหนี้บุคลากรภาครัฐ

วงเงิน

– วงเงินโครงการ 5,000 ล้านบาท เป็นเงินกู้ระยะยาว

เงื่อนไข

– อัตราดอกเบี้ยต่ำปีแรกเพียง 2.99% ต่อปี

– ปลอดชำระเงินต้นนาน 2 ปี

– ระยะเวลากู้ไม่เกิน 7 ปี

– ยกเว้นค่าธรรมเนียมสินเชื่อต่าง ๆ

วัตถุประสงค์

– เพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยแพง ให้กับกลุ่มลูกหนี้รายย่อยที่มีรายได้ประจำของหน่วยงานภาครัฐดังกล่าว เช่น หนี้บัตรเครดิต ดอกเบี้ย 16% ต่อปี หรือหนี้สินเชื่อบุคคลจากสถาบันการเงินอื่นหรือน็อนแบงก์ที่คิดดอกเบี้ยสูงถึง 25%

ทั้งนี้ ธนาคารออมสิน จึงขอเชิญชวนสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยงานภาครัฐ ยื่นขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับสมาชิกได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป