หุ้นกู้ออกใหม่ 12 บริษัทแห่ขายเดือน เม.ย.นี้ จ่ายดอกเบี้ยสูงสุด 7.40%

เปิดรายชื่อหุ้นกู้ชุดใหม่ เตรียมเสนอขายช่วงเดือนเมษายน 2567 ให้นักลงทุนทั่วไป รายใหญ่และสถาบันจ่ายดอกเบี้ยสูงสุดถึง 7.40% มีบริษัทไหนบ้าง เช็กเลย

วันที่ 28 มีนาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงต้นปี 2567 จนถึงปัจจุบัน มีบริษัทหลายแห่งเสนอขายหุ้นกู้ออกมาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากทุกธุรกิจยังคงต้องการใช้เงินระดมทุนในการบริหารและทำธุรกิจต่อไป แม้ว่าอาจจะมีบางบริษัทที่มีการเลื่อนการขายหุ้นกู้ออกไปบ้าง

อย่างไรก็ตาม ในเดือน เม.ย.นี้ ก็มีหลายบริษัทเสนอขายหุ้นกู้ต่อเนื่อง ทั้งบริษัทขนาดเล็กและขนาดใหญ่ “ประชาชาติธุรกิจ” ได้รวบรวมหุ้นกู้ที่เตรียมเสนอขายให้นักลงทุนทั่วไป รายใหญ่และสถาบัน ตามข้อมูลที่เผยแพร่จาก “สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)” ดังนี้

พร็อพเพอร์ตี้ฯ ชูดอกเบี้ยสูงสุด 7.30% ต่อปี

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) หรือ PF เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2567 หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้

 • ชุดที่ 1 หุ้นกู้มีประกัน อายุ 1 ปี 9 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี
 • ชุดที่ 2 หุ้นกู้ไม่มีประกัน อายุ 1 ปี 8 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ย 7.30% ต่อปี

ทั้งนี้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 โดยองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB และเป็นหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้ PF244A ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2567

 ชีวาทัย ชูดอกเบี้ย 7.40% ต่อปี

บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) หรือ CHEWA คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 7.40% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2567

ทั้งนี้ องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระหุ้นกู้ CWTTH244A ในเดือนเมษายน 2567

GRAND ชูดอกเบี้ยสูงสุด 7.40% ต่อปี

บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ GRAND เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 5 และ 9-10 เมษายน 2567 หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้

 • ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี
 • ชุดที่ 2 อายุ 1 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ย 7.40% ต่อปี

ทั้งนี้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 โดยองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB- และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้ชำระหนี้หุ้นกู้ ในเดือนมิถุนายน ใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการของกลุ่มบริษัทและบริษัทร่วม และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

เมเจอร์ฯ ชูดอกเบี้ย 7.10% ต่อปี

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ MJD โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 2 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 7.10% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2567

ทั้งนี้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2023 โดยองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อ

 1. ชำระคืนกู้ MJD246A มูลค่า 400.00 ล้านบาท
 2. ชำระเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน มูลค่า 207.00 ล้านบาท
 3. ชำระคืนตั๋วแลกเงินจำนวนมูลค่า 44.00 ล้านบาท
 4. เงินทุนหมุนเวียน มูลค่า 599.00 ล้านบาท

ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ฯ ชูดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี

บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ PTH โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 1 ปี 11 เดือน อัตราดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2567

ทั้งนี้ องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้ชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด ในเดือนพฤษภาคม 2567

ไซมิส แอสเสท ชูดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี

บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) หรือ SA โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2567

ทั้งนี้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 โดยองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB+ และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้ชำระหนี้หุ้นกู้ นำไปใช้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

เอสจีเอฟฯ ชูดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี

บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ SGF โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 1 ปี 11 เดือน อัตราดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2567

ทั้งนี้ องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ SGF240A ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนบางส่วน ในเดือนมิถุนายน 2567

เจ้าพระยามหานคร ชูดอกเบี้ยสูงสุด 7.30%

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) หรือ CMC โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 7.30% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2567

ทั้งนี้ องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้ชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (“CMC245A”) บางส่วน

LOTUSS เสนอขายหุ้นกู้ 4 รุ่น

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด หรือ LOTUSS โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2567 หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้

 • ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 5 เดือน 25 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย % ต่อปี
 • ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 5 เดือน 25 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย % ต่อปี
 • ชุดที่ 3 อายุ 4 ปี 5 เดือน 25 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย % ต่อปี
 • ชุดที่ 4 อายุ 7 ปี 5 เดือน 25 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย % ต่อปี

ทั้งนี้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2024 โดยองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+ และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อนำไปชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอน และนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนกิจการ

 แอสเซทไวส์ ชูดอกเบี้ยสูงสุด 6.25% ต่อปี

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASW เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 29 มีนาคม และ 1-2 เมษายน 2567 หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้

 • ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ย [5.40-5.60%] ต่อปี
 • ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 10 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อัตราดอกเบี้ย [6.00-6.25%] ต่อปี

ทั้งนี้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 โดยองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB- และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

SUPER ชูดอกเบี้ยสูงสุด 5.50% ต่อปี

บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SUPER โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย [5.40-5.50%] ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2567

ทั้งนี้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 โดยองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดเดือนเมษายน 2567 และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ช.การช่าง ขายหุ้นกู้ 4 รุ่น ชูดอกเบี้ยสูงสุด 4.10% ต่อปี

บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ CK โดยคาดว่าออกเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อ ในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ [25-26 และ 29] เมษายน 2567 [รวมถึงวันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2567 เฉพาะการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้

 • ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อัตราดอกเบี้ย [3.20-3.40%] ต่อปี
 • ชุดที่ 2 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนด อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 อัตราดอกเบี้ย [3.50-3.65%] ต่อปี
 • ชุดที่ 3 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนด อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 อัตราดอกเบี้ย [3.60-3.80%] ต่อปี
 • ชุดที่ 4 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนด อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577 อัตราดอกเบี้ย [3.85-4.10]% ต่อปี

 ทีพีไอ โพลีน ชูดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPP เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 4 ปี 9 เดือน ดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2567

ทั้งนี้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 โดยองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A- และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A- โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระหนี้เดิมจากการออกตราสารหนี้ในเดือนกรกฎาคม 2567