ในหลวง พระราชินี ทรงห่วงใย พระราชทานตะกร้าสิ่งของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ

ในหลวง พระราชินี ทรงห่วงใย พระราชทานตะกร้าสิ่งของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
ภาพ : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เยาวชนใช้อาวุธปืนยิงบุคคลอื่นภายในห้างสรรพสินค้าพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้บาดเจ็บ

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 11.20 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปมอบแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เยาวชนใช้อาวุธปืนยิงบุคคลอื่นภายในห้างสรรพสินค้าพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 และเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล
ต่าง ๆ ดังนี้

  • ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่นางหลี่ ชา (Ms. Li Sha) สัญชาติจีน โดยมีนายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เป็นผู้แทนรับมอบ จากนั้น เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาตินางสาวเพ็ญพิวรรณ มิตรธรรมพิทักษ์ และนายวิเชียร วิจิขากี
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  • ที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน เขตบางรัก เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาตินางสาวคำ พูอี (Miss Kham Phuou) สัญชาติลาว
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
  • ที่โรงพยาบาลตำรวจ เขตปทุมวัน เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่นางสาวอัญพัชร์ ทิพย์จิระสกุล
โรงพยาบาลตำรวจ
โรงพยาบาลตำรวจ

ในการนี้ ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน และผู้ที่ได้รับบาดเจ็บให้ได้รับทราบ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วย การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้บาดเจ็บทั้ง 5 ราย รวมทั้งครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้