Home Tags กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

Tag: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

กยศ.เผยยอดชำระหนี้ 31,005 ล้านบาท เกินกว่าเป้าหมาย

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เผยผลการรับชำระหนี้ปี 2562 จำนวน 31,005 ล้านบาท เกินกว่าเป้าหมาย สูงสุดเป็นประวัติการณ์ของกองทุน พร้อมขอบคุณผู้กู้ยืมรุ่นพี่ทุกคนที่ร่วมชำระหนี้เพื่อส่งต่อโอกาส...

กยศ.แจงไม่คิดเพิ่มดอกเบี้ย จากปัจจุบันเก็บที่ 1% ต่อปีของเงินต้นคงค้าง

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดเผยว่า “จากกรณีที่ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พรรคโดมปฏิวัติได้ยื่นหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้แก้ไขกฎหมายกอง...

“กยศ.” เตือนครบกำหนดชำระหนี้ 5 ก.ค. ส่งต่อโอกาสรุ่นน้อง

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) แจ้งเตือนผู้กู้ยืมรุ่นพี่ที่จะครบกำหนดชำระหนี้ร่วมส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษารุ่นน้อง ภายในวันที่ 5 กรกฎาคมนี้ เพื่อป้องกันการค้างชำระหนี้จนถู...

กยศ.ชี้แจงกรณีนักศึกษานครศรีธรรมราชร้องเรียนไม่ได้รับเงินกู้ยืม

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ชี้แจงสาเหตุและเร่งให้ความช่วยเหลือกรณีนักศึกษาผู้กู้ยืมของมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนานครศรีธรรมราชที่ไม่ได้รับเงินกู้ยืม นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเ...

กยศ.แจงกรณีนักศึกษาร้องเรียนไม่ได้รับเงินกู้ยืม

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ชี้แจงสาเหตุและเร่งให้ความช่วยเหลือกรณีนักศึกษาผู้กู้ยืมของมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษว่าไม่ได้รับเงินกู้ยืม พร้อมยืนยันอนุมัติเ...

กยศ. จับมือ สพร. เชื่อมข้อมูลผู้กู้ยืม ผ่านตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ในการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบตรวจสอบข้อมูลผู้กู้ยืมไปยังตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) โดยนา...

รุ่นพี่ กยศ. นัดชำระหนี้ ส่งต่อโอกาสรุ่นน้อง

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) แจ้งเตือนผู้กู้ยืมรุ่นพี่ที่ครบกำหนดชำระหนี้ร่วมส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษารุ่นน้อง ภายในวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผ...

กรมบัญชีกลาง ปรับระบบหักเงินเดือนข้าราชการชำระหนี้กยศ. หักเงินเดือนจ่ายตรง 2 แสนคน

กรมบัญชีกลาง ปรับปรุงระบบจ่ายตรงเงินเดือน เพื่อรองรับการหักเงินเดือนลูกหนี้ที่เป็นข้าราชการเพื่อชำระหนี้ให้ กยศ. ตาม พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบด...

ดัดหลัง “นักดาบ” หักเงิน “ข้าราชการ” โปะคืน “กยศ.”

ได้ฤกษ์งามยามดีในการประกาศ “นำร่อง” หักหนี้เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จาก “บัญชีเงินเดือน” ของกองทุน กยศ. สำหรับข้าราชการโดยเริ่มจากข้าราชการกรมบัญชีกลางเป็นหน่วยงานแรก ก่อนขยายผลไ...

กยศ. ติวเข้มหน่วยงานรัฐ เตรียมพร้อมหักเงินเดือนพนักงาน-ลูกจ้างกู้เงินเรียน

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2561 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับกรมบัญชีกลางและกรมสรรพากร จัดงานสัมมนาการหักเงินเดือนผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 สำหรับกลุ่มข้าราชการและลูกจ้างผ...

ข่าวน่าสนใจ