หน้าแรก หัวข้อข่าว ดวงหมอทรัพย์ สวนพลู

ข่าว: ดวงหมอทรัพย์ สวนพลู

เดินตามดาว โดยหมอทรัพย์ สวนพลู ประจำวันที่ 7-13 ธันวาคม 2561

ราศีเมษ 13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค. ท่านมีอุปสรรคข้อขัดข้องใดๆ ในชีวิตก็ตาม จะส่งผลกระทบไปถึงการงานทุกเรื่อง และมักจะเป็นเรื่องของสุขภาพพลานามัยขอ...

เดินตามดาว โดยหมอทรัพย์ สวนพลู ประจำวันที่ 30 พ.ย.-6 ธ.ค. 2561

ราศีเมษ 13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค. ท่านจะพบเห็นเหตุการณ์ต่างๆ เป็นอันมาก เหตุการณ์ต่างๆ มักเกิดไกลตัวและไกลบ้านของท่าน มีลาภโดยได้รับความช่วยเห...

เดินตามดาว โดยหมอทรัพย์ สวนพลู วันที่ 23-29 พฤศจิกายน 2561

ราศีเมษ 13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค. ท่านดูแลบ้านเรือนให้มั่นคงแข็งแรง โจรผู้ร้ายจะเข้ามาด้วยความยากลำบาก เว้นแต่จะเข้าในเวลากลางวันของวันศุกร์ซึ...

เดินตามดาว โดยหมอทรัพย์ สวนพลู ประจำวันที่ 2-8 พฤศจิกายน 2561

ราศีเมษ 13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค. ท่านมีความคิดจิตใจเป็นนักกีฬา กล้าได้กล้าเสีย มีความอดทนในการทำงานกับผู้อื่นอย่างสูง จะเรียกร้องความเป็นธรรม...

เดินตามดาว โดยหมอทรัพย์ สวนพลู ประจำวันที่ 26 ต.ค.-1 พ.ย. 2561

ราศีเมษ 13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค. ท่านได้ลาภลอยและได้จากคู่หมั้นคู่สมรสที่นำมาให้ มีเรื่องไม่สบายใจเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวแก่การงาน ซึ่งถ้าคิดให้ทะ...

เดินตามดาว หมอทรัพย์ สวนพลู ประจำวันที่ 19-25 ตุลาคม 2561

ราศีเมษ 13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค. ท่านควรอยู่ในความสงบ ทำจิตใจให้มีความสุข ระยะนี้โจรผู้ร้ายค่อนข้างชุกชุม จันทร์เพ็ญ 23.37 น. ควรแก่การฟังเทศ...

เดินตามดาวโดยหมอทรัพย์ สวนพลู ประจำวันที่ 12-18 ตุลาคม 2561

ราศีเมษ 13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค. ท่านเผชิญอุปสรรคในทางการงาน ระยะนี้คือความเบื่อหน่ายและเกียจคร้าน หรืออาจเป็นเพราะท่านทำงานล่วงหน้าไว้หลายวั...

เดินตามดาว โดยหมอทรัพย์ สวนพลู วันที่ 5-11 ตุลาคม 2561

ราศีเมษ 13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค. ท่านจะได้พบการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิต ลาภที่ได้รับเป็นของแปลกประหลาดอันไม่เคยได้รับมาก่อน คู่หมั้นคู่สม...

เดินตามดาว โดยหมอทรัพย์ สวนพลู ประจำวันที่ 21-27 กันยายน 2561

ราศีเมษ 13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค. ท่านจะเห็นว่าผู้ใหญ่ของท่านเกิดอารมณ์เสียด้วยกับทุกๆ ฝ่าย การงานไม่ได้ผลดี แต่ละคนจะมีปฏิกิริยาอย่างแปลกๆ เป...

เดินตามดาว โดยหมอทรัพย์ สวนพลู ประจำวันที่ 31 ส.ค.-6 ก.ย. 2561

ราศีเมษ 13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค. ท่านมีปัญหาต่างๆ เฉพาะเรื่องการงานเท่านั้น ส่วนเรื่องอื่นราบรื่นสะดวกสบายทุกอย่าง ท่านเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนจะอย...

ข่าวเด่นวันนี้