Home Tags พิเชษฐ์ ณ นคร

Tag: พิเชษฐ์ ณ นคร

ภาษีเงินได้ซื้อขายที่ดิน สรรพากรจ่อใช้เกณฑ์ใหม่จัดเก็บ

คอลัมน์ เปิดมุมมอง โดย พิเชษฐ์ ณ นคร แม้ถูกเบรกไว้ชั่วคราว อาจจะด้วยเหตุผลการเมืองผลัดใบ ต้องรอการยืนยันจากหน่วยงานเจ้าของเรื่องว่าจะเดินหน้าต่อ หรือนำกลับไปทบทวนใหม่ แต่ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขประม...

คิวเศรษฐีแบโฉนดที่ดิน

คอลัมน์ สามัญสำนึก โดย พิเชษฐ์ ณ นคร จากนี้ไปอีก 3 เดือนเศษ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 13 มีนาคม 2562 จะมีผลบังคับใช้ในส่วนของการจัดเก็บภาษีอย่างเ...

หุ่นยนต์สอนภาษา

คอลัมน์ สามัญสำนึก โดย พิเชษฐ์ ณ นคร   โลกยุคดิจิทัล หุ่นยนต์ (robots) กับปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) หรือ AI เป็นเรื่องใกล้ตัวทั้งในชีวิตประจำวัน และการทำงาน ทั้งที่จริง ๆ แล้วหุ...

แก่แล้ว (ไม่) แก่เลย

คอลัมน์ สามัญสำนึก โดย พิเชษฐ์ ณ นคร "แก่แล้ว...แก่เลย" เป็นคำกระทบกระเทียบเปรียบเปรยที่อาจแสลงใจคนสูงวัย ทั้ง ๆ ที่อาจหมายถึงเฉพาะคนแก่ที่ถูกมองว่า "แก่เพราะกินข้าว" "เฒ่าเพราะอยู่นาน" แต่มันสม...

มหกรรม “งานวิจัยแห่งชาติ” พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง-มั่งคั่ง-ยั่งยืน

คอลัมน์ ช่วยกันคิด โดย พิเชษฐ์ ณ นคร ระหว่างวันที่ 9-13 ส.ค. 2561 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ จะจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561" (Thai...

กาแฟไทย ก้าวสู่ตลาดโลก

คอลัมน์ สามัญสำนึก โดย พิเชษฐ์ ณ นคร พฤติกรรมของผู้บริโภคชาวไทยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่นิยมดื่มกาแฟเพิ่มขึ้น ทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกาแฟ ชา โกโก้ขยายตัวเติบโตอย่างรวดเร็ว ขณะที่ร้านขายกาแฟทั้งใน...

ข่าวน่าสนใจ