Home Tags วิรัตน์ แสงทองคำ

Tag: วิรัตน์ แสงทองคำ

OLD MEDIA

คอลัมน์ เรื่องราวกับความคิด โดย วิรัตน์ แสงทองคำ http//:viratts.wordpress.com   ปรากฏการณ์และแรงสั่นสะเทือนมีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยังคงพุ่งไปยังสื่อดั้งเดิม อันที่จริงจะเรียกสื่อดั้งเดิม หรื...

Coworking Space (1)

คอลัมน์ เรื่องราวกับความคิด โดย วิรัตน์ แสงทองคำ http//:viratts.wordpress.com กรณีกลุ่มเซ็นทรัลเปิดฉากธุรกิจใหม่ที่ว่า ควรจะมีความหมายอย่างไรกลุ่มเซ็นทรัลที่ว่านั้น เกี่ยวข้องกับบทบาทบริษัทหนึ่ง...

Laos Connection จากเขื่อนไฟฟ้า…ธนาคารและร้านกาแฟ (2)

คอลัมน์ เรื่องราวกับความคิด โดย วิรัตน์ แสงทองคำ http//:viratts.wordpress.com เรื่องราวว่าด้วยความสัมพันธ์ไทย-ลาว จุดประกายจากกรณีเขื่อนและกระแสไฟฟ้า ได้ขยายวงสู่มิติอื่น ๆ "เขื่อนเซเปียน-เซน...

แล้วก็มาถึง กลุ่มธนชาต

คอลัมน์ เรื่องราวกับความคิด โดย วิรัตน์ แสงทองคำ http//:viratts.wordpress.com จากเรื่องราวธุรกิจค้าปลีกไทย คึกคักและมีสีสันไม่ขาดสาย สู่ความเคลื่อนไหวเครือข่ายธุรกิจใหญ่ที่น่าทึ่งในตอนที่แล้ว ("...

แล้วก็มาถึง Outlet

คอลัมน์ เรื่องราวกับความคิด โดย วิรัตน์ แสงทองคำ http//:viratts.wordpress.com   เรื่องราวธุรกิจค้าปลีกไทย คึกคักและมีสีสันไม่ขาดสายเสียจริง ๆ ล่าสุดเป็นความเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันอย่าง...

โรงแรมประหยัด (2)

คอลัมน์ เรื่องราวกับความคิด โดย วิรัตน์ แสงทองคำ http//:viratts.wordpress.com เรื่องไม่เล็ก ไม่ใหญ่บางเรื่อง ส่งผลสะเทือนพอสมควร เป็นปฏิกิริยาลูกโซ่พลิกโฉมหัวเมือง ว่าด้วยธุรกิจโรงแรม เอราวัณ กร...

ธนาคารสะดวกบริการ (2)

คอลัมน์ เรื่องราวกับความคิด โดย วิรัตน์ แสงทองคำ http//:viratts.wordpress.com การพลิกโฉมธนาคารไทย เดินมาถึงจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ ทั้งมุมมองและความเป็นไป ปรากฏการณ์ดังกล่าวมาจากระแสเปิดฉากโดยธนา...

ไทยพาณิชย์ กลับหัวตีลังกา จริงหรือ (1)

คอลัมน์ เรื่องราวกับความคิด โดย วิรัตน์ แสงทองคำ http//:viratts.wordpress.com ถ้อยแถลงธนาคารไทยพาณิชย์กับข้อความอันตื่นเต้นที่ว่า "กลับหัวตีลังกา" คงไม่เพียงเป็นยุทธศาสตร์ใหม่ หากเป็น "แรงสั่นสะเทื...

Pepsi-Suntory (3)

คอลัมน์ เรื่องราวกับความคิด โดย วิรัตน์ แสงทองคำ http//:viratts.wordpress.com เรื่องราว Suntory ในระดับภูมิภาค รวมถึงประเทศไทยด้วย ดำเนินมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญไม่น้อยทีเดียว และแล้ว Suntory เครือ...

Pepsi-Suntory (2)

คอลัมน์ เรื่องราวกับความคิด โดย วิรัตน์ แสงทองคำ http//:viratts.wordpress.com เรื่องราวกว่าครึ่งศตวรรษ Pepsi แห่งสหรัฐกับสังคมไทย กำลังเดินมาถึงจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่อีกครั้ง นับเป็นครั้งที่ 3ยุคแร...

ข่าวน่าสนใจ