Home Tags ก.ล.ต.

Tag: ก.ล.ต.

ก.ล.ต.กล่าวโทษอดีตกรรมการและผู้บริหาร EARTH กับพวกรวม 17 ราย กรณีสร้างหนี้เทียม และแจ้งพนักงานอัยการ...

ก.ล.ต. กล่าวโทษอดีตกรรมการและผู้บริหารบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) (EARTH) กับพวกรวม 17 ราย ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กรณีร่วมกันสร้างหนี้เทียม เพื่อให้ EARTH เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ...

ก.ล.ต. ชวนนักลงทุนลอง “โปรแกรมทดสอบภูมิคุ้มกันการลงทุน” ในงาน SET in the City 2018

นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันผู้ลงทุนมักแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงขึ้น โดยหันไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มองว่ามีโอกาสได้รับผล...

ก.ล.ต. ปรับปรุงนิยาม “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ของบริษัทหลักทรัพย์

ก.ล.ต. เตรียมปรับปรุงนิยามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์จากปัจจุบันที่กำหนดให้พิจารณาจาก “จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง” เป็น “จำนวนสิทธิออกเสียง” เพื่อให้การกำกับดูแลผู้ถือหุ้นรายใหญ่สะท้อนถึง...

ก.ล.ต.สนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจใช้เทคโนโลยีในการทำความรู้จักลูกค้า (e-KYC)

ก.ล.ต.เปิดรับฟังความคิดเห็นแนวปฏิบัติในการใช้เทคโนโลยีในการทำความรู้จักลูกค้า (e-KYC) สำหรับประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่ต้องการปรับเปลี่ยนวิธีการทำความรู้จักลูกค้าและประสงค์จะนำเท...

ก.ล.ต. ร่วมยินดีทีม ‘Credit OK’ คว้ารางวัล FinTech 200,000 บาท

ก.ล.ต. ร่วมยินดีทีม “Credit OK” คว้ารางวัลทุนนวัตกรรม 200,000 บาท จากการประกวด “FinTech Challenge 2018 : The Discovery” นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์...

ก.ล.ต.กระตุกคนต้องเปลี่ยนมายด์เซ็ทการลงทุน“แอลทีเอฟ”เพื่อผลตอบแทนระยะยาว ไม่ใช่แค่เรื่องภาษี

นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยถึงกรณีกระทรวงการคลังให้ทางสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (เฟทโก้) ศึกษาความเป็นไปได้กองทุนรูปแบบใหม่ที่จะมาทดแทนกองท...

ก.ล.ต.ยืดเวลา EARTH ชี้แจงความมีอยู่จริงและมูลค่ายุติธรรมของสิทธิในเหมืองถ่านหิน 2 แห่งเพิ่มเติม ส่ง...

ก.ล.ต.ขยายระยะเวลาให้บริษัท เอ็นเนอร์ยี เอิร์ธ จํากัด (มหาชน) (EARTH) ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับความมีอยู่จริงของเหมืองถ่านหิน 2 แห่ง ในประเทศอินโดนีเซีย เป็นภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 และรายงานผลการทบทวนมูล...

รอแค่ขุนคลังเซ็นตั้ง “รื่นวดี” นั่งเลขาธิการ ก.ล.ต.คนใหม่ต่อจาก “รพี”

นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า มติบอร์ด ก.ล.ต.ได้พิจารณารายชื่อบุคคลเพื่อเสนอเป็นเลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต.คนใหม่ และเสนอไปให้ทางกระทรวงการคลัง ...

ก.ล.ต.เตรียมปรับการเปิดเผยข้อมูลกอง leasehold เพื่อส่งเสริมความเข้าใจของผู้ลงทุน

ก.ล.ต.เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (กอง infra) ที่ลงทุนในสิทธิการเช่าอสั...

ก.ล.ต.เชือดผู้แนะนำการลงทุนฯ บล.อาร์เอชบี หลังโอนเงินซื้อหุ้น IPO เข้าบัญชีส่วนตัวกว่า 5.49 แสนบาท

ก.ล.ต.เพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ รายนางสาวปัญจภัทร สุขโข ขณะกระทำผิดสังกัดบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฐานกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน ก...

ข่าวน่าสนใจ