Home Tags ก.ล.ต.

Tag: ก.ล.ต.

ก.ล.ต.เผยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเติบโตต่อเนื่อง จำนวนนายจ้างเพิ่มขึ้น788ราย มูลค่าทรัพย์สินสุทธิแตะ1.1ล...

ก.ล.ต.เผยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีจำนวนนายจ้างเพิ่มขึ้นเกือบ 800 ราย และสมาชิกเพิ่มขึ้นกว่า 75,000 ราย มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเพิ่มขึ้นเกือบ 8% อยู่ที่ 1.10 ล้านล้านบาทใ...

ก.ล.ต. เปิดรับความเห็นกรณีเผยแพร่บทวิเคราะห์ในกลุ่มอาเซียน ไม่เข้าข่ายเป็นที่ปรึกษาการลงทุน

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการยกเว้นการเผยแพร่บทวิเคราะห์ในกลุ่มประเทศอาเซียนไม่เข้าข่ายเป็นที่ปรึกษาการลงทุน เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถเผยแพร่บทวิเคราะห์ภายในอาเซียนได้สะดวกขึ้น และผ...

ก.ล.ต.กล่าวโทษผู้กระทำผิดรวม5ราย ต่อ ปอศ.กรณีประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับใบอนุญาต

ก.ล.ต. กล่าวโทษบุคคลรวม 5 ราย คือ (1) บริษัท ชาร์ตมาสเตอร์ จำกัด (2) นายธิติ ธาราสุข (3) นายนราธิป โลหะเวโรจน์ (4) นายต่อพงศ์ ธรรมสมบัติ และ (5) นางสาวศกลวรรณ พาเรือง ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำคว...

ก.ล.ต.เปิดตัวโครงการ “5 ขั้นมั่นใจลงทุน” มิติใหม่ของการลงทุนครบวงจร

ก.ล.ต. เปิดตัวโครงการ “5 ขั้นมั่นใจลงทุน” ร่วมมือกับพันธมิตรภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน สร้างประสบการณ์ใหม่ของการแนะนำการลงทุนอย่างครบวงจร ผ่านบริการออกแบบการลงทุน 5 ขั้นตอน มุ่งเป็นตั...

ราชกิจจาเผยแพร่ประกาศ หลายบริษัทดัง เลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สท. 42/2561 เรื่องการเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ความว่าโดยที่มาตรา 28 แห่งพระราชบัญญ...

ก.ล.ต.เผยรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มอีก1ราย

ก.ล.ต. เปิดเผยรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่สามารถประกอบธุรกิจเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลได้ตามบทเฉพาะกาล เพิ่มเติมอีก 1 ราย คือ บริษัท เซาท์อีส เอเชีย ดิจิทัล เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด (SEA...

ก.ล.ต.ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำผิด 4 ราย กรณีอาศัยข้อมูลภายในซื้อหุ้น PERM

ก.ล.ต.เปิดเผยการดำเนินคดีด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้บริหารบริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน) (PERM) รายนางชไมพร ยงวงศ์ไพบูลย์ กรณีใช้ข้อมูลภายในซื้อหุ้น PERM ผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบุตร 3...

ก.ล.ต.ขอให้พนักงานอัยการฟ้องผู้กระทำความผิด 1 ราย ฐานสร้างราคาหุ้น PICO พร้อมส่งเรื่องต่อ ปปง.

ก.ล.ต.เปิดเผยการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิด รายนายสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ กรณีสร้างราคาหุ้นบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (PICO) ด้วยการฟ้องคดีต่อศาลแพ่งเพื่อขอให้กำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่...

ก.ล.ต.ฟันผู้กระทำผิด2ราย ใช้ข้อมูลอินไซด์ขายหุ้น IFEC สั่งปรับ-คืนเงินรวมกว่า25ล้าน

ก.ล.ต. เปิดเผยการดำเนินคดีด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งกับกรรมการและผู้บริหาร และอดีตกรรมการและผู้บริหารบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (IFEC) รายนายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์ แล...

ก.ล.ต.ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำผิด 2 ราย กรณีอาศัยข้อมูลภายในขายหุ้น IFEC

ก.ล.ต.เปิดเผยการดำเนินคดีด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งกับกรรมการและผู้บริหาร และอดีตกรรมการและผู้บริหารบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (IFEC) รายนายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์ และ...

ข่าวน่าสนใจ