หน้าแรก หัวข้อข่าว คอลัมน์ เปิดมุมมอง

ข่าว: คอลัมน์ เปิดมุมมอง

คู่แฝดดิจิทัลของกรุงเทพฯ สนองเป้าหมายเมืองอัจฉริยะ

คอลัมน์ เปิดมุมมอง โดย ศ.กิตติคุณ ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย ทีมกรุ๊ป   กรุงเทพฯเป็นเมืองอัจฉริยะ การที่เมืองเมืองหนึ่งจะประกาศตัวเ...

วิสัยทัศน์อาเซียน 2583 การเชื่อมโยงในยุคดิจิทัล

คอลัมน์ เปิดมุมมอง โดย ประดาป พิบูล ทีมกรุ๊ป   เมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ไทยได้จัดเสวนาเกี่ยวกับการเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซีย...

Smart City และ BIM แนวโน้มการทำธุรกิจในยุคดิจิทัล

คอลัมน์ เปิดมุมมอง โดย ดร.สรัสไชย องค์ประเสริฐ ทีมกรุ๊ป   การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อให้เกิดการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายขึ้น ปัจจุบันหน...

ภาษีเงินได้ซื้อขายที่ดิน สรรพากรจ่อใช้เกณฑ์ใหม่จัดเก็บ

คอลัมน์ เปิดมุมมอง โดย พิเชษฐ์ ณ นคร แม้ถูกเบรกไว้ชั่วคราว อาจจะด้วยเหตุผลการเมืองผลัดใบ ต้องรอการยืนยันจากหน่วยงานเจ้าของเรื่องว่าจะเดิ...

การพัฒนา EIA-HIA ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

คอลัมน์ เปิดมุมมอง โดย เนตรชนก ต๊ะปินตา ทีมกรุ๊ป   ประเทศไทยได้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 25...

เปิดเสรี “อียู-เวียดนาม” โอกาสความท้าทายของเวียดนาม

คอลัมน์ เปิดมุมมอง โดย พิมฉัตร เอกฉันท์ สายงาน Global Business Development and Strategy ธ.กรุงไทย ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา สงครามการค้าระหว่...

วิธีการสร้าง “ห่วงโซ่อุปทาน” ที่มีความรับผิดชอบในยุค 4.0

คอลัมน์ เปิดมุมมอง โดย ศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์   ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดบนโลก...

ฅ หายไปไหน

คอลัมน์ เปิดมุมมอง โดย ดร.อนันตโชค โอแสงธรรมนนท์ ผช.ผอ.สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ตอนสมัยที่เรายังเป็นเด็ก ทุกคนจะได้รับการสอนว่...

เราน่าจะอยู่กันอย่างไรในอนาคตอันใกล้นี้

คอลัมน์ เปิดมุมมอง โดย ศัลยเวทย์ ประเสริฐวิทยาการ ทีมกรุ๊ป โลกของเราทุกวันนี้ดูเหมือนจะหมุนเร็วขึ้นทุกวัน มีหลายสิ่งแปรผันเปลี่ยนแปลง ...

ถึงเวลากวาดบ้าน…จัดการ โรงฆ่าเถื่อน ?

คอลัมน์ เปิดมุมมอง โดย อาจหาญ วิจารณ์ทัศน์ "สื่อต่างชาติรายหนึ่งสร้างเรื่องราวฟ้องชาวโลกว่า ประเทศไทยโหดร้ายใช้แรงงานประมงเยี่ยงทาส ใส...

ข่าวเด่นวันนี้