หน้าแรก หัวข้อข่าว คอลัมน์ เปิดมุมมอง

ข่าว: คอลัมน์ เปิดมุมมอง

Smart City และ BIM แนวโน้มการทำธุรกิจในยุคดิจิทัล

คอลัมน์ เปิดมุมมอง โดย ดร.สรัสไชย องค์ประเสริฐ ทีมกรุ๊ป   การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อให้เกิดการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายขึ้น ปัจจุบันหน...

ภาษีเงินได้ซื้อขายที่ดิน สรรพากรจ่อใช้เกณฑ์ใหม่จัดเก็บ

คอลัมน์ เปิดมุมมอง โดย พิเชษฐ์ ณ นคร แม้ถูกเบรกไว้ชั่วคราว อาจจะด้วยเหตุผลการเมืองผลัดใบ ต้องรอการยืนยันจากหน่วยงานเจ้าของเรื่องว่าจะเดิ...

การพัฒนา EIA-HIA ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

คอลัมน์ เปิดมุมมอง โดย เนตรชนก ต๊ะปินตา ทีมกรุ๊ป   ประเทศไทยได้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 25...

เปิดเสรี “อียู-เวียดนาม” โอกาสความท้าทายของเวียดนาม

คอลัมน์ เปิดมุมมอง โดย พิมฉัตร เอกฉันท์ สายงาน Global Business Development and Strategy ธ.กรุงไทย ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา สงครามการค้าระหว่...

วิธีการสร้าง “ห่วงโซ่อุปทาน” ที่มีความรับผิดชอบในยุค 4.0

คอลัมน์ เปิดมุมมอง โดย ศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์   ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดบนโลก...

ฅ หายไปไหน

คอลัมน์ เปิดมุมมอง โดย ดร.อนันตโชค โอแสงธรรมนนท์ ผช.ผอ.สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ตอนสมัยที่เรายังเป็นเด็ก ทุกคนจะได้รับการสอนว่...

เราน่าจะอยู่กันอย่างไรในอนาคตอันใกล้นี้

คอลัมน์ เปิดมุมมอง โดย ศัลยเวทย์ ประเสริฐวิทยาการ ทีมกรุ๊ป โลกของเราทุกวันนี้ดูเหมือนจะหมุนเร็วขึ้นทุกวัน มีหลายสิ่งแปรผันเปลี่ยนแปลง ...

ถึงเวลากวาดบ้าน…จัดการ โรงฆ่าเถื่อน ?

คอลัมน์ เปิดมุมมอง โดย อาจหาญ วิจารณ์ทัศน์ "สื่อต่างชาติรายหนึ่งสร้างเรื่องราวฟ้องชาวโลกว่า ประเทศไทยโหดร้ายใช้แรงงานประมงเยี่ยงทาส ใส...

“Smart Grid” ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

คอลัมน์ เปิดมุมมอง โดย ยุทธพงศ์ สุภัทรวงศ์ ทีมกรุ๊ป   การศึกษาโครงการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในโครงการ จะมีเร...

เทคโนโลยีความปลอดภัย ด้านอัคคีภัยในอาคาร

คอลัมน์ เปิดมุมมอง โดย ดร.สรัสไชย องค์ประเสริฐ, รพี ปาริฉัตรกานนท์ ทีมกรุ๊ป เหตุการณ์เพลิงไหม้ในอาคารขนาดใหญ่ ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นครั...

ข่าวเด่น