หน้าแรก หัวข้อข่าว คอลัมน์ เปิดมุมมอง

ข่าว: คอลัมน์ เปิดมุมมอง

เหลียวหลังแลหน้าอาเซียน มุ่งสู่ความยั่งยืน : จุดเด่นที่น่าจดจำ

คอลัมน์ เปิดมุมมอง โดย ประดาป พิบูลสงคราม ทีมกรุ๊ป   เริ่มปีใหม่ เวียดนามได้เริ่มหน้าที่ประธานอาเซียนเป็นที่เรียบร้อย ด้วยคำขวัญ "เ...

Active Packaging เทรนด์บรรจุภัณฑ์อาหารแห่งอนาคต

คอลัมน์ เปิดมุมมอง โดย อภินันทร์ สู่ประเสริฐ รอง ผอ.ศูนย์วิจัย Krung thai COMPASS การแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้นในธุรกิจอาหาร ส่งผลให้...

Online Lifestyle เพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้ธุรกิจ

คอลัมน์ เปิดมุมมอง โดย ณัฐพร ศรีทอง ศูนย์วิจัย Krungthai COMPASS ธ.กรุงไทย   ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา หลายฝ่ายต่างพร้อมใจกันปรับลดปร...

แผนแก้วิกฤตหมอกควันปี”63 ปฏิบัติการต้านฝุ่นพิษ PM 2.5-PM 10

คอลัมน์ เปิดมุมมอง โดย พิเชษฐ์ ณ นคร ปัญหาหมอกควันพิษในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา ลำปาง ล...

คู่แฝดดิจิทัลของกรุงเทพฯ สนองเป้าหมายเมืองอัจฉริยะ

คอลัมน์ เปิดมุมมอง โดย ศ.กิตติคุณ ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย ทีมกรุ๊ป   กรุงเทพฯเป็นเมืองอัจฉริยะ การที่เมืองเมืองหนึ่งจะประกาศตัวเ...

วิสัยทัศน์อาเซียน 2583 การเชื่อมโยงในยุคดิจิทัล

คอลัมน์ เปิดมุมมอง โดย ประดาป พิบูล ทีมกรุ๊ป   เมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ไทยได้จัดเสวนาเกี่ยวกับการเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซีย...

Smart City และ BIM แนวโน้มการทำธุรกิจในยุคดิจิทัล

คอลัมน์ เปิดมุมมอง โดย ดร.สรัสไชย องค์ประเสริฐ ทีมกรุ๊ป   การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อให้เกิดการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายขึ้น ปัจจุบันหน...

ภาษีเงินได้ซื้อขายที่ดิน สรรพากรจ่อใช้เกณฑ์ใหม่จัดเก็บ

คอลัมน์ เปิดมุมมอง โดย พิเชษฐ์ ณ นคร แม้ถูกเบรกไว้ชั่วคราว อาจจะด้วยเหตุผลการเมืองผลัดใบ ต้องรอการยืนยันจากหน่วยงานเจ้าของเรื่องว่าจะเดิ...

การพัฒนา EIA-HIA ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

คอลัมน์ เปิดมุมมอง โดย เนตรชนก ต๊ะปินตา ทีมกรุ๊ป   ประเทศไทยได้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 25...

เปิดเสรี “อียู-เวียดนาม” โอกาสความท้าทายของเวียดนาม

คอลัมน์ เปิดมุมมอง โดย พิมฉัตร เอกฉันท์ สายงาน Global Business Development and Strategy ธ.กรุงไทย ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา สงครามการค้าระหว่...

ข่าวน่าสนใจ