Home Tags คอลัมน์ เปิดมุมมอง

Tag: คอลัมน์ เปิดมุมมอง

เปิดเสรี “อียู-เวียดนาม” โอกาสความท้าทายของเวียดนาม

คอลัมน์ เปิดมุมมอง โดย พิมฉัตร เอกฉันท์ สายงาน Global Business Development and Strategy ธ.กรุงไทย ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนได้ทวีความรุนแรงและขยายวงกว้างออกไปเป็น "tech w...

วิธีการสร้าง “ห่วงโซ่อุปทาน” ที่มีความรับผิดชอบในยุค 4.0

คอลัมน์ เปิดมุมมอง โดย ศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์   ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดบนโลกใบนี้ ล้วนพึ่งพาห่วงโซ่คุณค่าเพื่อการส่งมอบสินค้าและบริการไป...

ฅ หายไปไหน

คอลัมน์ เปิดมุมมอง โดย ดร.อนันตโชค โอแสงธรรมนนท์ ผช.ผอ.สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ตอนสมัยที่เรายังเป็นเด็ก ทุกคนจะได้รับการสอนว่าอักษรไทยมีทั้งหมด 44 ตัว หลายคนคงจะคิด สงสัยว่า แล้วทำไมเรา...

เราน่าจะอยู่กันอย่างไรในอนาคตอันใกล้นี้

คอลัมน์ เปิดมุมมอง โดย ศัลยเวทย์ ประเสริฐวิทยาการ ทีมกรุ๊ป โลกของเราทุกวันนี้ดูเหมือนจะหมุนเร็วขึ้นทุกวัน มีหลายสิ่งแปรผันเปลี่ยนแปลง มีอะไรต่อมิอะไรมาแย่งความสนใจของเราอยู่ตลอดเวลา ทำให้หลาย ๆ ...

ถึงเวลากวาดบ้าน…จัดการ โรงฆ่าเถื่อน ?

คอลัมน์ เปิดมุมมอง โดย อาจหาญ วิจารณ์ทัศน์ "สื่อต่างชาติรายหนึ่งสร้างเรื่องราวฟ้องชาวโลกว่า ประเทศไทยโหดร้ายใช้แรงงานประมงเยี่ยงทาส ใส่สีเติมไข่จนบานปลาย ส่งผลให้ชาวประมงและรัฐบาลไทยต้องแก้ปัญหา...

“Smart Grid” ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

คอลัมน์ เปิดมุมมอง โดย ยุทธพงศ์ สุภัทรวงศ์ ทีมกรุ๊ป   การศึกษาโครงการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในโครงการ จะมีเรื่องของโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ หรือ Smart Grid อยู่ในนั้นด้วย ...

เทคโนโลยีความปลอดภัย ด้านอัคคีภัยในอาคาร

คอลัมน์ เปิดมุมมอง โดย ดร.สรัสไชย องค์ประเสริฐ, รพี ปาริฉัตรกานนท์ ทีมกรุ๊ป เหตุการณ์เพลิงไหม้ในอาคารขนาดใหญ่ ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรก และอาจจะไม่ใช่ครั้งสุดท้าย ซึ่งไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใด...

“ศาสตร์พระราชา” แก้ปัญหาน้ำครบวงจร

คอลัมน์ เปิดมุมมอง โดย อวิรุทธ์ สุขสมอรรถ ทีมกรุ๊ป   ปัญหาที่เกี่ยวกับน้ำในประเทศไทยส่วนใหญ่เกิดจากความไม่สมดุลระหว่าง "ปริมาณ" และ "ความต้องการ" ส่งผลให้เกิดทั้งภาวะ "น้ำขาด" และ "น้ำเกิน" อันส่ง...

ตรวจโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เพื่อความปลอดภัย

คอลัมน์ เปิดมุมมอง โดย ดร.สหพล ทิมพงษ์ ทีมกรุ๊ป   การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อตอบสนองการขยายตัวทางเศรษฐกิ...

ข่าวน่าสนใจ