หน้าแรก หัวข้อข่าว คอลัมน์ เปิดมุมมอง

ข่าว: คอลัมน์ เปิดมุมมอง

ภัยแล้งต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โครงการผันน้ำ…ทางออกแก้วิกฤต

ชวลิต จันทรรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร ทีมกรุ๊ป ประเทศไทยประสบกับปัญหาความแห้งแล้งต่อเนื่องกันมา 2 ปีแล้ว คือในปี พ.ศ. 2562 และ 2563 โดยในปี...

รู้จัก-เข้าใจ ‘เจเนอเรชั่น Z’

เปิดมุมมอง ศ.ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย (ราชบัณฑิต) ที่ปรึกษาอาวุโส ทีมกรุ๊ป จากการได้สัมผัสกับเยาวชนนานาชาติมานานกว่า 4 ทศวรรษในฐานะอาจารย์...

วิชาชีพวิศวกรรม ความปกติใหม่หลังโควิด

คอลัมน์ เปิดมุมมอง โดย ศ.ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย ราชบัณฑิต ที่ปรึกษาอาวุโส คณะกรรมการบริหาร บมจ.ทีม คอนซัลติ้งฯ การระบาดโรคโควิด-19 เป...

กองทุน BSF โจทย์ท้าทาย “แบงก์ชาติ”

คอลัมน์ เปิดมุมมอง โดย สายธาร หงสกุล กรรมการ บจ. World Express Investments Private Limited สิงคโปร์ หลังจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ...

พัฒนาลุ่มน้ำสาขา “แม่ปิง” (จบ) เพิ่มศักยภาพพื้นที่เกษตร 1.7 แสนไร่

คอลัมน์ เปิดมุมมอง นันทวรรณ ยิ้มแย้ม ทีมกรุ๊ป ความต้องการการใช้น้ำภายในพื้นที่ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงปัจจุบันมีทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภค การป...

บาทแข็ง-หยวนอ่อน กระทบท่องเที่ยวไทยแค่ไหน ?

คอลัมน์ เปิดมุมมอง โดย พิมฉัตร เอกฉันท์ ศูนย์วิจัย Krungthai COMPASS ธ.กรุงไทย ที่ผ่านมาทั่วโลกต่างเผชิญเศรษฐกิจที่เติบโตชะลอลง จากผลพ...

เหลียวหลังแลหน้าอาเซียน มุ่งสู่ความยั่งยืน : จุดเด่นที่น่าจดจำ

คอลัมน์ เปิดมุมมอง โดย ประดาป พิบูลสงคราม ทีมกรุ๊ป   เริ่มปีใหม่ เวียดนามได้เริ่มหน้าที่ประธานอาเซียนเป็นที่เรียบร้อย ด้วยคำขวัญ "เ...

Active Packaging เทรนด์บรรจุภัณฑ์อาหารแห่งอนาคต

คอลัมน์ เปิดมุมมอง โดย อภินันทร์ สู่ประเสริฐ รอง ผอ.ศูนย์วิจัย Krung thai COMPASS การแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้นในธุรกิจอาหาร ส่งผลให้...

Online Lifestyle เพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้ธุรกิจ

คอลัมน์ เปิดมุมมอง โดย ณัฐพร ศรีทอง ศูนย์วิจัย Krungthai COMPASS ธ.กรุงไทย   ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา หลายฝ่ายต่างพร้อมใจกันปรับลดปร...

แผนแก้วิกฤตหมอกควันปี”63 ปฏิบัติการต้านฝุ่นพิษ PM 2.5-PM 10

คอลัมน์ เปิดมุมมอง โดย พิเชษฐ์ ณ นคร ปัญหาหมอกควันพิษในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา ลำปาง ล...

ข่าวเด่นวันนี้