หน้าแรก หัวข้อข่าว งบประมาณ

ข่าว: งบประมาณ

เหล่าทัพถูกหั่นงบประมาณ

รีดไขมันงบประมาณ ปี’66 ฝ่ายค้านจองตัดเงินข้าราชการ-กองทัพ

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 วงเงิน 3.185 ล้านล้านบาท ในวาระแรกดูจะไม่จบลงง่าย ๆ กลับจะทวีความเข้มข...
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 พล.อ.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสนาธิการทหารบก ในฐานะโฆษกกองทัพบก กล่าวชี้แจงที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) ถึงกรณีกองทัพถูกวิจารณ์ถึงการจัดตั้งงบ GT200 ว่าเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ข้อมูลที่อภิปรายในสภาเป็นการนำข้อมูลปีงบประมาณ 2564 มาเชื่อมโยงกับคำพิพากษาของคดีที่เกิดขึ้นในปี 2565 เป็นการเปรียบเทียบผิดห้วงเวลา ทั้งนี้กองทัพบกไม่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ในเรื่องดังกล่าว สำหรับการตั้งงบประมาณเพื่อการตรวจสอบ GT200 นั้น หากคดีถึงที่สุดแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณ โดยตามระเบียบราชการหากงบประมาณไม่ถูกใช้ ก็จะถูกส่งคืนตามกระบวนการงบประมาณต่อไป สำหรับเรื่องดังกล่าวโฆษกกระทรวงกลาโหม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด ได้ชี้แจงสร้างความเข้าใจในข้อมูลที่ถูกต้องต่อสาธารณะในเบื้องต้นไปแล้ว กองทัพบกขอเรียนข้อมูลเพิ่มเติมในภาพรวมของการดำเนินการทางกฎหมายต่อ GT 200 ว่า หลังจากที่ กองทัพบกได้พบข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ GT 200 ที่ไม่เป็นไปตามคุณสมบัติและก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ กองทัพบกได้ยุติการใช้งานและได้ดำเนินการเพื่อประโยชน์ของทางราชการในทุกด้าน สิ่งสำคัญที่สุดคือได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อบริษัทเอกชนคู่สัญญา โดยตั้งแต่ปี 2559 ได้ดำเนินการฟ้องดำเนินคดีต่อบริษัทเอกชนคู่สัญญาใน 2 ศาล เพื่อให้ครอบคลุมในมิติด้านกฎหมาย คือ คดีอาญาฐานฉ้อโกง และคดีทางปกครองฐานความผิดเกี่ยวกับสัญญา ซึ่งการดำเนินคดีของแต่ศาลมีความคืบหน้ามาอย่างต่อเนื่องตามกระบวนการ ตั้งแต่ ปี 2560- 2565 โดยคดีอาญา ซึ่งดำเนินการตั้งแต่ปี 2559 ศาลขั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา มีคำพิพากษาเป็นที่สุดแล้ว เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ให้จำเลยร่วมกันคืนเงินให้กองทัพบก เป็นจำนวน 682,600,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี คดีอาญาเป็นอันสิ้นสุดลงและขณะนี้อยู่ในระหว่างการบังคับคดีให้ชดใช้เงินคืนกับกองทัพบก ระหว่างการดำเนินคดีอาญา กองทัพบกได้ยื่นฟ้องในคดีทางปกครองควบคู่กันไปด้วยโดยในคดีทางปกครองซึ่งดำเนินการตั้งแต่ปี 2559 กองทัพบกได้ดำเนินการตามคำแนะนำของสำนักงานอัยการสูงสุด ที่ให้ตรวจ GT200 ทุกเครื่อง เพื่อยืนยันว่าไม่มีประสิทธิภาพ และใช้เป็นสาระสำคัญประกอบการพิจารณาคดีทางปกครอง ในการนี้เพื่อให้ได้พยานหลักฐานที่เป็นประโยชน์ในทางคดี กองทัพบกจึงได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 เพื่อตรวจสอบเครื่อง GT200 จำนวน 757 เครื่อง โดยส่งตรวจที่ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศทอ.สวทช.) โดยเป็นการตั้งงบประมาณล่วงหน้าในขณะนั้น ก่อนที่คดีทางปกครองจะเป็นอันถึงที่สุดในปีต่อมา คือ มีนาคม 2565 “การที่กองทัพบกมอบให้ สวทช.เป็นผู้ดำเนินการตรวจทดสอบ GT200 เนื่องจาก สวทช.เป็นหน่วยงานกลาง มีมาตรฐานตามหลักการ อีกทั้งมีความเชี่ยวชาญในงานด้านนี้โดยตรง ผลการตรวจรับรองจะสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือ อันจะเกิดประโยชน์ต่อการดำเนินคดีของทางราชการที่ กองทัพบกดำเนินการอยู่ในขณะนั้น”พล.อ.สันติพงศ์ กล่าว ต่อข้อสงสัยที่ว่า ทำไมไม่นำคำพิพากษาในคดีอาญามาใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีทางปกครอง เพื่อจะได้ไม่ต้องส่ง GT200 ไปตรวจสอบนั้น พล.อ.สันติพงศ์ กล่าวว่า ในขณะที่ตั้งงบประมาณ เพื่อขอตรวจ GT200 ในปี 2564 นั้น คดีอาญายังไม่ถึงที่สุด ไม่อาจรู้ผลทางคดีได้ แต่การตรวจ GT200 เป็นสิ่งสำคัญต่อคดีทางปกครองในขณะนั้น กองทัพบกขอเรียนว่า การตั้งงบประมาณในการตรวจสอบ GT200 จำนวน 7.27 ล้านบาท เป็นการตั้งงบประมาณก่อนที่ศาลจะมีคำพิพากษา และเป็นไปตามกระบวนการแสวงหาพยานหลักฐานประกอบคดี ภายใต้ข้อแนะนำจากหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายและวิทยาศาสตร์ และเมื่อคดีเป็นที่ยุติแล้ว ก็ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย เพื่อมุ่งให้ทางราชการได้รับค่าเสียหายชดเชย เพื่อรักษาประโยชน์ของกองทัพและประเทศ ทั้งนี้นอกจากการดำเนินการตามกฎหมายต่อบริษัทคู่สัญญาแล้ว สำหรับเจ้าหน้าที่ของทางราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดหา GT200 ก็ได้ถูกนำเข้าสู่กระบวนการสอบสวนทางวินัยและทางกฎหมายเช่นกัน

กองทัพบกแจงปมตรวจสอบ GT200 ยันตั้งงบฯก่อนศาลตัดสิน ไม่ใช่งบฯปี 2566

จากกรณีที่มีการอภิปรายในการตั้งงบประมาณเพื่อการตรวจสอบเครื่องตรวจจับสารเสพติด อาวุธ และวัตถุระเบิด (GT200 Detection Substances) ของกองทัพบก ...
สภา-ประชุมสภา

เปิดชื่อ 72 อรหันต์ ใครเป็นใครในกรรมาธิการ งบประมาณ 66

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร รับหลักการร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ด้วยเสียง รับหลักการ 278 เสียง ไม่รับหลักการ 194...

งบประมาณ 2566 ไม่ใช่เกม

คอลัมน์ : บทบรรณาธิการ แม้จะมีกระแสวิตกอยู่บ้างว่า ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2566 ตั้งวงเงินประมาณเอาไว้ 3,185,000 ล้านบาท คิดเป็น 17.79% ของผล...
ประยุทธ์-พิธา

งบประมาณ 2566 ประยุทธ์ – พิธา แลกคนละหมัด วิวาทะใช้เวทีอภิปรายงบ หาเสียง

แลกคนละหมัด กลางสภา ประยุทธ์ ซัดฝ่ายค้าน ฉวยโอกาสใช้เวทีสภาหาเสียง พิธา สวนกลับ ถึงเวลาพวกผมเมื่อไหร่ ทำแน่นอน วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่...
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) PHOTO : THAI ROYAL GOVERNMENT/

ประยุทธ์ บี้ เบิกจ่ายงบ หั่นโครงการล่าช้า กวาดหมดเก๊ะ แก้ความยากจน

ประยุทธ์ เร่งเบิกจ่ายงบฟื้นตัวเศรษฐกิจ ครึ่งแรกปีงบประมาณ ทะลุ 1.59 ล้านล้านบาท ยื่นดาบรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง หั่น งบโครงการล่าช้า - ปรับแผนทุ่...

ไอคอนสยามรายได้ไตรมาสแรกพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์

ไม่หวั่นโควิด ไอคอนสยาม ปิดยอดขายไตรมาส 1/65 พุ่งกว่า 70% สูงเป็นประวัติการณ์ เดินหน้าอัดโปรฯแรง “ICONSIAM Exclusive VIZ BIG BANG” จัดโปรฯแร...

เบิกจ่ายภาครัฐงบปี65 อืด 1.3 ล้านล้าน ศึกษาธิการ ต่ำสุด

ครม.รับทราบ ภาพรวมเบิกจ่ายงบปี 65 เบิกจ่ายแล้ว 1.3 ล้านล้านบาท คิดเป็น 31.73 % ก.อว.เบิกจ่ายสูงสุด - ศธ.ต่ำสุด วันที่ 29 มีนาคม 2565ที่ทำ...
งบกองทัพ-องค์กรอิสระ ปี 66 1 ทศวรรษกลาโหม ยุคบิ๊กตู่ อู้ฟู่ 2 ล้านล้าน

“ประยุทธ์” ทิ้งทวนงบปี’66 แบ่งเค้ก 3.185 ล้านล้าน แจกพรรครัฐบาล

รายงานพิเศษ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้าสู่ช่วง 1 ปีสุดท้าย อาจยุบสภา หลังจากเป็นเจ้าภาพงานเอเปก พฤศจิกายน 2565 หรือครบวาระ ต้นปี 2...
งบกองทัพ-องค์กรอิสระ ปี 66 1 ทศวรรษกลาโหม ยุคบิ๊กตู่ อู้ฟู่ 2 ล้านล้าน

เปิดงบฯกองทัพ กระทรวงกลาโหม 10 ปี มีวงเงิน 2 ล้านล้าน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 วงเงิน 3.185 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2565 จำนวน 85,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็น รายจ่ายประจำ 2,396,942 ล้า...

ข่าวเด่นวันนี้