Home Tags สารคดีเสียงจากแผ่นดิน

Tag: สารคดีเสียงจากแผ่นดิน

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#5 – EP.15 : “กลุ่มออมทรัพย์เพชรเกษม 81” รวมกลุ่มสร้างอาชีพ ดึงคนในชุมชนพัฒนาตน...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#5 - EP.15 : "กลุ่มออมทรัพย์เพชรเกษม 81" รวมกลุ่มสร้างอาชีพ ดึงคนในชุมชนพัฒนาตนเอง #ชุมชนเข้มแข็ง #ออมเงิน #เคหะบ้านเอื้ออาทร #กลุ่มอาชีพ #อาชีพ #กรุงเทพมหานคร #ข่าวสด htt...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#5 – EP.14 : “ศพก. ภูผาม่าน” @ขอนแก่น แหล่งเรียนรู้คู่กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#5 - EP.14 : "ศพก. ภูผาม่าน" @ขอนแก่น แหล่งเรียนรู้คู่กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร พัฒนาอาหารนำรายได้เข้าชุมชน #ชุมชนท่องเที่ยว #ท่องเที่ยวเชิงเกษตร #กลุ่มอาชีพ #อาชีพ #เกษตร #บ้า...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#5-EP.13 : บ้านหนองโขลง สิงห์บุรี ฟื้นฟูทรัพยากร สร้างกลุ่มอาชีพ พัฒนาแหล่งท่อง...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#5 - EP.13 : บ้านหนองโขลง สิงห์บุรี ฟื้นฟูทรัพยากร สร้างกลุ่มอาชีพ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร #ชุมชนท่องเที่ยว #ท่องเที่ยวเชิงเกษตร #กลุ่มอาชีพ #อาชีพ #เกษตร #บ้านหนองโขลง...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#5-EP.11 : ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านทะเลน้อย..ระยองฮิ

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#5 - EP.11 : ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านทะเลน้อย..ระยองฮิ หมู่บ้านท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และเศรษฐกิจพอเพียง . #ท่องเที่ยวชุมชน #วิถีชุมชน #บ้านทะเลน้อย #แกลง #ระยอง #เสียงจากแผ...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน Ss.5-EP.10 “ศูนย์ข้าวชุมชน” ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา รวมกลุ่มผลิตหวัง ดันข้าว...

จากปัญหาการผลิตข้าวที่ไม่ได้คุณภาพ สู่การรวมกลุ่มผลิต ดันราคาข้าวได้ถึงตันละ 100,000 บาท #โรงเรียนชาวนา #ทำนา #เสียงจากแผ่นดิน #ควนรู #สงขลา #มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ #กรมการข้าว #ข่าวสด https://ww...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#5-EP.9 : ชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร @บ้านมหาสอน ต.มหาสอน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

การคิดริเริ่มพัฒนาชุมชนด้วยการนำภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาประยุกต์เพิ่มมูลค่า สามารถยกระดับทำให้ชุมชนบ้านมหาสอน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เต็มไปด้วยองค์ความรู้ในการพัฒนาชุม...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#5 – EP.8 : เลี้ยงแพะ เพาะไก่ขาย แปรรูปไม้จำหน่าย ที่กลุ่มอาชีพบ้านบางเอียง...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#5 - EP.8 : เลี้ยงแพะ เพาะไก่ขาย แปรรูปไม้จำหน่าย ที่กลุ่มอาชีพบ้านบางเอียง #บ้านบางเอียง #กลุ่มออมทรัพย์ #เสียงจากแผ่นดิน #พังงา #มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ #ข่าวสด https://www....

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#5 – EP.6 : อ่างเก็บน้ำพระราชทานฯ ในหลวง ร.๑๐ ชุบชีวิต ‘ราษฎร’ ที่บ้านยางหัก จ....

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#5 - EP.6 : อ่างเก็บน้ำพระราชทานฯ ในหลวง ร.๑๐ ชุบชีวิต ‘ราษฎร’ ที่บ้านยางหัก จ.ราชบุรี อ.ปากท่อ เป็น 1 ใน 3 อำเภอของ จ.ราชบุรี ที่ไม่มีระบบชลประทาน เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คร...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#5 – EP.5 : ยกระดับโคไล่ทุ่ง สู่โคเนื้อขุนคุณภาพ

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#5 - EP.5 : ยกระดับโคไล่ทุ่ง สู่โคเนื้อขุนคุณภาพ #คนเลี้ยงโค #โคเลี้ยงคน . ผู้เลี้ยงโคบ้านหนองขาม ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ รวมกลุ่มพัฒนการเลี้ยง"โคไล่ทุ่ง" สู่การเลี้ยง ...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#5-EP.2 : ท่องเที่ยวชุมชน “บ้านห้วยตองก๊อ” เรียนรู้ “คน” อยู่ร่วมกับ “ป่า” พัฒน...

ชีวิตที่สันโดษ และเรียนรู้อยู่กับธรรมชาติ เป็นวิถีชีวิตที่คนในชุมชนบ้านห้วยตองก๊อ ต.ห้วยปูลิง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน สืบทอดกันมานานกว่า 200 ปี หมู่บ้านเล็กๆ ในโอบอ้อมของภูเขาแห่งนี้ ล้อมรอบไปด้วยป่าเขีย...

ข่าวน่าสนใจ