Home Tags สารคดีเสียงจากแผ่นดิน

Tag: สารคดีเสียงจากแผ่นดิน

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน #5 EP.23-นอนโฮมสเตย์ ชิมอาหารทะเลสดๆ ที่ชุมชนเกาะพิทักษ์ จ.ชุมพร

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน #5 EP.23 - นอนโฮมสเตย์ ชิมอาหารทะเลสดๆ ที่ชุมชนเกาะพิทักษ์ จ .ชุมพร หมู่บ้านที่มีหนี้สินครัวเรือนรวมกว่า 29 ล้านบาท แต่เต็มไปด้วยความสุขที่ยั่งยืน . #เกาะพิทักษ์ #ชุมชนเข้มแข็...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน #5 EP.22 – เกาะพิทักษ์ @ชุมพร ชุมชนแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธร...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน #5 EP.22 - เกาะพิทักษ์ @ชุมพร ชุมชนแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยคนในชุมชน . #เกาะพิทักษ์ #ชุมชนเข้มแข็ง #ประมงพื้นบ้าน #หลังสวน #ชุมพร #เสียงจากแผ่นดิน...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน #5 EP.21-วิสาหกิจชุมชนบ้านศรีทอง จ.เพชรบูรณ์ ผลิตผักปลอดภัยส่งห้างสรรพสินค้า

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน #5 EP.21 - วิสาหกิจชุมชนบ้านศรีทอง จ.เพชรบูรณ์ ผลิตผักปลอดภัยส่งห้างสรรพสินค้า ร่วมกันผลิต ร่วมกันขาย ร่วมกันแบ่งรายได้ . #วิสาหกิจชุมชนบ้านศรีทอง #ชุมชนเข้มแข็ง #ผักปลอดภัย #...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน #5 EP.20-งานศิลปาชีพ เสริมความมั่นคงชายแดนไทย-พม่า “บ้านพุระกำ”

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน #5 EP.20-งานศิลปาชีพ เสริมความมั่นคงชายแดนไทย-พม่า "บ้านพุระกำ" ชุมชนสุดท้ายติดเทือกเขาตะนาวศรี #ชุมชนเข้มแข็ง #ศิลปาชีพ #ชายแดน #พุระกำ #ราชบุรี #เสียงจากแผ่นดิน #มูลนิธิปิดท...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#5-EP.19 : ถอดบทเรียน “กลุ่มส่งเสริมเกษตรกรอู่ทองฯบ้านตาลลูกอ่อน” ต.เจดีย์ อ.อู...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#5 - EP.19 : ถอดบทเรียน "กลุ่มส่งเสริมเกษตรกรอู่ทองฯบ้านตาลลูกอ่อน" ต .เจดีย์ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี รวมกลุ่มสร้างกองทุนฟื้นฟู เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนให้กับเกษตรกร #ชุมช...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#5-EP.18 : “ปลาหมอไทยชุมพร 1” แหล่งเพาะเลี้ยงใหญ่ที่สุโขทัย

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#5 - EP.18 : "ปลาหมอไทยชุมพร 1" แหล่งเพาะเลี้ยงใหญ่ที่สุโขทัย เกษตรกรลดพื้นที่นา ขุดบ่อเลี้ยงจำหน่ายสร้างรายได้มานานกว่า 7 ปี . #ชุมชนเข้มแข็ง #ปลาหมอ #ปลาหมอชุมพร1 #เสียงจากแผ...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#5-EP.17 : ชุมชนบ้านวังศรีไพร ต.ดงเดือย อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#5-EP.17 : ชุมชนบ้านวังศรีไพร ต.ดงเดือย อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย แหล่งเพาะเลี้ยงปลาหมอชุมพร 1 ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ #ชุมชนเข้มแข็ง #ปลาหมอชุมพร #สุโขทัย #เสียงจากแผ่นดิน #ประมง #ข่า...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#5-EP.16 : 3 จังหวัดชายแดนใต้ ยะลา นราธิวาส และปัตตานี ลุยผลิตทุเรียนคุณภาพ

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#5 - EP.16 : 3 จังหวัดชายแดนใต้ ยะลา นราธิวาส และปัตตานี ลุยผลิตทุเรียนคุณภาพ ยึดทฤษฏีใหม่แบบปราณีต พลิกวิถีชุมชนสร้างทุเรียนซิตี้ . #ชุมชนเข้มแข็ง #ทุเรียน #ยะลา #นราธิวาส #ปัต...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#5 – EP.15 : “กลุ่มออมทรัพย์เพชรเกษม 81” รวมกลุ่มสร้างอาชีพ ดึงคนในชุมชนพัฒนาตน...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#5 - EP.15 : "กลุ่มออมทรัพย์เพชรเกษม 81" รวมกลุ่มสร้างอาชีพ ดึงคนในชุมชนพัฒนาตนเอง #ชุมชนเข้มแข็ง #ออมเงิน #เคหะบ้านเอื้ออาทร #กลุ่มอาชีพ #อาชีพ #กรุงเทพมหานคร #ข่าวสด htt...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#5 – EP.14 : “ศพก. ภูผาม่าน” @ขอนแก่น แหล่งเรียนรู้คู่กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#5 - EP.14 : "ศพก. ภูผาม่าน" @ขอนแก่น แหล่งเรียนรู้คู่กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร พัฒนาอาหารนำรายได้เข้าชุมชน #ชุมชนท่องเที่ยว #ท่องเที่ยวเชิงเกษตร #กลุ่มอาชีพ #อาชีพ #เกษตร #บ้า...

ข่าวน่าสนใจ