หน้าแรก หัวข้อข่าว สารคดีเสียงจากแผ่นดิน

ข่าวเกี่ยวกับ: สารคดีเสียงจากแผ่นดิน

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#6 – EP.2 ตอน : “ธนาคารชุมชนบ้านม้าร้อง”

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#6 - EP.2 ตอน : "ธนาคารชุมชนบ้านม้าร้อง" ขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ ด้วยการส่งเสริมการออมเพื่อสร้างวินัยให้กับคน...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#6-EP1 ตอน : “ธนาคารชุมชนโป่งไทร” แหล่งเงินทุนจากคนในชุมชน เพื่อคนในชุมชนอย่างย...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#6 - EP.1 ตอน : “ธนาคารชุมชนโป่งไทร” แหล่งเงินทุนจากคนในชุมชน เพื่อคนในชุมชนอย่างยั่งยืน บ้านโป่งไทร หมู่ 8 ตำบลลำสม...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน #5 EP.23-นอนโฮมสเตย์ ชิมอาหารทะเลสดๆ ที่ชุมชนเกาะพิทักษ์ จ.ชุมพร

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน #5 EP.23 - นอนโฮมสเตย์ ชิมอาหารทะเลสดๆ ที่ชุมชนเกาะพิทักษ์ จ .ชุมพร หมู่บ้านที่มีหนี้สินครัวเรือนรวมกว่า 29 ล้านบาท แ...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน #5 EP.22 – เกาะพิทักษ์ @ชุมพร ชุมชนแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธร...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน #5 EP.22 - เกาะพิทักษ์ @ชุมพร ชุมชนแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยคนในชุมชน . #เกาะพิทักษ์ #ช...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน #5 EP.21-วิสาหกิจชุมชนบ้านศรีทอง จ.เพชรบูรณ์ ผลิตผักปลอดภัยส่งห้างสรรพสินค้า

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน #5 EP.21 - วิสาหกิจชุมชนบ้านศรีทอง จ.เพชรบูรณ์ ผลิตผักปลอดภัยส่งห้างสรรพสินค้า ร่วมกันผลิต ร่วมกันขาย ร่วมกันแบ่งรายได...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน #5 EP.20-งานศิลปาชีพ เสริมความมั่นคงชายแดนไทย-พม่า “บ้านพุระกำ”

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน #5 EP.20-งานศิลปาชีพ เสริมความมั่นคงชายแดนไทย-พม่า "บ้านพุระกำ" ชุมชนสุดท้ายติดเทือกเขาตะนาวศรี #ชุมชนเข้มแข็ง #ศิล...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#5-EP.19 : ถอดบทเรียน “กลุ่มส่งเสริมเกษตรกรอู่ทองฯบ้านตาลลูกอ่อน” ต.เจดีย์ อ.อู...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#5 - EP.19 : ถอดบทเรียน "กลุ่มส่งเสริมเกษตรกรอู่ทองฯบ้านตาลลูกอ่อน" ต .เจดีย์ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี รวมกลุ่มสร้างกองทุ...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#5-EP.18 : “ปลาหมอไทยชุมพร 1” แหล่งเพาะเลี้ยงใหญ่ที่สุโขทัย

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#5 - EP.18 : "ปลาหมอไทยชุมพร 1" แหล่งเพาะเลี้ยงใหญ่ที่สุโขทัย เกษตรกรลดพื้นที่นา ขุดบ่อเลี้ยงจำหน่ายสร้างรายได้มานานกว่...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#5-EP.17 : ชุมชนบ้านวังศรีไพร ต.ดงเดือย อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#5-EP.17 : ชุมชนบ้านวังศรีไพร ต.ดงเดือย อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย แหล่งเพาะเลี้ยงปลาหมอชุมพร 1 ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ #ชุมช...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#5-EP.16 : 3 จังหวัดชายแดนใต้ ยะลา นราธิวาส และปัตตานี ลุยผลิตทุเรียนคุณภาพ

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#5 - EP.16 : 3 จังหวัดชายแดนใต้ ยะลา นราธิวาส และปัตตานี ลุยผลิตทุเรียนคุณภาพ ยึดทฤษฏีใหม่แบบปราณีต พลิกวิถีชุมชนสร้างท...

ข่าวน่าสนใจ