จีนให้ “วีซ่าฟรี” พลเมือง 6 ประเทศศักยภาพสูง ดึงนักท่องเที่ยว-นักลงทุน

สนามบินจีน
Beijing Daxing International Airport ประเทศจีน (ภาพโดย Jade Gao / AFP)

รัฐบาลจีนดำเนินการดึงชาวต่างชาติจากกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงเข้าประเทศ โดยเปิดให้พลเมืองของ 6 ประเทศ เช่น ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี เข้าจีนได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า เพื่อปลุกการท่องเที่ยวและการลงทุน 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2023 บลูมเบิร์ก (Bloomberg) รายงานว่า ประเทศจีนจะอนุญาตให้พลเมืองของ 6 ประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี สเปน เนเธอร์แลนด์ และมาเลเซีย เดินทางเข้าประเทศจีนระยะสั้นได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า เป็นอีกขั้นของการเปิดประเทศและอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนการเดินทางข้ามพรมแดนมากขึ้น 

ประกาศยกเลิกข้อกำหนดวีซ่าเข้าประเทศของกระทรวงการต่างประเทศของจีน ซึ่งประกาศในวันที่ 24 พฤศจิกายนนี้ จะอนุญาตให้ผู้เดินทางจากทั้ง 6 ประเทศตามที่ระบุสามารถเดินทางเข้าพักในประเทศจีนได้ 15 วันโดยไม่ต้องขอวีซ่า ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2023 ไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2024 

ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศของจีนไม่ได้ประกาศข้อตกลงต่างตอบแทนระหว่างจีนกับประเทศใด ๆ ใน 6 ประเทศดังกล่าว ณ ปัจจุบัน ทั้ง 6 ประเทศยังคงกำหนดให้ชาวจีนต้องขอวีซ่าในการเข้าประเทศของตน

ในปัจจุบัน จีนอนุญาตให้ผู้ถือหนังสือเดินทางสิงคโปร์และบรูไนเข้าประเทศจีนโดยไม่ต้องขอวีซ่าเพียงฝ่ายเดียว โดยที่ชาวจีนยังต้องขอวีซ่าเข้าสิงคโปร์และบรูไน ก่อนหน้านี้ ญี่ปุ่นก็ได้รับการอนุญาตดังกล่าวนี้เช่นกัน แต่ระงับไปในช่วงที่จีนปิดประเทศเพื่อจัดการกับการระบาดของโควิด-19 และยังไม่ได้รับการฟื้นฟูกลับมาหลังจากที่จีนกลับมาเปิดประเทศ 

การยกเลิกข้อกำหนดวีซ่าเข้าประเทศจีนให้แก่พลเมือง 6 ประเทศในครั้งนี้ เป็นความพยายามครั้งล่าสุดของจีนในการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนกับประชาชนท่ามกลางการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และการลงทุนจากต่างประเทศที่ลดน้อยลงในปีนี้ แม้ว่ารัฐบาลจีนจะพยายามสร้างความเชื่อมั่นในหมู่นักลงทุนต่างชาติก็ตาม 


รัฐบาลจีนได้ดำเนินการผลักดันครั้งใหญ่ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศ โดยเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา รัฐบาลจีนได้นำเสนอแผนการที่ครอบคลุมเพื่อบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับการทำธุรกิจในจีน รวมถึงให้คำมั่นที่จะเสนอแนวทางการปฏิบัติทางภาษีที่ดีขึ้นแก่บริษัทต่างชาติ และช่วยให้ชาวต่างชาติได้รับวีซ่าสำหรับประกอบธุรกิจง่ายขึ้น