หน้าแรก หัวข้อข่าว คอลัมน์ นอกรอบ

ข่าว: คอลัมน์ นอกรอบ

ทะเล ท่องเที่ยว เที่ยวปันสุข

การฟื้นตัวของการท่องเที่ยว

คอลัมน์ นอกรอบ โดย ถนอมศรี ฟองอรุณรุ่ง ประเทศต่าง ๆ ได้ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยการกำหนดให้มีระยะห่างทางสังคม และล็อกดาวน์ ซึ่งการ...

ความดีที่กลับเป็นตราบาปชั่วชีวิต (1)

คอลัมน์ นอกรอบ โดย รณดล นุ่มนนท์ การลอบสังหารประธานาธิบดี จอห์น เอฟ. เคนเนดี ในปี 2506 นำไปสู่ความมืดมนทางการเมือง และความคิดที่แตกแยก...

การย้ายฐานการผลิตออกจากจีน

คอลัมน์ นอกรอบ โดย ถนอมศรี ฟองอรุณรุ่ง ประเทศจีน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมของโลก กำลังได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากสงคร...

New Normal : ปทัสถานใหม่ ความปกติที่ไม่เคยปกติ (จบ)

คอลัมน์ นอกรอบ โดย รณดล นุ่มนนท์ นับจากมีข้อตกลงลับของชาวนา 18 คน ในหมู่บ้านเสี่ยวกัง (Xiaogang) เมื่อเดือนธันวาคม 1978 ให้มีการแบ่งที...

วิกฤตการบินทั่วโลก “ล้มละลาย” ลุกได้ด้วยแผนฟื้นฟู

คอลัมน์ นอกรอบ ศ.ดร.ศิริมล ตรีพงษ์กรุณา, ศ.ดร.ภรศิษฐ์ จิราภรณ์, รอง ศ.ดร.พัฒนาพร ฉัตรจุฑามาส ความไม่แน่นอนเป็นศัตรูที่อยู่คู่กับการลงท...

New Normal : ปทัสถานใหม่ ความปกติที่ไม่เคยปกติ

คอลัมน์ นอกรอบ โดย รณดล นุ่มนนท์ วันอาทิตย์ถือเป็นวันพักผ่อนที่ผมมักจะตื่นสายเป็นพิเศษ แต่สัปดาห์นี้ต้องตื่นเร็วขึ้นเพื่อไปจองคิวร้า...

ไกด์ไลน์ “ตลาดสด-ตลาดนัด” อปท. 7.8 พันแห่ง สกัด “โควิด” เข้ม

คอลัมน์ นอกรอบ โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จากที่รัฐบาลโดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-...

วิกฤตเศรษฐกิจ 2020 “สหรัฐ-ญี่ปุ่น-อียู” จีดีพีติดลบ

คอลัมน์ นอกรอบ โดย ถนอมศรี ฟองอรุณรุ่ง เป็นเวลาถึง 3 เดือนแล้วที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสยังไม่คลี่คลาย แม้ว่าการแพร่ระบาด...

“โควิด” กับความเครียด

คอลัมน์ นอกรอบ โดย รณดล นุ่มนนท์ ระยะนี้พวกเราติดตามข่าว "โควิด-19" แบบหายใจเข้าหายใจออกไม่ทั่วท้อง พวกเล่น LINE ต่างขยันส่งข่าวความ...

23 จว.ชายทะเล 3 พัน กม. เข้มรักษาผลประโยชน์ “ศก.-ความมั่นคง”

คอลัมน์ นอกรอบ โดย พิเชษฐ์ ณ นคร หลัง พ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 12 มี.ค. 2562 และ...

ข่าวเด่น