คนเดินตรอก โดย ดร.วีรพงษ์ รามางกูร

การลงทุนจากต่างประเทศ

คนเดินตรอก ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ขณะนี้ประเทศไทยได้พัฒนาเศรษฐกิจจนมาถึงขั้นที่รายได้ต่อหัวประชากร ถึงขั้นเข้าข่ายเป็นประเทศที่ประชากรมีราย...

ไปดูโขนศิลปาชีพ

คอลัมน์ คนเดินตรอก โดย ดร.วีรพงษ์ รามางกูร เมื่อวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้มีโอกาสไปชมโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพใน สมเด็จพร...

แชร์แม่นั่นแม่นี่

คอลัมน์ คนเดินตรอก โดย ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ข่าวเรื่องการฉ้อโกงประชาชน โดยการกู้ยืมเงินจากประชาชนที่ให้สัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนเป็นอัตราที...

สามสารพิษ

คอลัมน์ คนเดินตรอก โดย ดร.วีรพงษ์ รามางกูร การถกเถียงเรื่องควรห้ามสารพิษ 3 ตัวที่เกษตรกรใช้ฆ่าหญ้าและวัชพืชที่ขึ้นมาแย่งอาหารและแสงแดดจา...

รางวัลโนเบล สาขาเศรษฐศาสตร์

คอลัมน์ คนเดินตรอก โดย ดร.วีรพงษ์ รามางกูร รางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2019 ได้แก่นักเศรษฐศาสตร์ 3 ท่าน คือ ดร.อภิชิต พานรชี (Abh...

แชมป์โลกแบดมินตัน

คอลัมน์ คนเดินตรอก โดย ดร.วีรพงษ์ รามางกูร แชมป์โลกแบดมินตันชายเดี่ยวในรุ่นอายุ 75 ปีขึ้นไปของปี 2019 นี้ ได้แก่ คุณเสรี จินตนเสรี นัก...

อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ

คอลัมน์คนเดินตรอก โดย ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงในภาคการสื่อสารและโทรคมนาคม จนทำให้ธุรกิจหลาย ๆ อย่างในอุ...

สงครามการค้า กับเศรษฐกิจโลก

คอลัมน์ คนเดินตรอก โดย ดร.วีรพงษ์ รามางกูร การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ทำให้เศรษฐกิจโลกโดยทั่วไปเจริญขึ้น ขยายตัวมากขึ้น ยิ่งประเทศเ...

ประโยชน์จากการค้าระหว่างประเทศ

คอลัมน์ คนเดินตรอก โดย ดร.วีรพงษ์ รามางกูร สงครามการค้าระหว่างประเทศที่ประกาศโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกา เนื่องจากส...

ป๋ากับต้มยำกุ้ง

คอลัมน์ คนเดินตรอก โดย ดร.วีรพงษ์ รามางกูร แม้ว่าป๋าจะพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมานานแล้วก็ตาม แต่ท่านก็ยังติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจขอ...

ข่าวเด่นวันนี้