คนเดินตรอก โดย ดร.วีรพงษ์ รามางกูร

“ทรัมป์” กับ “สี” จะลงเอยอย่างไร

คอลัมน์ คนเดินตรอก โดย ดร.วีรพงษ์ รามางกูร สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนจนกลายเป็นสงครามน้ำลาย ยังไม่มีใครทราบว่าจะลงเอยกันอย่างไร จะลงเอยโดยการฟาดฟันกันไฟจนถึงที่สุด หรือจะรบกันไปเจรจาก...
นักท่องเที่ยวจีน

นักท่องเที่ยวจีน ลุยเมืองไทย

คอลัมน์ คนเดินตรอก โดย ดร.วีรพงษ์ รามางกูร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลายเป็นแหล่งที่นำเงินตราต่างประเทศเข้าประเทศมากที่สุด ธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นกิจการที่ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องมากที่สุด ขณะเ...

ความเหลื่อมล้ำในสังคม

คอลัมน์ คนเดินตรอก โดย ดร.วีรพงษ์ รามางกูร   ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่ทั้งนักเศรษฐศาสตร์ นักรัฐศาสตร์ และนักสังคมวิทยาต่างก็ให้ความสำคัญในแง่มุมมองของตนว่า ทุกฝ่ายต้องช่วยกันแก้ไขสังคมตามศาสตร์ข...

รางวัลโนเบล สาขาเศรษฐศาสตร์ปี 2018

คอลัมน์ คนเดินตรอก โดย ดร.วีรพงษ์ รามางกูร   รางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ปีนี้เป็นของนักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกันทั้ง 2 คน อันได้แก่ ดร.พอล เอ็ม. โรเมอร์ (Paul M. Romer) กับ ดร.วิลเลี่ยม ดี. โนร์ด...

เดือนของการเปลี่ยนแปลง

คอลัมน์ คนเดินตรอก โดย ดร.วีรพงษ์ รามางกูร สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์เริ่มต้นของปีงบประมาณแผ่นดิน 2562 เป็นสัปดาห์ที่บรรดาผู้อาวุโสในวงราชการที่อายุครบ 60 ปีต้องเกษียณอายุ อำลาราชการไปอยู่กับบ้าน หรื...

ดอกเบี้ยกับอัตราแลกเปลี่ยน

คอลัมน์ คนเดินตรอก โดย ดร.วีรพงษ์ รามางกูร สำหรับเศรษฐกิจขนาดเล็กและเปิด (small and open economy) อย่างประเทศไทย และประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชีย การส่งออกมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขยายตัวของรายไ...

เผด็จการรัฐสภา

คอลัมน์ คนเดินตรอก โดย ดร.วีรพงษ์ รามางกูร   เมื่อพูดถึงระบอบเผด็จการกับระบอบประชาธิปไตยที่มีการคานอำนาจที่ชัดเจน เช่น ระบอบรัฐสภาของอังกฤษ ซึ่งทั่วโลกถือว่าเป็นแม่แบบของการปกครองระบอบประชาธิ...

สนับสนุนให้ใช้ “เงินท้องถิ่น”

คอลัมน์ คนเดินตรอก โดย ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ในการสัมมนาประจำปีของธนาคารแห่งประเทศไทย ได้อ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์ว่าท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย แนะนำให้บริษัทข้ามชาติเอกชนและคงจะรวมไปถึงรัฐวิส...

รังนกนางแอ่นไทย

คอลัมน์ คนเดินตรอก โดย ดร.วีรพงษ์ รามางกูร เห็นข่าวนักเก็บรังนกชาวเกาะลิบง จังหวัดตรัง ซึ่งมีความชำนาญพิเศษในการปีนภูผาเขาสูง เพราะอาชีพเก็บรังนกนางแอ่นเป็นอาชีพที่ต้องมีพรสวรรค์พิเศษ เฉพาะชาวเลเท่าน...

หนี้ครูประเมินครู โดย ดร.วีรพงษ์ รามางกูร

คอลัมน์ คนเดินตรอก โดย ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ครูเป็นอาชีพที่มีหน้ามีตาในสังคมต่างจังหวัด มีญาติลูกหลานทั้งที่จังหวัดนครพนม สมุทรปราการ เวียงจันทน์ สปป.ลาว ยึดอาชีพครูอยู่หลายคน มีบางคนได้เป็นครูใ...

ข่าวน่าสนใจ